PL EN
PRACA ORYGINALNA
BAKTERIE Z RODZINY ENTEROBACTERIACEAE ORAZ INNE POTENCJALNIE CHOROBOTWÓRCZE W PITNEJ WODZIE STUDZIENNEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Z Zakładu Biologicznych Szkodliwości Zawodowych Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 
 
Med Og. 2008;14(1)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki badań wody studziennej czerpanej w sposób ręczny (tradycyjny) oraz za pomocą pompy i rozprowadzanej w obrębie gospodarstwa wodociągiem. Wykazano, że sposób czerpania wody może mieć wpływ na jakość wody pitnej. Woda czerpana w sposób tradycyjny zawiera mniej bakterii, w tym cho-robotwórczych, niż woda rozprowadzana za pomocą wodociągów zagrodowych.

The objective of the study was the bacteriological evaluation of the quality of drinking well water drawn by the traditional method and by means of pumps, with particular consideration of bacteria of the Enterobacteriaceae family and Legionelaceae. The study covered 36 water samples taken from household wells in the villages of the eastern area of the Lublin Region. From half of these wells the water was drawn manually, by means of a roller and bucket, while from the second half - with the use of electric pumps and household water supply systems. The studies were conducted by the membrane filtration method. The following media were used: soya agar, EMB (selective for the determination and isolation of bacteria of Enterobacteriaceae family), CIN (selective-differentiating for Yersinia type of bacteria), basic BCYE for Legionella, supplemented with growth and selective supplements (GVPC). Drinking water from the household wells examined was contaminated with Gram-negative bacteria of the Enterobacteriaceae family, other bacteria, mainly of the Pseudomonadaceae family, as well as of the Acinetobacter, Aeromonas, Chromobacterium, Legionella and Vibrio species. The results obtained suggest that the method of drawing water from wells and its distribution exerts an effect on the bacteriological quality of this water. Water from household water supply systems contained a richer spectrum of bacteria of the Enterobacteriaceae family, and other bacteria, compared to water drawn manually from the well. Analysis of the up-to-date results and those previously published indicates that water from household water systems is exposed to all types of risks typical of well water and that from water supply systems
 
REFERENCJE (17)
1.
Gołaś I., Filipkowska Z., Lewandowska D.: Potentiallly Phatogenic bacteria from the family Enterobacteriaceae, Pseudomonas and Aeromonas sp. in waters designated for drink-ing and household purposes. Polish J Environ Studies 2002, 11, 325–330.
 
2.
Kręgiel D., Rygała A.: Bakterie z rodzajów aeromonas i Pseudomonas jako wskaźniki kolonizacji systemów dystrybucji wody pitnej. Ochrona przed korozją. Rozkład i korozja mikrobiolo-giczna materiałów technicznych. Materiały konferencyjne VI Konferencja Naukowa. Łódź, 2006, 97–200.
 
3.
Krogulska B., Maleszewska J., Wichrowska B.: Wrażliwość Yersinia entero-colitica na działanie środków stosowanych w procesach dezynfekcji wody. Roczn PZH 1986, 5, 434–440.
 
4.
Libudzisz Z., Kowal K.: Mikrobiologia Techniczna T.I. Politechnika Łódzka, Łódź, 2000.
 
5.
Maleszewska J., Krogulska B., Bielecka Z.: Występowanie bakterii z rodzaju Yersinia w wodzie studni przydomowych. Roczn. PZH 1988, 5, 396–403.
 
6.
Matuszewska R., Krogulska B: Wykrywanie i izolacja bakterii z rodzaju Legionella ze środowiska wodnego. Roczn. PZH. 2000, 2, 183–190.
 
7.
Midani S., Rathore M.: Chromobacterium violaceum infection , Southern Medical Journal, 1998, 91, 5, 464–466.
 
8.
Paluch J. Mikrobiologia wód. PZWN, Warszawa, 1973, 249.
 
9.
Palusińska-Szysz M., Drożański W.: Patogeneza i czynniki wirulencji pałeczek z rodziny Legionellceae. Postępy Hig. Med. Dośw. 2006, 60, 24–44 Bakterie z rodziny Enterobacteriaceae oraz inne potencjalnie chorobotwórcze… 37.
 
10.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 
11.
Stojek N .M.: Bakteriologiczne badania wody z wodociągów wiejskich w aspekcie poten-cjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzi – bakterie Gram -ujemne. Med. Ogólna, 2003, 9, 218–226.
 
12.
Stojek N. M.: Bakterie z rodzaju Legionella w wodzie z wodociągów wiejskich, Med. Ogólna, 2003, 9, 99–105 .
 
13.
Stojek N. M., Sroczyńska-Sikorska M., Kłapeć T.: Badania wody studziennej w kierunku bakterii z rodzaju Yersinia (w :) Zaopatrzenie w wodę miast i wsi (ed:) Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Poznań, 1994, 757–762.
 
14.
Stojek N. M.: Bakteriologiczne badania wody pitnej pochodzącej z różnych źródeł w środowisku wiejskim, w zakresie wybranych Gram - ujemnych bakterii. Med Środowiskowa, 2005, 8, 155–160.
 
15.
Stojek N.: Izolacja Chromobacterium violaceum z wody i kleszczy na terenie Lubelszczyzny. Medycyna Ogólna, 2005, 11, 31-37.
 
16.
Smith J. Hovington J. P. McFeters G. A.: Survival, physiological response and recowvery of enteric bacteria exposed to a polar marine environment. Apl. environm. Microbiol. 1994, 60, 2977–2984.
 
17.
Zaremba L. M., Borowski J.: Podstawy mikrobiologii lekarskiej, PZWL, Warszawa 1994.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top