PL EN
OPIS PRZYPADKU
Kamica układu moczowego u dzieci – doświadczenia własne
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny, Wrocław
 
2
Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny, Wrocław
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Jankowska
Klinika Nefrologii Dziecięcej, Akademicki Szpital Kliniczny, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(1):71-74
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Kamica struwitowa odpowiada za ok. 5–7% wszystkich kamic u dzieci. Jest ona spowodowana zakażeniami dróg moczowych wywołanymi przez bakterie produkujące ureazę. Choroba charakteryzuje się specyficznym przebiegiem klinicznym, nawrotowością i ryzykiem rozwoju przewlekłej niewydolności nerek. .

Cel pracy:
Celem pracy było przedstawienie własnych doświadczeń dotyczących występowania kamicy struwitowej u dzieci.

Materiał i metody:
W pracy przedstawiono opis przypadków 3 dzieci (2 dziewczynki, 1 chłopiec) w wieku od 11 miesięcy do 18 lat z kamicą struwitową, leczonych w Klinice Nefrologii Pediatrycznej we Wrocławiu w latach 2010–2012.

Wnioski:
1. Kamica struwitowa jest rzadką postacią kamicy u dzieci, a jej przebieg cechuje duża różnorodność objawów klinicznych, w zależności od wieku, wielkości i lokalizacji kamieni oraz współistniejących czynników ryzyka. 2. Leczenie musi uwzględniać nie tylko eliminację złogów i wyjałowienie dróg moczowych, ale również właściwie zapobiegać jej nawrotom. 3. Jako jeden z niewielu typów kamicy, kamica struwitowa może prowadzić do rozwoju przewlekłej choroby nerek


Introduction:
Struvite stones occurs 5–7% in children with urolithiasis. It is associated with urinary tract infections caused by urease-producing bacteria. Distinguishing features of struvite urolithiasis are the variety of clinical courses, high recurrence, and risk of developing chronic renal failure.

Objective:
To present own experience on the occurrence of struvite urolithiasis in children.

Material and Methods:
Three case reports are described (2 girls, 1 boy) aged from 11 months to 18 years with struvite urolithiasis treated in the Department of Paediatric Nephrology in Wrocław in 2010–2012.

Conclusions:
1) Struvite urolithiasis is rare in children and its clinical course is characterized by a large diversity of clinical symptoms, depending on the age, size and location of the stone and associated risk factors. 2) Treatment must be considered not only to eliminate the kidney stones and sterilization of the urinary tract, but prevention of urolithiasis including urinary tract infection prophylaxis as well. 3) As one of the few types of urolithiasis, struvite kidney stones can lead to the development of chronic kidney disease. Key words: struvite urolithiasis, children, diagnosis, treatment

 
REFERENCJE (17)
1.
Bartoletti R, Cai T, Mondaini N, Melone F, Travaglini F, Carini M, et al. Epidemiology and risk factors in urolithiasis. Urol Int. 2007;79:3–7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu... (dostęp: 2013.03.07).
 
2.
Routh JC, Graham DA, Nelson CP. Epidemiological trends in pediatric urolithiasis at United States freestanding pediatric hospitals. J Urol. 2010;184:1100–4. http://www.jurology.com/articl... (dostęp: 2013.03.07).
 
3.
Trinchieri A. Epidemiology of urolithiasis: an update. Clin Cases Miner Bone Metab. 2008;5:101–106. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pm... articles/PMC2781200 (dostęp: 2013.03.07).
 
4.
López M, Hoppe B. History, epidemiology and regional diversities of urolithiasis. Pediatr Nephrol. 2010; 25: 49–59.
 
5.
Cachat F, Barbey F, Guignard JP. Urinary calculi epidemiology in children. Rev Med Suisse Romande. 2004; 124: 433–7. http://www.ncbi. nlm.nih.gov/pubmed (dostęp: 2013.03.07).
 
6.
Malvinder S Parmar. Kidney stones. BMJ. 2004; 328: 1420–1424. http:// www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15191979 (dostęp: 2013.03.07).
 
7.
Naseri M, Varasteh AR, Alamdaran SA. Metabolic factors associated with urinary calculi in children. Iran J Kidney Dis. 2010;4:32–8. http:// www.ijkd.org/index.php/ijkd/article/view/166/163 (dostęp: 2013.03.07).
 
8.
Hoppe B, Leumann E, Millner DS. Urolithiais and nephrocalcinosis in childhood. Comprehensive Pediatric Nephrology. Ed. Geany DE, Schaefer F. Redakctor.2008, pp 499–523.
 
9.
Konopielko Z. Kamica układu moczowego. W: Sieniawska M, Wyszyńska T (red.). Nefrologia dziecięca – tom II. Wyd 1. Warszawa: Polfa; 2003: 237–264.
 
10.
Alaya A, Nouri A, Belgith M, Saad H, Jouini R, Najjar MF. Changes in urinary stone composition in the Tunisian population: a retrospective study of 1,301 cases. Ann Lab Med. 2012;32:177–83.
 
11.
Różański W. Kamica struwitowa. http://www.przeglad-urologiczn... artykul.php?1735 (dostęp: 2013.01.11).
 
12.
Silva SF, Matos DC, Silva SL, Daher Ede F, Campos Hde H, Silva CA. Chemical and morphological analysis of kidney stones: a double-blind comparative study. Acta Cir Bras. 2010; 25: 444–8. http://www.scielo. br/scielo.php (dostęp: 2013.03.07).
 
13.
Frassetto L, Kohlstadt I. Treatment and prevention of kidney stones: an update. Am Fam Physician. 2011; 84: 1234–1242. http://www.aafp. org/afp/2011/1201/p1234.html (dostęp: 2013.03.07).
 
14.
McLean RJ, Nickel JC, Beveridge TJ, Costerton JW. Observations of the ultrastructure of infected kidney stones. J Med Microbiol. 1989; 29: 1–7.http://jmm.sgmjournals.org/con... (dostęp: 2013.03.07).
 
15.
Miano R, Germani S, Vespasiani G. Stones and Urinary Tract Infections. Urol Int. 2007; 79: 32–36. http://www.karger.com/Article/ FullText/104439 (dostęp: 2013.03.07).
 
16.
Zanetti G, Paparella S, Trinchieri A, Prezioso D, Rocco F, Naber KG. Infections and urolithiasis: current clinical evidence in prophylaxis and antibiotic therapy. Arch Ital Urol Androl. 2008; 80: 5–12. http://www. ncbi.nlm.nih.gov/pubmed (dostęp: 2013.03.07).
 
17.
Rizvi SA, Sultan S, Zafar MN, Ahmed B, Faiq SM, Hossain KZ, et al. Evaluation of children with urolithiasis. Indian J Urol. 2007; 23: 420– http://www.indianjurol.com/art... (dostęp: 2013.03.07).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top