PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Tradycja leczenia bańkami lekarskimi
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
 
2
China Academy of Chinese Medical Sciences, Dongzhimenneinanxiaojie Str. 16, Beijing, China
 
3
Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Zhanghe Str. 528, Shanghai, China
 
4
Zakład Biochemii Klinicznej, Instytut Pediatrii, Collegium Medicum UJ, ul. Wielicka 265, Kraków
 
 
Autor do korespondencji
Przemysław Jan Tomasik   

Zakład Biochemii Klinicznej, Instytut Pediatrii, Collegium Medicum UJ, ul. Wielicka 265, Kraków, Department of Clnical Biochemistry, 30-663 Krakow, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2018;24(4):244-250
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Terapia próżniowa – obok ziołolecznictwa i masażu – jest jedną z najstarszych form leczenia. Wywodzi się z czasów prehistorycznych i przetrwała niemal w niezmienionej formie do czasów współczesnych. Celem pracy była analiza historyczna terapii bańkami w Europie oraz na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

Skrócony opis stanu wiedzy:
Terapia bańkami „suchymi” przez stulecia była preferowana na Dalekim Wschodzie, natomiast terapia bańkami „mokrymi” częściej stosowana była na Środkowym Wschodzie i w Europie. W kręgu kulturowym Zachodu bańki były ważną częścią terapii konwencjonalnej, jak i medycyny ludowej do początku XX wieku, a w Polsce i innych krajach Europy Wschodniej do końca XX wieku. W XXI wieku można zaobserwować renesans baniek w związku z zainteresowaniem tradycyjną medycyną dalekowschodnią. Obecnie w medycynie zachodniej terapia bańkami (niesłusznie) postrzegana jest jako element tradycyjnej medycyny chińskiej i uznawana jest za terapię niekonwencjonalną czy alternatywną. Na Wschodzie terapia bańkami jest nie tylko tradycją kulturową, ale też terapią wspieraną przez państwową politykę zdrowotną. W krajach takich jak Chiny, Korea i Japonia stawianie baniek jest refundowane przez tamtejsze ministerstwa zdrowia.

Podsumowanie:
Uważa się, że terapia bańkami jest uniwersalną i skuteczną metodą wspomagającą leczenie wielu chorób, zwiększającą odporność i pobudzającą przemianę materii. Stosowana jest nie tylko samodzielnie, ale również w terapiach kombinowanych. Popularności przysparzają bańkom doniesienia medialne o stosowaniu stawiania baniek przez znanych sportowców i celebrytów.


Introduction and Objective:
Vacuum therapy, next to herbal medicine and massage, is one of the oldest forms of treatment in medicine. The roots of cupping can be found in prehistory, and the technique of this therapy has remained almost unchanged until modern times. The aim of the study was analysis of the history of cupping therapy in Europe, the Middle East and Far East. A summary description of the state of the art: for centuries „dry” cups were more preferred in the Far East, while „wet” cupping was more often used in the Middle East and in Europe. In western culture, cupping was the important part of conventional therapies and folk medicine until the beginning of the 20th century, but in Poland and other Eastern European countries even until the end of the 20th century. In the 21st century, there was a revival of cupping based on the interest in Traditional Chinese Medicine. Currently in Western medicine, cupping therapy is seen (erroneously) as part of Traditional Chinese Medicine and is considered as non-conventional or alternative therapy. In Far Eastern medicine cupping is not only a cultural tradition, but it is also therapy assisted by the State health policy. In countries such as China, Korea and Japan, cupping is reimbursed by their Ministries of Health. Summary. It is believed that cupping therapy is a versatile and effective method for the treatment or co-treatment of many diseases, increases immunity and stimulates metabolism. It is used not only alone, but also in combined therapies. The recent popularity of cupping is given in media reports on the application of this therapy by famous athletes and celebrities.

