PL EN
RESEARCH PAPER
Evaluation of the quality of life by means of WHOQOL-BREF questionnaire among people with coeliac disease, allergy and oversensitivity to gluten who follow the gluten-free diet
 
More details
Hide details
1
Studium doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
2
Studium doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
3
Studium doktoranckie Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
4
Zakład Diagnostyki Genetycznej i Nutrigenomiki, Katedra Biochemii Klinicznej. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(3):241-244
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Tematyka jakości życia wzbudza duże zainteresowanie, również w medycynie. Posiadanie wiedzy dotyczącej jakości życia badanych pacjentów staje się pomocne w trakcie wyboru odpowiedniego sposobu leczenia oraz jego doboru do indywidualnych jego potrzeb.

Cel:
Celem pracy była analiza jakości życia osób z celiakią, alergią i nadwrażliwością na gluten stosujących dietę bezglutenową oraz osób niestosujących diety bezglutenowej w celach leczniczych.

Material and Methods:
Badania przeprowadzono wśród 417 osób w wieku 18–75 lat, z podziałem na 2 grupy badawcze, pierwszą grupę respondentów stanowili badani ze zdiagnozowaną celiakią, alergią lub nadwrażliwością na gluten, z kolei drugą grupę obejmowały osoby niestosujące diety bezglutenowej ani jakiejkolwiek diety leczniczej (grupa kontrolna). W badaniu zastosowano kwestionariusz World Health Organization Quality of Life Instrument -WHOQOL-BREF, w polskiej wersji językowej, składający się z 26 pytań, oceniający jakość życia w zakresie czterech sfer: fizycznej, psychologicznej, społecznej i środowiskowej oraz osobno percepcję jakości życia i samoocenę stanu zdrowia.

Results:
Grupa osób stosująca dietę bezglutenową w celach leczniczych oceniła ogólną jakość życia na poziomie średniej wynoszącej 3,72±0,88, a zdrowia na poziomie 3,19±0,91. Dla porównania – osoby niestosujące diety bezglutenowej oceniły ogólną jakość swojego życia na poziomie średniej 3,94±0,76, a stan zdrowia na 3,70±0,79.

Conclusions:
Jakość życia osób niestosujących diety bezglutenowej w celach leczniczych, w porównaniu do osób z celiakią, alergią lub nadwrażliwością na gluten, jest wyższa szczególnie w sferze psychologicznej, społecznej, a także w ogólnym samozadowoleniu ze zdrowia. Obserwacje te powinny być wykorzystane w trakcie doboru metody terapeutyczno- leczniczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb pacjenta.

 
REFERENCES (11)
1.
Daszykowska J. Jakość życia w koncepcjach związanych ze zdrowiem. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2006; 2: 122–128.
 
2.
Trzebiatowski J. Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych – systematyzacja ujęć definicyjnych. Hygeia Public Health 2011; 46(1): 25–31.
 
3.
Wołowicka L. Przegląd badań nad jakością życia chorych po intensyw¬nej terapii dorosłych. W: Wołowicka L (red.). Jakość życia w naukach medycznych. Poznań: Wyd. Akademii Medycznej; 2001: 193.
 
4.
World Health Organization. Ottava charter for health promotion, Canadian Public Health Association, Ottava, 1986. http://www.who.int/ healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/ (dostęp 2013.08.13).
 
5.
Hęś M, Jędrusek-Golińska A, Górecka D, Kobus-Cisowska J, Zając M. Badanie wiedzy żywieniowej osób z celiakią i uczuleniem na gluten z terenu Poznania. Prob Hig Epidemiol. 2013; 9(42): 389–392.
 
6.
Usai P, Minerba L, Marini B, Cossu R, Spada S, Carpiniello B, et al. Case control study on health related quality of life in adult coeliac disease. Dig. Liver Dis. 2002; 34: 547–552.
 
7.
WHO Quality of Life-BREF (WHOQOL-BREF): http://www.who.int/ substance_abuse/research_tools/whoqolbref/en/ (dostęp 2013.08.13.).
 
8.
Dobrzyńska E, Rymaszewska J, Kiejna A. Problem jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi, Adv Clin Exp Med. 2007; 16(1): 173–178.
 
9.
Horvath A, Szaflarska-Szczepanik A, Dziechciarz P. Ocena jakości życia u młodych dorosłych z celiakią. Pediatria Współczesna. Gastroentero¬logia, Hepatologia i Żywienie Dzieck. 2004; 6(3): 285–288.
 
10.
Wika L, Czerwionka-Szaflarska M. Samoocena jakości życia dzieci, młodzieży i młodych dorosłych chorych na celiakię. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka. 2006; 8(2): 94–98.
 
11.
Nachmana F, Maurino E, Vazquez H. Quality of life in celiac disease patients Prospective analysis on the importance of clinical severity at diagnosis and the impact of treatment. Digestive and Liver Disease. 2009; 41: 15–25.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top