PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Encefalopatia Wernickego - zespół objawów neurologicznych spowodowanych niedoborem witaminy B1
 
Więcej
Ukryj
1
Z Oddziału Neurologicznego Szpitala ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim
 
2
Z Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
 
Med Og. 2010;16(2):236-241
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy omówiono rzadko rozpoznawaną jednostkę chorobową jaką jest encefalopatia Wernickego.

The study describes a rarely diagnosed nosological unit called Wernicke’s encephalopathy. This disease is caused by the deficiency of Vitamin B1 (thiamine). In Polish conditions, the symptoms of the disease may be observed most frequently among the patients after many years of alcoholism and the accompanying malnutrition. The most common symptoms of the disease are the following: ataxia, oculomotor disorders and conscience quality disorders. This study presents pathogenesis, the most frequent course of the disease, as well as diagnostic and therapeutic actions.
 
REFERENCJE (10)
1.
Brzecki A., Dąbrowska J., Karłowska E., Olejniczak P., Szober B., Krzywa M: Obrazy neurologiczne przewlekłego alkoholizmu. Post. Hig. 1990, 4 (1/3), 139 –151.
 
2.
Kozubski W.: Zaburzenia w obrębie układu nerwowego związane ze spożywaniem alkoholu. Przew. Lek. 2002, (5), 17-26.
 
3.
Kozubski W., Liberski P: Choroby Układu Nerwowego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2004, 528 – 529.
 
4.
Krzyżowski J., Miller L, Wand T.: Stany nagłe w psychiatrii. Wydawnictwo Medyk, Warszawa, 2008, 331-336.
 
5.
Madejczyk M., Bębrowicz G., Kozubski W., Hołowczyc J., Wilczyński J., Radoch Z: Niepowściągliwe wymioty ciężarnych powikłane Encefalopatią Wernickego. Klin. Preinatol. Ginekol 2003, 39, (2), 60-62.
 
6.
Opara J., Podemski R.: Carl Wernicke – klinicysta i badacz układu nerwowego Udar Mózgu, 2008 (10), 2, 104 -106.
 
7.
Rabenda–Łącka K., Wilczyński J., Bręborowicz G., Leśniak P., Jurga S., Radoch Z: Encefalopatia Wernickego w przebiegu niepowściągliwych wymiotów ciężarnych. Ginekol. Pol 2003, 74 ,(8), 633-637.
 
8.
Rowland L.P.: Neurologia Merrita, Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2004, 930 – 931.
 
9.
Skrętowicz B., Schabowski J.: Alkoholizm w Polsce, problemy epidemiologiczne, Medycyna Ogólna, 2004, 10(XXXIX), 1-2, 9-17.
 
10.
Zarzycka–Porć D.: Disorders of nervous system functions in chronic alkohol abuse in women based on casus diagnosed with Wernike - Korsakoff encephalopathy. Acta Toxicol. 2005,13(1), 35-40.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top