PL EN
PRACA ORYGINALNA
NOWE SPOJRZENIE NA FUNKCJĘ UKŁADU ODDECHOWEGO OSÓB Z ROZPOZNANĄ PYLICĄ PŁUC MAŁYCH ZACIENIEŃ
 
Więcej
Ukryj
1
Z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Toksykologii Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
 
Med Og. 2009;15(2):276-281
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Praca przedstawia wyniki badań klinicznych funkcji układu oddechowego osób z rozpoznaną pylicą płuc typu małych zacienień.

The article presents the results of clinical examinations of the functions of the respiratory system among patients with the diagnosis of pneumoconiosis of the type of small darkenings. Apart from the assessment of radiograms of the lungs, a series of functional tests of the respiratory system were performed. The results of the study indicate that in micronodular pulmonary silicosis there occur narrowing ventilation disorders, the occurrence of which is pneumoconiosis complicated with bronchitis. Among the techniques for the evaluation of the respiratory system in pneumoconiosis, plethysmography seems to be indispensable for making the prognosis concerning the course of the disease.
 
REFERENCJE (7)
1.
Brzeski Z., Złomaniec J., Krupski W., Sompor J.: Pylica płuc drobnoguzkowa kolagenowa w ocenie tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości (TKWR). Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego WSP w Rzeszowie, 1999, 3-4, 69-74,.
 
2.
Brzeski Z., Złomaniec J., Krupski W., Sompor J.: Reumatoidalna postać pylicy płuc -zespół Caplana. Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego WSP w Rzeszowie, 1999, 3-4, 75-77.
 
3.
Marek K., Kujawska A.: Upośledzenie czynnościowe w drobnoguzkowej krzemicy płuc. Pol. Arch. Med. Wewn., 1971, 4 (4), 46.
 
4.
Nowak B.: Frakcje białkowe surowicy krwi u szczurów w późnych okresach pylicy krzemowo-węglowej. Postępy higieny i medycyny doświadczalnej, 1963, 17, 805.
 
5.
Tarkowska A., Brzeski Z., Stefaniak D., Zahorska-Rajca J.: Scyntygraficzna ocena przepływu włośniczkowego w płucach osób z rozpoznaną pylicą kolagenową, Materiały VI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, Gdańsk.
 
6.
Wocka-Marek T., Zając-Nędza M., Zygan U., Niedziela-Marx J., Olczyk K, Lukas A.: Wartość badań biochemicznych i immunologicznych w diagnostyce pylicy krzemowej. Medycyna Pracy 1991, 42 (4), 233-239.
 
7.
Zahorski W., Kujawska A., Marek K, Zawadzka E., Czyżewska K: Rozwój pylicy płuc u spawaczy w zależności od środowiska pracy. Medycyna Pracy 1965, 16 (3), 181-186.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top