PL EN
REVIEW PAPER
State of oral health among 6- and 12-year-old children living in the Lublin Region
 
More details
Hide details
1
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
2
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa
 
3
Centrum Onkologii- Instytut, Oddział w Krakowie
 
4
Zakład Ortodoncji Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Corresponding author
Karolina Kuśmierz   

Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2016;22(3):194-197
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
The results of systematically conducted all-Polish epidemiological studies aimed at the evaluation of the state of oral health indicate that the intensity of dental caries among children and adolescents remains on a high level. During the period between the ages of 6 and 12 of life, there takes place a systematic replacement of deciduous teeth by permanent teeth. In the case of occurrence of active carious changes in the deciduous teeth, there is an elevated risk of the colonization of permanent teeth with pathogenic bacterial species. The objective of the study was the comparison of the state of oral health among 6- and 12-year-old children living in the Lublin Region with the state of oral health of their contemporaries from other regions of Poland.

Description of the state of knowledge.:
The data presented in the reports by the All-Polish Programme of Monitoring of Oral Health conducted during the period 2013–2015 show a high intensity of dental caries among 6- and 12-year-old children. On the all-Polish scale, only 14.4% of 6-year-olds were free from caries (dmft/DMFT=0). In the Lublin Region, 13.5% of 6-year-olds were free from dental caries. The value of the Significant Caries Index (SiC) describing the intensity of caries in the 1/3 of the population at the greatest risk of the disease was 10 scores, compared to the whole group in the study, whereas in the Lublin Region a similar value is assumed, i.e. 10.1 scores. In the whole population in the study, the percentage of 12-year-old children free from dental caries (DMFT=0) was 20.4%, while in the Lublin Region this percentage was even lower – only 16.2%. The value of the SiC index assessed in the population of 12-year-olds was 7.4 scores, on average. In the Lublin Region, the intensity of dental caries in the 1/3 of the population at greatest risk, was lower, and the SiC index assumed the value of 6 scores.

Summing up:
The state of oral health of 6- and 12-year-old children living in the Lublin Region does not differ considerably from the state of oral health of the total population of 6- and 12-year-olds. Analysis of epidemiological indicators for the discussed age groups indicates a high intensity of dental caries, and high dental treatment needs of the population discussed. Therefore, it seems necessary to intensify educational, prophylactic and treatment activities, not only in the Lublin Region, but also in the remaining parts of Poland.

 
REFERENCES (9)
1.
Szydłowska-Walendowska B, Lubowiedzka-Gontarek B, Daszkowska M, Filipińska- Skąpska R, Hilt A, Wochna-Sobańska M. Zachorowal-ność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwali¬fikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej. Czas Stomat. 2005; LVIII(5): 323–327.
 
2.
Grzesiak I, Kaczmarek I. Rozmieszczenie próchnicy w zębach mlecz¬nych u wrocławskich dzieci w wieku 18–36 miesięcy. Dent Med Probl. 2006; 42(2): 215–221.
 
3.
Li Y, Wang W. Predicting caries in permanent teeth from caries in pri¬mary teeth; an eight- year cohort studt. J Dent Res. 2002; 81(8): 561–566.
 
4.
Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013–2015. Ministerstwo Zdrowia, Program na lata 2013–2015.
 
5.
Jodkowska E, Wierzbicka M, Rusyan E, Strużycka I. Publiczny program zapobiegania próchnicy w Polsce u dzieci w wieku 5, 7, 15 lat, realizo¬wany w roku 2011. Przegl Epidemiol. 2013; 67: 765–768.
 
6.
Szmidt M, Pol J, Barczak K, Buczkowska-Radlińska J. Stan zębów dzieci sześcioletnich zamieszkałych na terenie województwa zachodniopo¬morskiego. Dental Forum/1/2013/XXXXI, s. 33–36.
 
7.
Bromblik A, Wierzbicka M, Szatko F. Wpływ warunków środowiskowych na zapadalność i przebieg próchnicy zębów u dzieci. Czas. Stomatol. 2010; 63(5): 301–309.
 
8.
Banaszek D. Świadomość i zachowania zdrowotne matek objętych edukacją stomatologiczną w szkole rodzenia oraz stan narządu żucia ich dzieci w wieku 2–5 lat. Nowa Stomatologia 2006/4, 140–145.
 
9.
Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015. Załącznik do Uchwały nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r. http://www.mz.gov. pl/zdrowie-i-profilaktyka/programy-zdrowotne/wykaz-programow/ monitorowanie-stanu-zdrowia-jamy-ustnej-populacji-polskiej-w-latach-2013–2015/ (dostęp: 19.08.2016).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top