PL EN
RESEARCH PAPER
Frequency of occurrence of spinal pain and leisure time activities among children and adolescents
 
More details
Hide details
1
Zakład Korektywy i Kompensacji, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 
2
Wydział Fizjoterapii, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn
 
 
Corresponding author
Agnieszka Kędra
ul. Akademicka 2, 21-500 Biała Podlaska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(2):183-187
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Physical activity, health and quality of life are interrelated. Regular physical activity not only prevents but may also hinder the development of numerous diseases of affluence, including spinal pains. Epidemiological data indicate that spinal pains are a serious problem among adolescents and even children.

Aim:
To determine the frequency of occurrence of spinal pains and to present leisure time activities among adolescents from the Biala Podlaska district suffering from and without spinal pains.

Material and Methods:
The study covered a group of 515 pupils (256 girls and 259 boys) aged 10–13 attending primary schools in the Biala Podlaska district. A questionnaire was used as the research tool. The collected research results were analyzed with the use of a non-parametric test based on Chi-square function. The level of statistical significance was p<0.05

Results:
Spinal pains of various frequencies were mentioned by 203 (39.4%) subjects. Spinal pain experienced by the respondents was usually located in the lumbar segment, mentioned by nearly 63% of female and male pupils. The preferred leisure time activities among female and male pupils suffering from spinal pains included watching television and listening to music. Physical activity as the main leisure time activity was indicated by over 80% of boys and girls who did not complain of spinal pains.

Conclusions:
Spinal pain of various frequencies was reported by 203 pupils (39.4%). The pain was located mainly in the lumbar segment of the spine. Children and adolescents who did not experience spinal pain preferred active forms of spending leisure time, unlike those suffering from spinal pain who preferred passive leisure time activities.

 
REFERENCES (37)
1.
Dąbrowski A. Zarys teorii rekreacji ruchowej. Almamer; Warszawa 2006: 38–39.
 
2.
Maszorek-Szymala A. Czas wolny dzieci i młodzieży – teoretyczne rozważania w różnych aspektach Rocz Nauk WSWFiT Białymst. 2010; 6: 136 – 139.
 
3.
Przewęda R. Promocja zdrowia przez wychowanie fizyczne [w:] Promocja zdrowia, red. Karski JB, Ignis, Warszawa 1999.
 
4.
Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej. Zalecane działania polityczne wspierające aktywność fizyczną wpływającą pozytywnie na stan zdrowia. Czwarty projekt skonsolidowany zatwierdzony przez Grupę Roboczą UE” Sport i Zdrowie” na zebraniu w dniu 25 września 2008 r., Bruksela 2008, 3.
 
5.
Przewęda R, Dobosz J. Kondycja fizyczna polskiej młodzieży. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. Studia i Monografie, Warszawa 2003.
 
6.
Świderska-Kopacz J, Marcinkowski JT, Jankowska K. Zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej i ich wybrane uwarunkowania, cz. 5: Aktywność fizyczna, Prob Hig Epidemiol. 2008; 89(2): 246–250.
 
7.
Bergier J, Kapka‑Skrzypczak L, Biliński P, Paprzycki P, Wojtyła A. Physical activity of Polish adolescents and young adults according to IPAQ: a population based study. Ann Agric Environ Med. 2012; 19(1): 109–115.
 
8.
International Obesity Task Force. UE Platform Briefing Paper, March 2005.
 
9.
Nosko J. Zachowania a zdrowie: podstawowe zależności. Aktywność fizyczna a zdrowie, [w:] Zachowania zdrowotne. Zagadnienia teoretyczne, próba charakterystyki zachowań zdrowotnych społeczeństwa polskiego, red. A. Gniazdowski, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1990.
 
10.
Zielona Księga – Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej: europejski wymiar zapobiegania nadwadze, otyłości i chorobom przewlekłym. Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2005.
 
11.
Biliński P, Talkowski J, Szymkowiak E. Czy sportowa aktywność fizyczna chroni przed bólem kręgosłupa? Med Sport. 1996; 63: 13–16.
 
12.
Wedderkopp N, Kjaer P, Hestbaek L, Korsholm L, Leboeuf-Yde C. High- -level physical activity in childhood seems to protect against low back pain in early adolescence. J Spine. 2009; 9(2): 134–41.
 
13.
Salminen J, Erkintalo M, Laine M, Pentti J. Low back pain in the young. A prospective three-year follow-up study of subjects with and without low back pain. Spine. 1995; 20: 2101–2107.
 