 
REFERENCJE (78)
1.
El Sayed SM, Mahmoud HS, Nabo MMH. Methods of wet cupping therapy (Al.-Hijamah): In light of modern medicine and prophetic medicine. Altern Integ Med. 2013; 2: 111. doi: 10.4172/2327-5162.1000111.
 
2.
Sauter M. Ancient Cupping in Israel, https://www.biblicalarchaeolog... (dostęp: 1.03.2017).
 
3.
Qureshi NA, Ali GI, Abushanab TS, El-Olemy AT, Alqaed MS, El-Subai IS. i wsp. History of cupping (Hijama): a narrative review of literature. J Integr ed.. 2017; 15(3): 172–181.
 
4.
Turk JL, Allen E. Bleeding and cupping. Ann R Coll Surg Engl. 1983; 65: 128–131.
 
5.
Abbas Zaidi SM, Jameel SS, Jafri K, Khan SA, Ahmad E. Ilaj bil hijamah (cupping therapy) in the Unani system of medicine: anecdotal practice to evidence based therapy, Acta Med Hist Adriat. 2016; 14(1): 81–94.
 
6.
Saheeh Sunan abi Dawud (sura 3857); Saheeh Sunan ibn Maajah (sura 3476).
 
7.
Aziz Al-Safi Ismail A. Blood cupping therapy. Singapore: Partridge Publishing; 2016.
 
8.
Brockbank W. The ancient art of cupping. J Chin Med. 1986; 21: 22–25.
 
9.
Celma-Panek J, Kruszewski J, Krwawicz M, Ney B, Płusa T, Smędzik Z, i wsp. Kronika medycyny. Wyd. I. Warszawa: Wydawnictwo „Kronika” – Marian B. Michalik; 1994.
 
10.
Thompson CJS. The history and evolution of surgical instruments. New York: Schuman’s; 1942.
 
11.
Chirali IZ. Traditional chinese medicine cupping therapy. 3rd ed. Elsevier Ltd., 2014.
 
12.
Mołdoń W. Bańki pobudzają naszą odporność. http://www.nowiny24.pl/artykul... (do¬stęp: 15.04.2018).
 
13.
Dionis P. A course of chirurgical operations: demonstrated in the royal garden at Paris. 2nd ed. London, 1733. Reprint Gale ECCO, Print Editions 2010.
 
14.
Paré A. The works of that famous chirurgion Ambrose Parey. London: Druk Richard Cotes i Will; 1649.
 
15.
Purmann MG. Chirurgia Curiosa. London: Browne, Smith and Brown; 1706.
 
16.
Davis A, Appel T. Bloodletting instruments in the national museum of history and technology. Washington D.C.: Smithsonian Institution Press; 1979.
 
17.
Woodall J. The Surgions Mate. London, Printed by Edward Griffin for Laurence Lisel, at the Tygers-head in Pauls Church-yard, 1617.
 
18.
Atkins J. The navy surgeon; or, practical system of surgery: With a dissertation on cold and hot mineral springs; and physical observations on the coast of Guiney. London: J. Hodges; 1742.
 
19.
Dearlove J, Verguei AP, Birkin N, Latham P. Occasional reviews: An anachronistic treatment for asthma. Br Med J (Clin Res Ed) 1981; 283(6307): 1684–1685.
 
20.
Giebocki S. Czemu zapominamy o stawianiu baniek. Nowiny Lekarskie 1927; 15, 16: 558–559.
 
21.
Wieczorkiewicz B. Przypadek posocznicy wskutek baniek ciętych. Czasopismo Lekarskie 1899; 1(1): 11–12.
 
22.
Łukaszewicz MW. Poradnik domowy lekarski narożne choroby i cierpienia ludzkie, z dodatkiem sposobu zrobienia sobie niektórych maści i plastrów w potrzebie skutecznych oraz z podaniem środków leczenia niektórych zwierząt domowych przez ks. Jeremiasz Smętosza, Poznań: drukiem i w komisie J. Leitgebra; 1885.
 
