PL EN
RESEARCH PAPER
Perception of obese peers and health attitudes in lower secondary school youths
 
More details
Hide details
1
Zakład Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
2
Zakład Teorii Wychowania, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
3
Wydział Nauk Humanistycznych, Katedra Edukacji i Kultury, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(4):276-280
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
The cult of body shape is an ideal promoted by the mass media and induced into minds of humans. As people age, the image of the body becomes even more important. Research shows that even small children have already adopted social bias against those who are obese. Obesity influences all aspects of the health of young people, affects their psyche, interpersonal contacts, self-esteem and general life satisfaction.

Objective:
To determine the place of health in the hierarchy of values of upper secondary school students, elicit their declarations on health behaviours, as well as indicate the relationship between these variables and the respondents’ perception of obesity among their peers.

Material and Methods:
The study was conducted among a group of lower secondary school students. The instruments used were the Personal Values List (LWO), which enables placement of health in the hierarchy of values, and the Health Behaviours Inventory (IZZ), used to analyse the health behaviours declared. The data on perception of peer obesity were collected with the aid of a questionnaire.

Results:
Empirical analyses demonstrated that the population of lower secondary school students displayed low and average figures regarding health behaviours, and that they were aware of the dangers caused by obesity. The majority of respondents (71.42%) believed that the obese youngster is rejected by the group of peers.

Conclusions:
As proved by the conducted analyses, lower secondary school students perceive their obese peers as lazy, physically unskilled and socially unattractive. Adolescents are particularly sensitive to feedback from their surrounding. A young person wants to feel physically attractive and accepted by the group of peers. Thus, supporting such educational activities as health promotion programmes or health education in schools is essential to shape pro-health attitudes, and build a positive image of oneself as a form of investment in health and the quality of life of future generations.

 
REFERENCES (20)
1.
Łuszczyńska A. Nadwaga i otyłość. Interwencje psychologiczne. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN; 2007: 18.
 
2.
Jodkowska M, Oblacińska A. Częstość występowania nadwagi i otyłości u młodzieży w wieku 13-15 lat w 2005 roku. W: Oblacińska A, Jodkowska M, red. Otyłość u polskich nastolatków. Epidemia, styl życia, samopoczucie. Warszawa: Wyd. IMiD; 2007: 21-33.
 
3.
Radoszewka J. Ucieleśnienie. Psychiczne uwarunkowania otyłości u dzieci i osób w wieku dorastania. Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR; 2011: 13-22.
 
4.
Abraham S, Lievelyn-Jones D. Bulimia i anoreksja. Warszawa: Wyd. Prószyński i S-ka; 1997: 237-239.
 
5.
Wojtyła Buciora P, Marcinkowki JT. Sposób żywienia, zadowolenie z własnego wyglądu i wyobrażenie o idealnej sylwetce młodzieży licealnej. Probl Hig Epidemiol. 2010; 91(2): 227-232.
 
6.
Fenczyn J, Woźniak M. Akceptacja własnego ciała przez osoby w wieku 15-16 i 23-24 lata. Psychiatria Psychol Klin. 2004; 4: 20-33.
 
7.
Frelut M-L. Aktywność fizyczna a otyłość. W: Tounian P, red. Otyłość u dzieci. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL; 2008: 124-135.
 
8.
Tounian P. Ocena kliniczna i biologiczna dziecka otyłego. W: Tounian P., red. Otyłość u dzieci. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL; 2008: 80-109.
 
9.
Buksińska-Lisik M, Lisik W, Zaleska T. Otyłość – choroba interdyscyplinarna. Przew Lek. 2006; 1: 72-77.
 
10.
Aronson E, Wilson TD, Akert RM. Psychologia społeczna. Serce i umysł. Warszawa: PWN; 1997.
 
11.
Dereniowska B. Stygmatyzacja osób otyłych. Rola edukacji w destygmatyzacji (próba zarysu koncepcji badań). W: Czykwin E., Rusaczyk M. (red.), Gorsi Inni. Wyd. „Trans Humana”, Białystok 2008: 123-150.
 
12.
Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Pychologicznych PTP: Warszawa 2001.
 
13.
Rodgers R, Chabrol H. The impact of exposure to images of ideally thin models of body dissatisfaction in French and Italian Women. Encephale 2009; 35: 262-268.
 
14.
Strauss RS, Pollack HA. Social marginalization of overweight children. Arch Pediatr Adolesc Med. 2003; 157: 746-752.
 
15.
Doleżal-Ołtarzewska K, Rybakowa M. Otyłość prosta młodocianych. W: Rybakowa M., red. Medycyna wieku młodzieńczego t. 2. Kraków: Wydawnictwo Medyczne; 2004: 135-163.
 
16.
Krajewska-Siuda E, Nowak A, Matusik P, Wypych-Ślusarska A, Małecka-Tendera E. Opinie młodzieży na temat otyłości w zależności od ich własnej masy ciała. Endokrynol Otyłość. 2009; 5(1): 7–11.
 
17.
Bar-Or O. Otyłość młodzieńcza, aktywność fizyczna i zdrowy styl życia. Med Dypl. 2001; 4: 66-75.
 
18.
Radoszewska J. Problem otyłości w psychologii klinicznej. Now Psychol. 2003; 3: 23.
 
19.
Tabak I. Psychospołeczne skutki otyłości. W: Oblacińska A, Tabak I. red. Rola pielęgniarki szkolnej i nauczyciela wychowania fizycznego we wspieraniu młodzieży z nadwagą i otyłością. Warszawa: Wydawnictwo Promocja XXI sp. z.o.o; 2006: 31-34.
 
20.
Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2007:444.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top