PL EN
RESEARCH PAPER
SITUATIONAL FACTORS AND THE HEALTH BEHAVIOURS AMONG STUDENTS
 
More details
Hide details
1
Z Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego; Katedra Zdrowia Publicznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 
2
Z Podkarpackiego Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie
 
3
Z Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego; Z Instytutu Pielęgniarstwa i PołoŜnictwa Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
 
 
Med Og. 2009;15(1):139-151
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The period of university education may significantly affect the selection of behaviours in the context of health. This is associated with the specific conditions of social life: weekly and semester rhythm of work, credits, colloquia, examinations, relations with university staff and mates. There is a group of behaviours strongly connected with the university infrastructure. These behaviours concern the places of nutrition, recreation, sports, leisure and stay in the houses of residence; therefore, not a matter of free choice, but to a large extent depend on the course of study and conditions provided by the university. The objective of the study was evaluation of whether socio-demographic factors, such as: place of permanent residence, parents’ education, study speciality, and family material standard, exert an effect on health-related behaviours among students. The studies covered 521 students of the Rzeszów University and Rzeszów Polytechnical University. The place of permanent residence is important in undertaking health behaviours. Parents’ education (father, mother) does not significantly affect the level of intensity of health behaviours. The study speciality is the factor differentiating health promoting behaviours with respect to: adequate nutritional habits, prophylactic behaviours, general intensity of health behaviours. Medical students are characterised by the highest level of health behaviours. A positive correlation is observed between family material standard and intensity of health promoting behaviours.
 
REFERENCES (16)
1.
Abdullaah A.S.M., Fielding R.,Hadley A.J.: Patterns of cigarette smoking, alcohol use and other substance use among Chinese university students in Hong Kong. American Journal of Addictions, 2002, 11, 235-246.
 
2.
Banaszkiewicz M.: Poczucie koherencji a zachowania zdrowotne młodzieży akademickiej na przykładzie studentów bydgoskich uczelni wyższych, Praca doktorska, Wydział Lekarski, Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, 2003.
 
3.
Binkowska-Bury M., Januszewicz P.: The assessement of health oriented behaviour among students from podkarpacie province. Polish Journal of Environmental Studies, Vol 16, 5C, 2007, 45-50.
 
4.
Broms U., Silventoinen K. et al.: Smoking cessation by socioeconomic status and marital status: The contribution of smoking behaviour and family background, Nicotine Tob. Res. 2002, 6, 447.
 
5.
Charzewski J., Lewandowska J.,Piechaczek H. i wsp.: Sposób żywienia młodzieży ze skrajnych warstw społecznych. Wych. Fiz.Sport.,2002, 46, 5.
 
6.
Dolińska - Zygmunt G.: Behawioralne wyznaczniki zdrowia - zachowania zdrowotne, Podstawy psychologii zdrowia, Red. Dolińska - Zygmunt G., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2001, 33-70.
 
7.
Fatyga E, Muc - Wierzgoń M.: Zachowania zdrowotne młodzieży aglomeracji śląskiej, a ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych, Annales Universitatis Mariae Curie - Skłodowska, Vol.LIX, Supl.XIV, 105.
 
8.
Gacek M., Matusik S.: Wybrane zachowania zdrowotne młodzieży rozpoczynającej studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wychowanie Fizyczne i Sport, 48, (2), 2004, 133-136.
 
9.
Juczyński Z.: Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa, 2001,119-122.
 
10.
Kear M.E.: Psychosocial determinants of cigarette smoking among college students. J. Comm. Health Nurs. 2002,19, 245.
 
11.
Kirschner H., Kosińska I., Narojek L.: Zmiany zachowań żywieniowych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Zdrowie Publiczne, 2002, 112 (3), 313-319.
 
12.
Kowalska M., Kowalski P.: Czynniki społeczne a zachowania prozdrowotne studentów w: Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej (red.:) Zagórski J., Popławska H., Skład M., Instytut Medycyny Wsi, Lublin, 2003, 225.
 
13.
Łuszczyńska A.: Zmiana zachowań zdrowotnych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk, 2004, 14-16.
 
14.
Mięsowicz J., Palus D.: Postrzeganie własnego zdrowia i wyglądu przez studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Ontogeneza i Promocja Zdrowia w Aspekcie Medycyny, Antropologii i Wychowania Fizycznego. Red. Malinowski A., Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 2002, 195.
 
15.
Steptoe A., Wardle J., Cui W. et al.: Trends in smoking, diet, physical exercise, and attitudes toward health in European university students from 13 countries. 1990 - 2000. Preventive Medicine. 2002, 35, 97 - 104.
 
16.
Suliga E.: Zachowania zdrowotne studentów kieleckich i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w południowej i środkowo-wschodniej Polsce. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, Kielce, 2004.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top