PL EN
CASE REPORT
The course of pregnancies and deliveries in a patient with a bihornal bicervical uterus and partially-septated vagina
 
More details
Hide details
1
Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Radomski Szpital Specjalistyczny, Radom
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(4):272-275
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
The report presents the course of pregnancies and deliveries in a patient with uterine and cervical malformation, i.e. a bihornal bicervical uterus and partially-septated vagina. Delivery 1: terminated by Caesarean section at the lower region of the right uterine horn due to breech presentation of the foetus. Pregnancy 2: terminated by abortion. Delivery 2, Pregnancy 3 – twin pregnancy: terminated before term in 31 hbd. First twin born spontaneously from the left horn, the other twin was born by classical caesarean section from the left horn. Pregnancy 4: terminated by spontaneous miscarriage. Delivery 3, Pregnancy 5: located in the right uterine horn, terminated in 36 hbd by forceps delivery.

 
REFERENCES (17)
1.
Anderson J, Genadry R. Anatomia i embriologia. Rozwój embrionalny. W: Ginekologia t. 1. Red. Berek J, Novak E. Warszawa: MediPage, 2008: 104-111.
 
2.
Kujawa M. Układ płciowy żeński. W: Histologia. Red. Ostrowski K. Warszawa: PZWL, 1988: 591-634.
 
3.
Baron J, Słomko Z. Zaburzenia rozwoju cielesno-płciowego i zaburzenia statyki narządów płciowych. Zdwojenie częściowe i całkowite pochwy i macicy. W: Ginekologia. Red. Klimek R. Warszawa : PZWL, 1982: 117-118.
 
4.
Radwan J, Niwald W. Wady rozwojowe macicy – kiedy i jak leczyć? W: Postępy w ginekologii i położnictwie. Red. Spaczyński M. Poznań: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. XXIX Kongres PTG, 2006: 127-133.
 
5.
Friebe Z, Kapczuk K. Wady wrodzone żeńskich narządów płciowych. W: Położnictwo i Ginekologia, t. 2. Red. Bręborowicz G. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005: 593-600.
 
6.
Daw E, Toon P. Identical twins with uterus didelphys and duplex kidneys. Postgrad Med J. 1985; 61: 269-270.
 
7.
Biega Z. Przypadek donoszonej ciąży bliźniaczej w macicy podwójnej dwuszyjkowej z częściową przegrodą pochwy. Ginekol Pol. 1967; 38(5): 547-548.
 
8.
Narlawar RS, Chavhan GB, Bhatgadde VL, Shah JR. Twin gestation in one horn of a bicornuate uterus. J Clin Ultrasound. 2003; 31: 167-169.
 
9.
Makoto N, Minako N, Hitoshi M, Kazumasa N, Kaoro S, Koji K. Twin pregnancy in each half of a uterus didelphys with a delivery interval of 66 days BJOG. 2003; 110: 331-332.
 
10.
Ginseberg NA, Storm C, Verlinsky Y. Management of a triplet gestation complicated by uterus didelphys. Fetal Diag Ther. 1997; 12: 59-60.
 
11.
Kretowicz J, Pisarski T, Słomko Z, Woytoń J. Patologia ciąży. Nieprawidłowości narządów płciowych. W: Położnictwo. Red. Klimek R. Warszawa: PZWL, 1988: 424.
 
12.
Kutteh W, Stephenson M. Poronienia nawykowe. Czynniki anatomiczne. W: Ginekologia kliniczna, t. 3. Red. Bieber E, Sanfilippo J, Horowitz I. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2009: 830-831.
 
13.
Baggish M. Operacja zespalająca jamę macicy w przypadku macicy dwurożnej. W: Atlas chirurgii ginekologicznej i anatomii miednicy, t. 1. Red. Baggish M, Karram M. Warszawa: MediPage, 2009: 215-221.
 
14.
Landon MB, Spong CY, Thom E, Hauth JC, Bloom SL, Vamer MW, i wsp. Risk of uterine rupture with a trial of labor in women with multiple and single prior cesarean delivery. Obstet Gynecol. 2006; 108: 12-20.
 
15.
Bretelle F, Cravello L, Shojai R, Roger V, D›ercole C, Blanc B. Vaginal birth following two previous cesarean sections. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2001; 94: 23-26.
 
16.
Skoczyński M, Jakiel G, Kwaśniewska A. Forceps delivery after two previous cesarean sections. Ann Univ Mariae Curie Sklodowska. 2004; 59: 15-18.
 
17.
Oleszczuk J. Poród po dwóch cięciach cesarskich. Ginekol Dypl. 2004; 1: 28-29.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top