PL EN
PRACA ORYGINALNA
Różyca ludzi w województwie lubelskim w latach 2005–2008 na tle jej sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Próba analizy
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Epidemiologii, Instytut Nauk Społecznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Autor do korespondencji
Józef Knap
ul. Wapienna 2 Ł, 04-691 Warszawa
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(2):153-157
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Różyca ludzi (A26 wg ICD-10) – zakażenie bakteryjne włoskowcem różycy, Erysipelothrix rhusiopathiae – jest jedną z najczęstszych zoonoz w Polsce. Zainteresowanie medycyny ludzkiej, jest jednak marginalne, a doniesienia kliniczne wręcz sporadyczne.

Materiał i metody oraz wyniki:
Przedstawiono epidemiologiczną i kliniczną analizę 34 zachorowań ludzi na tę chorobę w województwie lubelskim w latach 2005–2008 (zapadalność od 0,23 do 0,55/100 tysięcy mieszkańców) na tle jej sytuacji epidemiologicznej w kraju w tym okresie (400 zachorowań, zapadalność 0,23–0,33/100 tysięcy). Obowiązek zgłaszania i rejestracji różycy ludzi w Polsce w latach 1966–2008 był unikalny w skali świata. Uzyskane wyniki wskazują na znaczne niedoszacowanie przypadków różycy, przynajmniej na terenie województwa lubelskiego, oraz na ścisły związek z ekspozycją zawodową. Choroba pozostaje nadal w Polsce ważnym czynnikiem ryzyka zawodowego


Introduction:
Human erysipeloid (A26 according to ICD-10) – bacterial infection (Erysipelothrix rhusiopathiae), is one of the commonest zoonoses in Europe, including Poland. However, the attention of human medicine devoted to this disease remains marginal, while clinical reports are not even sporadic.

Material and methods and results:
Epidemiological and clinical analysis of 34 cases of human erysipeloid (zoonotic infection caused by Gram (+) bacteria Erysipelothrix insidiosa) is presented, performed in the years 2005–2008 in Lublin Region, centraleastern Poland, (incidence: from 0.23–0.55/100,000 inhabitants). During this period, 400 human cases were registered in the whole of Poland (incidence – from 0.23–0.33/100,000). The obligation to report and register human erysipeloid in Poland in the years 1966–2008 was unique in the global epidemiology of zoonotic diseases. The results obtained indicate that the cases of human erysipeloid are considerably underestimated, at least in the Lublin Region. Human erysipeloid is still an important occupational risk factor in Poland

 
REFERENCJE (14)
1.
Acha PN, Szyfres B. Zoonoses and communicable diseases common to Man and Animals. Vol. I. Bacteries and mycoses. 3th ed. Pan American Health Organization. Washington DC; 2003.
 
2.
Anusz Z. Zarys epidemiologii chorób zakaźnych. PWN, Warszawa 1970.
 
3.
Anusz Z. Zapobieganie i zwalczanie zawodowych chorób odzwierzęcych. Wyd. ART. Olsztyn; 1995.
 
4.
Anyżewski J, Knap J. Przypadek różycy kończyny górnej o przewlekłym przebiegu. Probl Lek. 1992; XXXI(3–4): 183–185.
 
5.
Grabowski M. Cybulski M, Szostek J, Stępińska J. Infekcyjne zapalenie wsierdzia wywołane pałeczką różycy. Opis przypadku. Kardiol Pol. 2004; 60: 142–144.
 
6.
Drobiński J, Bartkowiak-Białas E. Infekcyjne zapalenie wsierdzia powikłane niewydolnością krążenia oraz ostrą niewydolnością nerek, wywołane pałeczką różycy. Opis przypadku. Anestezjol Ratown. 2010; 4: 156–158.
 
7.
Dutkiewicz J, Śpiewak R, Jabłoński L, Szymańska J. Biologiczne czynniki zagrożenia zawodowego. Klasyfikacja, narażone grupy zawodowe, pomiary, profilaktyka. Wydawnictwo ad punctum. Lublin; 2007.
 
8.
Knap JP, Świderek Z. Różyca ludzi w Polsce jako choroba zawodowa. Analiza porównawcza zachorowań w województwach: lubelskim i śląskim w latach 2005–2008. [w druku].
 
9.
Kondracki J. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. PWN, Warszawa; 1994.
 
10.
Reboli AC, Farrar WE. Erysipelothrix rhusiopathiae. An occupational pathogen. Clin Microbiol Rev. 1989; 2: 354–359.
 
11.
Rudzki E. Dermatozy zawodowe. PZWL. Warszawa; 1989.
 
12.
Sadkowska-Todys M. Różyca (erysipeloid). W: Magdzik W, Naruszewicz- -Lesiuk D, Zieliński A. (red.): Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka. Wydanie VI. Alfa-medica Press. Bielsko-Biała, 2007: 259–262.
 
13.
Szeszenia-Dąbrowska N, Wilczyńska U. Choroby zawodowe w Polsce. Statystyka i epidemiologia. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera. Centralny Rejestr Chorób Zawodowych. Łódź 2007.
 
14.
Takahashi T. Swine erysipelas and Erysipelothrix. Nikon Sainkingaku Zasshi (Japan). 1996; 51(3): 707–715.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top