PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Nowoczesne techniki w transplantacji narządów
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
2
Klinika Neurologii Dziecięcej III Katedry Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
3
Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej III Katedra Pediatrii Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Maria Golebiowska   

Uniwersytet Medyczny w Lublinie Klinika Neurologii Dziecięcej ul. prof. A Gębali 6, 20-093 Lublin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2017;23(4):230-234
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Transplantologia to jedna z najbardziej intensywnie rozwijających się dziedzin medycyny, której pełny rozkwit rozpoczął się na przełomie XIX i XX wieku wraz z pierwszymi przeszczepami organów zakończonymi sukcesem, dającymi pacjentom nadzieję na „drugie życie” i zdrowie. Obecnie, po odkryciu chirurgicznych i immunologicznych aspektów transplantacji, najbardziej dotkliwym problemem jest brak organów. Naukowcy stawiają przed medycyną również coraz to nowe wyzwania wraz z wprowadzeniem procedury przeszczepu twarzy, przeszczepu u noworodka oraz planowanej procedury przeszczepu głowy. Celem poniższej pracy jest przedstawienie najnowszych wyzwań technicznych związanych z transplantacją: hodowli organów oraz 3D bioprintingu, przeszczepu głowy, ksenotransplantacji. Liczne badania stwierdzają niezwykły postęp w pracach nad syntetyzowaniem organów z iPSC – pierwsze próby regeneracji serca, wątroby, kości i rogówki zwiastują początek medycyny regeneracyjnej i nowej ery w transplantologii, w której możliwość użycia syntetycznych organów wyeliminuje potrzebę ludzkich dawców. Niezbędna wydaje się w planowaniu powyższych osiągnięć technika 3D bioprintingu, dzięki której będzie możliwe harmonijne odtworzenie anatomicznych i histologicznych struktur i zależności. Intensywne badania prowadzone są również w aspekcie przeszczepu głowy, w którym najważniejszymi dylematami operatywy są m.in. głęboka hipotermia, anastomoza rdzenia kręgowego oraz następcze uszkodzenie drogi rdzeniowo-wzgórzowej, niepokoją również liczne argumenty natury etycznej i moralnej, związane z przeprowadzeniem zabiegu. Mimo iż w transplantologii obserwuje się ogromny postęp techniczny w ostatnim dwudziestoleciu, to powyższe procedury czeka jeszcze wiele wyzwań natury technicznej oraz etycznej.


Abstract:
Organ transplantation is one of the most intensively developing fields of medicine, the blooming period of which began at the turn of the century with the first successful organ transplants, giving patients hope for a second chance and health. Currently, after the discovery of the surgical and immunological aspects of transplantation, the most pressing problem is the lack of organs. Scientists are also facing new challenges with the introduction of face transplantation procedures, transplantation in the newborn, and the planned procedure for head transplant. The purpose of the study is to present the latest technical challenges of transplantation: organ culture and 3D bioprinting, head transplantation, and xenotransplantation. Numerous studies show remarkable progress in the synthesis of iPSC organs – the first attempts of regeneration techniques of the heart, liver, bones and cornea mark the beginning of regenerative medicine and a new era in transplantation, where synthetic organs replace the need for human donors. The 3D bioprinting technique seems necessary in the planning of the above-mentioned achievements, which will enable a harmonious reconstruction of anatomical and histological structures and dependencies. Intensive research is also being carried out from the aspect of head graft, where the most important dilemmas of surgery are, e.g. deep hypothermia, anastomosis of the spinal cord, and subsequent damage to the spinothalamic tract. Additionally, numerous ethical and moral arguments related to the surgery are also the cause of disquiet. Although, in the last two decades transplantation has been experiencing tremendous technical progress, there are still many technical and ethical challenges related with these procedures.

 
REFERENCJE (35)
1.
Hamilton D. A History of Organ Transplantation: Ancient Legends to Modern Practice. University of Pittsburgh Press, Pittsburgh; 2012.
 
2.
Lay K. Newborn baby is youngest organ donor in Britain. The Times. U.K.; 2015.
 
3.
Lamba N, Holsgrove D, Broekman ML. The history of head transplan¬tation: a review. Acta Neurochir. 2016; 158: 2239–2247, doi: 10.1007/ s00701–016–2984–0.
 
4.
Carrel A. (2014) Nobel lecture: Suture of blood-vessels and transplan¬tation of organs. http://www.nobelprize.org/nobe... laureates/1912/carrel-lecture.html. Accessed 07 August 2017.
 
5.
White RJ, Wolin LR, Massopust LC, Taslitz N, Verdura J. Cephalic exchange transplantation in the monkey. Surgery; 1971; 70 (1): 135–139.
 
6.
Li PW, Zhao X, Zhao YL, Wang BJ, Song Y, Shen ZL et al. A cross¬-circulated bicephalic model of head transplantation. Surg Neurol Int. 2016; 7 (Suppl 24): 623–625.
 
7.
Canavero S. HEAVEN: The head anastomosis venture project outline for the first human head transplantation with spinal linkage (GEMINI) Surg Neurol Int. 2013; 4 (Suppl 1): 335–342.
 
8.
Ren XP, Canavero S. Human head transplantation. Where do we stand and a call to arms. Surg Neurol Int. 2016; 7: 11. doi: 10.4103/2152– 7806.175074.
 