23.
Udziela M. Medycyna i przesądy lecznicze ludu polskiego: przyczynek do etnografii polskiej. Warszawa: skł. gł. w księgarni M. Arcta; 1891.
 
24.
Wereńko F. Przyczynek do lecznictwa ludowego. Kraków: nakładem Akademii Umiejętności, drukarnia UJ; 1896.
 
25.
Dziennik Ustaw. Nr 210, poz. 1540.
 
26.
Chen ZL. Origin of Chinese cupping therapy: cupping therapy in the Prescriptions for Fifty-two Diseases. Tianjin Zhongyiyao, 2013; 30(2): 87–89.
 
27.
Zhang Chun. Cupping therapy in China. Guiyang; Guizhou Publishing House of Science and Technology 2013: 7.
 
28.
Wang Tao (Tang Dynasty). Wai Tai Mi Yao.Taiyuan: Shanxi Publishing House Of Science And Technology; 2013: 346–122.
 
29.
Li Jingwei ed. Medical Encyclopaedia of China, medical history installment. Shanghai: Shanghai Publishing House Of Science And Technology; 1987: 92.
 
30.
Li Jingwei. The history of medical exchange in and out of China. Changs¬ha: Hunan Publishing House Of Education; 1999: 17.
 
31.
Shatumusu (Yuan Dynasty). Rui Zhu Tang Jing Yan Fang. Beijing: China Medical Science Press; 2012: 69.
 
32.
Du Su, Fang Xian (Ming Dynasty). Qi Xiao Liang Fang. Tianjin: Tianjin Publishing House Of Science And Technology; 1995.
 
33.
Chen Shigong (Ming Dynasty). Wai Ke Zheng Zong. Beijing: China Medical Science Press; 2011: 9.
 
34.
Zhao Xuemin (Qing Dynasty). Ben Cao Gang Mu Shi Yi. Beijing: People’s Medical Publishing House, Photoprint; 1957: 39.
 
35.
Wu Shangxian (Qing Dynasty). Li Lun Pian Wen. Beijing: China Medical Science Press; 2011: 36.
 
36.
Zeng Ke, Wang Jian-wei. Clinical application and research progress of cupping therapy. J. Acupunct. Tuina. Sci. 2016; 14(4): 300–304.
 
37.
Wang M, Li Y, Chen ZL. Brief introduction to cupping therapy and the key points of cupping skills. Tianjin: Zhongyiyao Daxue Xuebao; 2009; 28(4): 217.
 
38.
Li ZH. Moving cupping in treatment of 78 cases of lumbodorsal myofa¬scitis. Ya Tai Chuantong Yiyao, 2008; 4(3): 66–67.
 
39.
Cheng JJ, Zhang CG. Clinical observations on the treatment of shoulder periarthritis by movable cupping as main therapy. JCAM, 2004; 23(8): 9–10.
 
40.
Zhu QC. Moving cupping for 50 cases of lumbar muscle strain. Yunnan Zhongyi Zhongyao Zazhi, 2008; 29(9): 36.
 
41.
Li WG. Moving cupping plus acupoint injection for 130 cases of cold due to wind heat. Zhongguo Zhen Jiu, 2004; 24(S1): 43.
 
42.
Yang LZ. Sixty cases of peripheral facial paralysis treated with moving cupping plus acupuncture. Hubei Zhongyi Zazhi. 2008; 30(10): 51.
 
43.
Yang J, Li W. Seventy-eight cases of herpes zoster treated with plum needle plus cupping. Zhongguo Zhen Jiu, 2013; 33(S1): 94–95.
 
44.
Tian H, Tian YJ, Wang B, Yang L, Wang YY, Yang JS. Impacts of bleeding and cupping therapy on serum P substance in patients of postherpetic neuralgia. Zhongguo Zhen Jiu, 2013; 33(8): 678–681.
 