14.
Wedderkopp N, Leboeuf-Yde C, Andersen LB, Froberg K, Hansen HS. Back pain reporting pattern in a Danish population-based sample of children and adolescents. Spine. 2001; 26: 1879–1883.
 
15.
Watson KD, Papageorgiou AC, Jones GT, Taylor S, Symmons DP, Silman AJ, Macfarlane GJ. Low back pain in schoolchildren: occurrence and characteristics. Pain. 2002; 97: 87–92.
 
16.
Pellisé F, Balagué F, Rajmil L, Cedraschi C, Aguirre M, Fontecha CG, Pasarín M, Ferrer M. Prevalence of Low Back Pain and Its Effect on Health-Related Quality of Life in Adolescents. Arch Pediatr Adolesc Med. 2009; 163: 65–71.
 
17.
Nowakowski A, Łabaziewicz L, Skrzypek H. Mięśniowo – szkieletowy mechanizm bólu krzyża. Chir Narz Ruchu Ortop Pol. 1999; 64: 53–61.
 
18.
Olsen T, Anderson R, Dearwater S. The epidemiology of low back pain in an adolescent population, Am J Public Health. 1999; 82: 606–608.
 
19.
Taymela S, Kujala UM, Salminen JJ, Viljanen T. The prevalence of low back pain among children and adolescents. Spine. 1997; 22: 1132–1136.
 
20.
Gunzburg R, Balagué F, Nordin M, Szpalski M, Duyck D, Bull D, Melot C. Low back pain in a population of school children. Eur Spine J. 1999; 8: 439–443.
 
21.
Leboeuf-Yde C, Kyvik KO. At what age does low back pain become a common problem. Spine. 1998; 23: 228–234.
 
22.
Wagenhauser J. Classification acute back pain: a clinical approach to differential diagnosis. (w:) Current concepts and treatment. Pennine Press, Sandoz.1989.
 
23.
Frymoyer J. Can low back pain disability by prevented? Bailliere’s Clin Rheumat. 1992; 6: 593–595.
 
24.
Blair SN, McCloy CH. Research Lecture: Physical activity, physical fitness and health. Res Q Exercise Sport. 1993; 67: 365–376.
 
25.
Corbin CB, Pangrazi RP. The health benefits of physical activity. Phys Act Fitness Res Digest. 1993; 1: 1–8.
 
26.
Shephard R. Curricular physical activity and academic performance. Pediatr Exerc Sci. 1997; 9: 113–126.
 
27.
Hoogland T, Senne E. Chronić, ruszać się czy operować? Münchener Medizinische Wochenschrif (edycja polska); 1996; 4: 6–10.
 
28.
Harreby M, Neegard K, Hesselsoe G. Are low back pain and radiological changes during puberty risk factors for low back pain in adult age? A 25-year prospective cohort study of 640 school children. Ugeskr Laeger 1997; 152: 171–174.
 
29.
Bejia J, Abid N, Svilen K. Low back pain in a cohort of 622 Tunisian schoolchildren and adolescents. Spine 2003; 28: 922–930.
 
30.
Balague F, Dutoit G, Waldburger M. Low back pain in schoolchildren. An epidemiological study. Scan J Rehab Med. 1988; 20: 175–179.
 
31.
Ehrmann-Feldman D, Shrier I, Rossignol M, Abenhaim L. Risk factors for the development of low back pain in adolescence. Am J Epidemiol. 2001, 154: 30–36.
 
32.
Sheir-Neiss G, Kruse R, Rahman T, Jacobson L, Pelli J. The association of backpack use and back pain in adolescents. Spine. 2003, 28; 922–930.
 
33.
Jones G, Watson K, Silman A, Symm;ons P, Macfarlane G. Predictors of low back pain in British Schoolchildren: a population-based prospective cohort study. Pediatr. 2003; 111: 822–828.
 
34.
Limon S, Valinsky L, Ben-Shalmom Y. Children at risk: risk factors for low back pain in the elementary. Spine. 2004; 29: 697–702.
 
35.
Diepenmat A, Wal M, Vet H, Hirasing R. Neck/shoulder, low back and arm pain in relation to computer use, physical activity, stress and depression among Dutch adolescents. Pediatr. 2006; 117: 412–416.
 
36.
Charzewski J. Aktywność sportowa Polaków; Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa 1996.
 
37.
Woynarowska B, Mazur J. Zachowania zdrowotne, zdrowie i postrzeganie szkoły przez młodzież w Polsce w 2002 r. Raport techniczny z badań. Wydz. Pedagogiczny UW. Warszawa; 2002.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top