9.
Canavero S, Ren X, Kim C-Y, Rosati E. Neurologic foundations of spinal cord fusion (GEMINI). Surgery 2016; 160 (1): 11–19.
 
10.
Cho Y, Borgens RB. Polymer and nano-technology applications for repair and reconstruction of thecentral nervous system. Exp Neurol. 2012; 233: 126–44.
 
11.
Borgens RB. Cellular engineering: Molecular repair of membranes to rescue cells of the damaged nervous system. Neurosurgery. 2001; 49: 370–8.
 
12.
Cuoco JA. Reproductive implications of human head transplantation. Surg Neurol Int. 2016; 7: 48.
 
13.
Canavero S, Ren XP, Kim CY. HEAVEN: The Frankenstein effect, CNS Neurosci Ther. 2017 Jun; 23 (6): 535–541. doi: 10.1111/cns.12700.
 
14.
 
15.
European Directorate for the Quality of Medicines & Health Care of the Council of Europe. International Figures on donation and trans-plantation. Vol 20; 2015.
 
16.
Ginossar T, Benavidez J, Gilloy ZD, Attreya AK, Ngyuen H, Ben¬tley J. Ethnic/Racial, Religious and Demographic Predictors of Or¬gan Donor Registration Status Among Young Adults in the Southwe¬stern United States. Prog Transplant. 2017 Mar; 27 (1): 16–22. doi: 10.1177/1526924816665367. Epub 2016 Sep 20.
 
17.
Ghods AJ, Savaj S. Iranian Model of Paid and Regulated Living – Un¬related Kidney Donation. CJASN Nov 2006; 1 (6): 1136–1145.
 
18.
Shimazono Y. The state of the international organ trade: a provisional picture based on integration of available information. World Health Organization Bulletin. 2007.
 
19.
Paul NW, Caplan A, Shapiro ME, Els C, Allison KC, Paul HL et al. Human rights violations in organ procurement practice in China. BMC Med Ethics 2017; 18: 11.
 
20.
Burcin E, Ezzelarab M, Hara H, van der Windt DJ, Wijkstrom M, Bottino R et al. Clinical xenotransplantation: the next medical revolution? The Lancet 2012; 379: 9816, 672–683.
 
21.
Hilfiker A, Ramm R, Goecke T, Haverich A. Heart valve transplantation: the urgent need for non-immunogenic porcine heart valve matrices. Xenotransplantation. 2013; 20: 1.
 
22.
Aboudna GM, Ethical issues in organ transplantation. Med Princ Pract. 2003; 12: 54–69.
 
23.
Vermeulen N, Haddow G, Seymour T, Faulkner-Jones A, Shu W. 3D bioprint me: a socioethical view of bioprinting human organs and tissues. J Med Ethics 2017; 0: 1–7. doi:10.1136/medethics-2015–103347.
 
24.
Rosner F. Contemporary Biomedical Ethical Issues and Jewish Law. KTAV Publishing House Inc., 2007.
 
25.
Krishna M, Lepping P. Ethical debate: Ethics of xeno-transplantation, BJMP 2011; 4 (3): 425.
 
26.
Hagelin J. Public opinion surveys about xenotransplantation. Xeno¬transplantation. 2004 Nov; 11 (6): 551–8.
 
27.
Okita K, Ichisaka T, Yamanaka S. Generation of germline-competent induced pluripotent stem cells. Nature. 2007; 448 (7151); 313–317.
 
28.
Fujita J, Fukuda K. Future Prospects for Regenerated Heart Using In¬duced Pluripotent Stem Cells. J Pharmacol Sci. 2014; 125, 1–5.
 
29.
Jung JP, Bhuiyan DB, Ogle BM. Solid organ fabrication: comparison of decellularization to 3D bioprinting Biomaterials Research. 2016; 20: 27.
 
30.
Takebe T, Zhang RR, Koike H, Kimura M, Yoshizawa E, Enomura M et al. Generation of a vascularized and functional human liver from an iPSC-derived organ bud transplant. Nature Protocols. 2014; 9, 396–409.
 
31.
Caralt M, Velasco E, Lanas A, Baptista PM. Liver bioengineering from the stage of liver decellularized matrix to the multiple cellular actors and bioreactor special effects Organogenesis 2014; 10: 2, 250–259.
 
32.
Palomo ABA, Lucas M, Dilley RJ, McLenachan S, Chen FK, Requena J, Sal MF, et al. The Power and the Promise of Cell Reprogramming: Personalized Autologous Body Organ and Cell Transplantation J Clin Med. 2014 Jun; 3 (2): 373–387.
 
33.
Araki R, Uda M, Hoki Y et al. Negligible immunogenicity of terminally differentiated cells derived from induced pluripotent or embryonic stem cells. Nature. 2013; 494: 100–104.
 
34.
Wang L, Cao J, Wang Y, Lan T, Liu L, Wang W, et al. Immunogenicity and functional evaluation of iPSC-derived organs for transplantation. Cell Discovery. 2015; 1, 15015.
 
35.
Murphy SV, Atala A. 3D bioprinting of tissues and organs. Nat Bio¬technol. 2014; 32: 773–85.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top