45.
Wu JW. Clinical observation of cervical spondylopathy treated by acupuncture combined with cupping: a report of 66 cases. Zhongxiyi Jiehe Xuebao, 2003; 1(3): 214–225.
 
46.
Zhang SL, Wang J. Thirty cases of knee osteoarthritis treated with pricking cupping at Tung’s extraordinary points. Zhongguo Zhen Jiu, 2010; 30(5): 358.
 
47.
Li HT, Liu JH. Clinical observation on treatment of peripheral facial paralysis with acupuncture and pricking cupping therapy. Zhongxiyi Jiehe Xuebao, 2005; 3(1): 18.
 
48.
Lu YY, Liu LG. Treatment of cough and asthma with blood-letting puncturing and cupping: a report of 3 cases. Zhongxiyi Jiehe Xuebao, 2004; 2(4): 244–251.
 
49.
Yin LL, Tang Y, Su L, Fan YQ. Treatment experience with scraping and cupping. Shanghai Zhenjiu Zazhi, 2012; 31(2): 120–121.
 
50.
Deng JP, Feng GJ, Wang DY. Forty-six cases of primary dysmenorrhea treated with yang-supplementing cupping plus moving cupping and moxibustion. Zhongyi Waizhi Zazhi, 2012; 21(3): 45–46.
 
51.
Zhang XR, Liu XY. Clinical observation of yang supplementing cupping plus tuina therapy for anorexia in kids. Liaoning Zhongyi Zazhi, 2012; 9(9): 1838–1839.
 
52.
Zha BG, Wang ZY. Cupping in promoting the healing of plantar infection in 28 cases. Hunan Zhongyi Zazhi, 2005; 21(3): 81.
 
53.
Yu XJ. Experience with cupping therapy for furuncles and phyma. Zhongyi Zazhi, 2010; 51(S2): 239–240.
 
54.
Yang WL, Dong ZC, Zhang JL, Zheng Q, Zhou XL. Cupping therapy in the treatment of carbuncles. Shaanxi Zhongyi Xueyuan Xuebao, 2004; 27(2): 44–45.
 
55.
Xin Y, Wang SP, Fang XF, Wang XZ. Pain threshold and skin temperatu¬re before and after cupping. Zhonghua Liliao Zazhi, 1994; 17(3): 173–174.
 
56.
Jin L, Liu YY, Meng XW, Li GL, Guo Y. A preliminary study of blood flow under the effect of cupping on back. JCAM. 2010; 26(11): 4–5.
 
57.
Tian YY, Qin LN, Zhang WB. Effect of cupping with different negative pressures on dermal blood flow. Zhen Ci Yan Jiu, 2007; 32(3): 184.
 
58.
Zhang L, Tang LT, Tong XL, Jia H, Zhang YZ, Jiu GX. Effect of cupping therapy on local hemoglobin in human body. Zhongguo Zhen Jiu, 2001; 21(10): 619–621.
 
59.
Chen LH, Li XB. Clinical application of cupping therapy. Jilin Zhongyiyao, 2004; 24(8): 60–61.
 
60.
Ye LH. Effect of cupping on human body immune function. Xiandai Kangfu, 1998; 23(10): 1109–1121.
 
61.
Cao H, Li X, Liu J. An Updated Review of the Efficacy of Cupping Therapy. PLoS ONE 2012; 7(2): e31793. https://doi.org/10.1371/journa....
 
62.
Lüdtke R, Albrecht U, Stange R, Uehleke B. Brachialgia paraesthetica nocturna can be relieved by “wet cupping” – results of a randomized pilot study. Complement Ther Med. 2006; 14(4): 247–253.
 
63.
Michalsen A, Bock S, Lüdtke R, Rampp T, Baecker M, Bachmann J, i wsp. Effects of traditional cupping therapy in patients with carpal tunnel syndrome: a randomized controlled trial. J Pain. 2009; 10(6): 601–608. doi: 10.1016/j.jpain.2008.12.013.
 
