PL EN
OPIS PRZYPADKU
Efekt tlenoterapii hiperbarycznej u chorej na ziarniniaka Wegenera – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny, Lublin
 
2
Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej, Uniwersytet Medyczny, Lublin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(1):4-6
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Ziarniniak Wegenera jest chorobą autoimmunologiczną, charakteryzującą się martwiczym i ziarniniakowym zapaleniem małych naczyń. Schorzenie to dotyczy górnych i dolnych dróg oddechowych, nerek, gałki ocznej. W 50% przypadków choroba zajmuje skórę, prowadząc do powstawania trudno gojących się owrzodzeń. W poniższej pracy przedstawiamy przypadek 23-letniej pacjentki, u której rozpoznano ziarniniaka Wegenera z zajęciem skóry małżowiny usznej prawej, z naciekiem na śluzówce jamy ustnej i asymetrią twarzy. W leczeniu, obok pulsów sterydowych oraz leczenia immunosupresyjnego, stosowano tlenoterapię hiperbaryczną, uzyskując bardzo dobry efekt terapeutyczny oraz całkowite ustąpienie zmian skórnych


Introduction:
Wegener’s granulomatosis is an autoimmune disease characterized by necrotizing granulomatous inflammation of small vessels. This condition concerns the upper and lower airways, kidneys, and eyes. In 50% of cases the disease affects skin, leading to the formation of non-healing skin ulcers. In this article, the case of a 23-year-old patient is presented who was diagnosed with Wegener’s granulomatosis on skin around the right outer ear, infiltration of the mucosa of the mouth and facial asymmetry. In treatment, apart from steroid pulses and immunosuppressive therapy, hyperbaric oxygen therapy was used, which led to a very good therapeutic effect, and total regression of skin lesions.

 
REFERENCJE (9)
1.
Miller P, Santini C, Freed M. Dysphagia in a patient with Wegener’s granulomatosis: case report. Dysphagia 2001; 16: 136–139.
 
2.
Brzosko I, Przepiera-Będzak H, Brzosko M. Układowe zapalenia na¬czyń. W: Brzosko M, (red.). Reumatologia kliniczna. Szczecin: Wyd. PAM; 2007: 134–137.
 
3.
Reumatologia kliniczna. W: Zimmermann-Górska I (red.). Warszawa: PZWL; 2009: 663–665.
 
4.
Kucharz EJ, Kotulska A. Układowe zapalenie naczyń – problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Twój Mag Med. 2000; 27: 23–31.
 
5.
Choroby wewnętrzne. W: Szczeklik A (red.). Medycyna praktyczna. Kraków, 2006: 1687–1690.
 
6.
Henes J, Fritz J, Koch S. Rituximab for treatment-resistant extensive Wegener`s granulomatosis – additive effects of a maintenance treatment with leflunomide. Clin Rheumatol. 2007; 26: 1711–1715.
 
7.
Wisłowska M, Gozdowska J. Ziarniniak Wegenera – obserwacja przypadków. Reumatologia 2008; 46(2): 68–71.
 
8.
Shupak A, Gozal d, Ariel a, Melamed Y, Katz A, Hyperbaric oxygenationin acute peripheral post – traumatic ischemia. J Hyperbaric Med. 1987; 2: 7–14.
 
9.
Nemiroff PM, Lungu AP. The influence of hyperbaric oxygenand irradiation on vascularity in skin flaps: a controlled study. SurgForum 1987; 38: 565–567.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top