PL EN
RESEARCH PAPER
Educational activity of district nurses in the area of prevention of lifestyle diseases
 
More details
Hide details
1
Z Katedry Zdrowia Publicznego Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Med Og. 2010;16(4):496-506
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Lifestyle diseases prevention in primary health care is supported by broadly defined health education provided on the initiative as well as with the participation of district nurses, both in surgeries and during home visits. The aim of the study was an attempt at estimating the range of health education services provided by primary health care district nurses. It was also analysed whether their educational work was influenced by their professional qualifications, workplace, and form of employment. The group under survey covered 194 district nurses employed in 70 primary health care centres in the Lublin Region selected at random (35 in urban and 35 in rural areas). The research method applied was a survey questionnaire, and the technique used was a diagnostic survey. 83% of the respondents claimed that they provided their patients with advice and recommendations concerning proper lifestyle and diet. Urban district nurses, employed in the non-public sector who have completed a degree course in district nursing undertake this more frequently. 57% of the nurses under survey instruct their patients how to make breast self-examination. The results have shown that the higher their professional qualifications, the more active they were in providing health education. The participation of district nurses in patients’ education and health behaviour promotion is not satisfactory, especially in primary health care centres in rural areas and in the public sector.
 
REFERENCES (16)
1.
Bik B: Koncepcja promocji zdrowia. W: Zdrowie Publiczne, wybrane zagadnienia. Red. Czupryna A., Poździoch S., Ryś A., Włodarczyk C. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”. Kraków 2000, 249-263.
 
2.
Ciok J.: Możliwości prewencji chorób zależnych od nieprawidłowego żywienia i alkoholu w podstawowej opiece zdrowotnej. Żywność, żywienie, prawo a zdrowie 2001, 1, 108-114.
 
3.
Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia: Działalność profilaktyczna prowadzona przez lekarzy rodzinnych / pierwszego kontaktu. Gabinet Prywatny 2001, 6, 50-51.
 
4.
Drobnik J., Ryba-Romanowska M., Kemona K., Steciwko A.: Rola pielęgniarki i położnej – zakres zadań i kompetencje. Pol. Med. Rodz. 2004, 6, 1, 88-93.
 
5.
Franek G., Wilczek B., Chłopecka H.: Rola edukacji w kształtowaniu zachowań zdrowotnych na przykładzie programu profilaktyki raka piersi u kobiet. Wiad. Lek. 2002; 55, supl.1, 2, 673-678.
 
6.
Gozdek N., Olszyk E., Macuga-Bącela A.: Pacjenci potrzebują informacji zdrowotnej. Pielęg. i Położ. 2002, 1, 17-18.
 
7.
Kocyba-Matyja K., Matyja M., Dydoń A.: Aspekty współpracy lekarza rodzinnego i pielęgniarki rodzinnej w zakresie wybranych problemów w podstawowej opiece zdrowotnej. Probl. Med. Rodz. 2004, 6, 1, 35-43.
 
8.
Kulczycka K., Stychno E., Wójcik M.: The promotion of healthy life style in institutions of basic medical care in the patients’ opinion. Annales UMCS Sectio D 2003, 58, 13, 142, 201-206.
 
9.
Kurpas D., Steciwko A.: Rola i kompetencje pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej w praktyce lekarza rodzinnego. Pol. Med. Rodz. 2004, 6, 1, 83-87.
 
10.
Latkowski B., Lukas W. (red.): Medycyna rodzinna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2005.
 
11.
Marcinkowski J., Stachowska M.: Styl życia podopiecznych lekarzy rodzinnych a możliwość optymalizacji działań profilaktycznych. Zdr. Pub. 2006, 116 (1), 180-182.
 
12.
Matusiak H.: Ocena sytuacji środowiska pielęgniarskiego na przykładzie pielęgniarek rodzinnych. Nasze Sprawy – Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 2003, III, 12-13, 19-23.
 
13.
Mierzecki A., Gąsiorowski J.: Palenie papierosów. W: Wybrane problemy z dziedziny promocji zdrowia i profilaktyki w praktyce lekarza rodzinnego. Red. Mierzecki A., Godycki-Ćwirko M. Wydawnictwo Aktis. Szczecin – Łódź 1999.
 
14.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Dz.U.05.214.1816.
 
15.
Sygit M., Kładny J., Kładna A., Kiedrowicz Z.: Palenie tytoniu w środowisku pielęgniarek w Polsce. Zdr. Pub. 1995; 106, 1: 9-11.
 
16.
Ślusarska B., Wysokiński M., Sadurska A. i in.: Edukacja zdrowotna w profilaktyce nowotworowej. Pol. Med. Rodz. 2004; 6, 1: 510-514.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top