64.
Huisstede BM, Hoogvliet P, Randsdorp MS, Glerum S, van Middelkoop M, Koes BW. Carpal tunnel syndrome. Part I: effectiveness of nonsur-gical treatments – a systematic review. Arch Phys Med Rehabil. 2010; 91(7): 981–1004. doi: 10.1016/j.apmr.2010.03.022.
 
65.
Lauche R, Cramer H, Choi KE, Rampp T, Saha FJ, Dobos GJ, i wsp. The influence of a series of five dry cupping treatments on pain and mechanical thresholds in patients with chronic non-specific neck pain – a randomized controlled pilot study. BMC Complement Altern Med. 2011; 11: 63. doi: 10.1186/1472–6882–11–63.
 
66.
Lauche R, Cramer H, Hohmann C, Choi KE, Rampp T, Saha FJ, i wsp. The effect of traditional cupping on pain and mechanical thresholds in patients with chronic nonspecific neck pain: a randomised controlled pilot study. Evid Based Complement Alternat Med. 2012; 2012: 429718. doi: 10.1155/2012/429718.
 
67.
Lauche R, Materdey S, Cramer H, Haller H, Stange R, Dobos G, i wsp. Effectiveness of home-based cupping massage compared to progressive muscle relaxation in patients with chronic neck pain – a randomized controlled trial. PLOS One. 2013; 8(6): e65378.
 
68.
Markowski A, Sanford S, Pikowski J, Fauvell D, Cimino D, Caplan S. A pilot study analyzing the effects of Chinese cupping as an adjunct treatment for patients with subacute low back pain on relieving pain, improving range of motion, and improving function. J Altern Complement Med. 2014; 20(2): 113–117. doi: 10.1089/acm.2012.0769.
 
69.
Teut M, Ullmann A, Ortiz M, Rotter G, Binting S, Cree M, Lotz F, i wsp. Pulsatile dry cupping in chronic low back pain – a randomized three-armed controlled clinical trial. BMC Complement Altern Med. 2018; 18(1): 115. doi: 10.1186/s12906-018-2187-8.
 
70.
Teut M, Kaiser S, Ortiz M, Roll S, Binting S, Willich SN, i wsp. Pulsatile dry cupping in patients with osteoarthritis of the knee – a randomized controlled exploratory trial. BMC Complement Altern Med. 2012; 12(12): 184. doi: 10.1186/1472-6882-12-184.
 
71.
Arslan M, Yeşilçam N, Aydin D, Yüksel R, Dane S. Wet cupping the¬rapy restores sympathovagal imbalances in cardiac rhythm. J Altern Complement Med. 2014; 20(4): 318–21. doi: 10.1089/acm.2013.0291.
 
72.
Dons’koi BV, Chernyshov VP, Osypchuk DV, Baksheev SM. Repeated cupping manipulation temporary decreases natural killer lymphocyte frequency, activity and cytotoxicity. J Integr Med. 2016; 14(3): 197–202. doi: 10.1016/S2095-4964(16)60250–9.
 
73.
Lauche R, Spitzer J, Schwahn B, Ostermann T, Bernardy K, Cramer H, i wsp. Efficacy of cupping therapy in patients with the fibromyalgia syndrome – a randomized placebo controlled trial. Sci Rep. 2016: 17(6): 37316.
 
74.
Ge W, Leson C, Vukovic C. Dry cupping for plantar fasciitis: a randomized controlled trial. J Phys Ther Sci. 2017; 29(5): 859–862. doi: 10.1589/jpts.29.859. Epub 2017 May 16.
 
75.
Vaskilampi T, Hänninen O. Cupping as an indigenous treatment of pain syndromes in the Finnish culture and social context. Soc Sci Med. 1982; 16(21): 1893–1901.
 
76.
Dligach DL, Ioffe LA. Lokalnaia dekompressiia i rabotosposobnost. Leningrad: Nauka 1982.
 
77.
 
78.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top