PL EN
RESEARCH PAPER
Analysis of selected variables determining the occurrence of postpartum depression
 
More details
Hide details
1
Pracownia Podstaw Opieki Położniczej, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
2
Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
 
Corresponding author
Marzena Kaźmierczak   

Pracownia Podstaw Opieki Położniczej, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Łukasiewicza
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(4):390-395
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Objective:
Evaluation of the intensity of mood disorders a week after childbirth, and determination of the effect of obstetricgynaecological factors determining the occurrence of postpartum depression.

Material and Methods:
The study involved 285 women who gave birth in University Hospital No. 2 in Bydgoszcz and was conducted on the third postpartum day. The Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) was used to assess the risk of the occurrence of postpartum mood disorders. The value ≥ 12 points on a 30-point scale was assumed to be an indicator of depressive disorders.

Results:
During the first week after childbirth, 23.2% of the lying-in mothers obtained the value of ≥12 points according to the EPDS scale. No significant difference in the occurrence of mood disorders was found with respect to the following: premenstrual syndrome, parity, course of pregnancy, type of pregnancy termination, and types of indications to Caesarean section. Differences were observed between preterm labour and the risk of occurrence of baby blues (p<0.05).

Conclusions:
1. In the first week after childbirth, every fourth woman is exposed to the risk of occurrence of mood disorders. 2. Gynaecological-obstetric variables, such as: premenstrual syndrome, parity, course of pregnancy, termination of pregnancy, pregnancy type, way the pregnancy terminated, and types of indications to Caesarean section, had an insignificant effect on the risk of the occurrence of postpartum depression. 3. Preterm labour increases the risk of occurrence of ‘baby blues’.

 
REFERENCES (25)
1.
Wasilewska-Pordes M. Depresja porodowa u kobiet. Wyd. Radamsa, Kraków 2000.
 
2.
Hopkins J, Marcus M, Campbell SB. Postpartum depression: a critical review. Psychol Bull. 1984; 95(3): 498–515.
 
3.
Kosińska-Kaczyńska K, Horosz E, Wielgoś M, Szymusik I. Zaburzenia afektywne u położnic w pierwszym tygodniu po porodzie – analiza rozpowszechnienia i czynników ryzyka. Ginekol Pol. 2008; 79: 182–185.
 
4.
Koszewska I. O depresji w ciąży i po porodzie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
 
5.
Jaeschke R, Siwek M, Dudek D. Poporodowe zaburzenia nastroju – update 2012. Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2012; 7(3): 113–121.
 
6.
Banti S, Mauri M, Oppo A, Borri C, Rambello C, Ramaccotti D, i wsp. From the third month of pregnancy to 1 year postpartum. Prevalence, incidence, recurrence, and new onset of depression. Results from the perinatal depression-research & screening unit study. Compr. Psychiatry 2011; 52(4): 343–351.
 
7.
Kossakowska-Petrycka K, Walęcka-Matyja K. Psychologiczne uwarunkowania wystąpienia depresji poporodowej u kobiet w ciąży o przebiegu prawidłowym i ciąży wysokiego ryzyka. Ginekol Pol. 2007; 78: 544–548.
 
8.
Howard LM, Flach C, Mehay A, Sharp D, Tylee A. The prevalence of suicidal ideation identified by the Edinburgh Postnatal Depression Scale in postpartum women in primary care: findings from the RESPOND trial. BMC Pregnancy and Childbirth. 2011; 11: 57.
 
9.
Sit D, Rothschild AJ, Wisner KL. A review of postpartum psychosis. J Womens Health (Larchmt) 2006; 15(4): 352–368.
 
10.
Blackmore ER, Côté-Arsenault D, Tang W, Glover V, Evans J, Golding J, i wsp. Previous prenatal loss as a predictor of perinatal depression and anxiety. Br J Psychiatry 2011; 198(5): 373–378.
 
11.
Reroń A, Gierat B, Huras H. Ocena częstotliwości występowania depresji poporodowej. Gin Prakt. 2004; 12(3): 32–35.
 
12.
Satoh A, Kitamiya C, Kudoh H, Watanabe M, Menzawa K, Sasaki H. Factors associated with late post-partum depression in Japan. Jpn. J. Nurs Sci. 2009; 6(1): 27–36.
 
13.
Limosin F, Ades J. Psychiatric and psychological aspects of premenstrual syndrome. Encephale 2001; 27(6): 501–508.
 
14.
Garcia-Esteve L, Navarro P, Ascaso C, Torres, Aquado J, Gelabert E, i wsp. Family caregiver role and premenstrual syndrome as associated factors for postnatal depression. Arch. Womens Ment Health 2008; 11(3): 193–200.
 
15.
Johnstone SJ, Boyce PM, Hickey AR, Morris-Yatees AD, Harris MG. Obstetric risk factors for postnatal depression in urban and rural com-munity samples. Aust. N. Z. J. Psychiatry 2001; 35(1): 69–74.
 
16.
Cox JL, Holden JM, Sagovsky R. Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. Br J Psychiatry 1987; 150: 782–786.
 
17.
Borysewicz K. Edynburska Skala Depresji Poporodowej. Post Psychiat Neurol. 2000; 9: 71–77.
 
18.
Reck C, Stehle E, Reinig K, Mundt C. Maternity blues as a predictor of DSM-IV depression and anxiety disorders in the first three months postpartum. J Affect Disord. 2009; 113(1–2): 77–87.
 
19.
Czarnecka M, Jaszczak M. The prevalence and risk factors of depression in women postpartum. Archives of Perinatal. Medicine 2006; 12(3): 7–10.
 
20.
Łukasik A, Błaszczyk K, Wojcieszyn M, Belowska A. Charakterystyka zaburzeń afektywnych u położnic w 1 tygodniu połogu. Ginekol Pol. 2003; 74(10): 1194–1199.
 
21.
Fórmaniak J, Kotzbach R, Jaroch A. Analiza wpływu sposobu ukończenia ciąży na stan psychiczny pacjentek. Perinat Neonat Ginekol. 2008; 1(2): 134–137.
 
22.
Sakumoto K, Masamoto H, Kanazawa K. Post-partum maternity blues as a reflection of newborn nursing care in Japan. Int J Gynaecol Obstet. 2002; 78(1): 25–30.
 
23.
Teissedre F, Chabrol H. A study of the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) on 859 mothers: detection of mothers at risk for postpar¬tum depression. Encephale 2004; 30(4): 376–381.
 
24.
Romero-Gutièrrez G, Dueňas-de la Rossa EM, Regalado-Cedillo CA, Ponce-Ponce de Leon. Prevalence of maternal sadness and its associated factors. Ginecol Obstet. Mex.2010; 78(1): 53–57.
 
25.
Edhborg M. Comparisons of different instruments to measure blues and to predict depressive symptoms 2 months postpartum: a study of new mothers and fathers. Scand J Caring Sci. 2008; 22(2): 186–195.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top