PL EN
RESEARCH PAPER
Accessibilities for disabled persons in primary care units in Wroclaw
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 
 
Corresponding author
Amelia Ewelina Głowaczewska   

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Dawida 8/16, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2018;24(3):201-204
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
A disability is any condition of the body or mind (impairment) that makes it more difficult for the person with the condition to perform certain activities and interact with their surroundings. In Poland, people with disabilities copnstitute 12.2% of the total population of the country. In Wroclaw, there are more than 85,000 disabled people. Very often, they are unable to access public healthcare facilities because of the lack of parking areas, automatic entrances, elevators adopted to wheelchairs, accessible corridors with clear floors and turning space inside.

Objective:
The study aims to compare functional access to primary care units in Wroclaw for persons with impairments.

Material and methods:
143 primary care units in Wroclaw were evaluated for their accessibility for disabled persons, especially wheelchair users and people with limited walking abilities. The evaluation included ramps, restrooms, wheelchairs, corridors, elevators and automatic doors.

Results:
All the evaluated facilities had ramps. Restroom for the disabled were present in 94% of cases. Wheelchairs were available in 72% of primary care units. Corridors and elevators were adapted for physically impaired persons in 95% and 46% of the evaluated units, respectively. Automatic doors were present in only 15% of evaluated places. 41% of primary care units had 5 or more of evaluated accessibilities.

Conclusions:
Architectural design and presence of accessibilities for disabled people differed in most of primary care units in Wroclaw. People with impairments are still facing a number of problems with access to health care facilities.

 
REFERENCES (12)
1.
World Health Organization. WHO global disability action plan 2014– 2021: Better health for all people with disability. World Health Organization; 2015.
 
2.
Przybyłka, A. Świadczenia dla osób starszych i niepełnosprawnych w ramach systemów ochrony zdrowia i pomocy społecznej (wybrane za-gadnienia). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2013; 297.
 
3.
GUS. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2012.
 
4.
Przybyłka A. Wpływ procesu starzenia na rynek usług medycznych w Polsce. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing 2008; 13: 372–377.
 
5.
https://zip.nfz.gov.pl/; dostęp 1.04.2016.
 
6.
art. 51 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994, Dz. U. 2013 poz. 1409.: http://www.lex.pl/du-akt/-/akt... (dostęp 1.04.2016).
 
7.
Olszewska J. Dostępność budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych w mieście Lublin. Opracowanie: Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. osób niepełnosprawnych. Biuro ds. osób niepełnosprawnych; 2011.
 
8.
Hana, C. Animatorzy społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych: akty¬wizacja środowiska na pograniczu. ELWOJ Jerzy Wojciechowski, 2008.
 
9.
Nawalana, A., Baran, M., Nowak, A. Problems and barriers in everyday life of people with physical disabilities. Via Medica 2014.
 
10.
Wąsowska, I. Are Cracow’s clinics friendly for disabled people. Medy¬cyna Środowiskowa 2014; 17(4): 63–67.
 
11.
GUS. Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 r. Warszawa 2017.
 
12.
Hełdak, M., Stacherzak, A. i Przybyła, K. Demand and Financial Con¬straints in Eliminating Architectural and Technical Barriers for People with Disabilities in Poland. Journal of Healthcare Engineering 2018.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top