PL EN
RESEARCH PAPER
Assessment of the incidence of postpartum depression in the first week of confinement
 
More details
Hide details
1
Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
 
Corresponding author
Klaudia Weronika Niegowska   

Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych Warszawski Uniwersytet Medyczny, Żwirki i Wigury 61, 02-091, Warszawa, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2019;25(4):251-257
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
The incidence of postpartum depression varies from 0.5% – 60.8% worldwide. In Poland, new standards of care have been introduced, according to which the mental state of the women in confinement should be assessed three times.

Objectives:
The aim of the study was to assess the frequency of postpartum depression in the first week of puerperium and to identify the factors that may predispose to it.

Material and methods:
The study included 300 women staying at the maternity ward between days 1–7 after delivery. The Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) was used to collect the research material. Statistical hypotheses were verified using the Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test and chi-square test.

Results:
The research showed that 35% of women scored 12 points or more on the postnatal depression scale. Sociodemographic factors, such as age, marital status, education, professional status, place of residence and material situations, did not differentiate the risk of postpartum depression in the research group. The women in confinement with pregnancy complications (M=10.91) and prior mental health disorders (M=12.51) showed significantly higher values on the postpartum depression scale. Moreover, the risk of postpartum depression was not differentiated by the number of deliveries, the course of delivery, the day after delivery or the presence of diabetes during pregnancy.

Conclusions:
1. Every third women in the first week of puerperium had a high rate of postpartum depression. 2. Women with prior mental disorder required more attention in the subsequent part of the puerperium. 3. Women who encounter pregnancy complications should be assessed for depression during pregnancy and after delivery.

 
REFERENCES (48)
1.
Kossakowska K. Edynburska Skala Depresji Poporodowej – właściwości psychometryczne i charakterystyka. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologia 2013; 17: 39–50.
 
2.
Gelaye B, Rondon M, Araya R, Williams M. Epidemiology of maternal depression, risk factors, and child outcomes in low-income and middle-income countries. Lancet Psychiatry 2016; 3(10): 973–982. Doi: 10.1016/S2215-0366(16)30284-X.
 
3.
Kosińska-Kaczyńska K, Horosz E, Wielgoł M, Szymusik I. Zaburzenia afektywne u położnic w pierwszym tygodniu po porodzie – analiza rozpowszechnienia i czynników ryzyka. Ginekol Pol. 2008; 79: 182–185.
 
4.
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD-10, Volume I, 2009 © World Health Organization 2009.
 
5.
APA. 2013. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-5®, fifth edition Copyright © 2013 American Psychiatric Association.
 
6.
Janik I, Maciejewska M, Fabian Danielewska A, Korabiusz K, Wawryków A, Stecko M. Emotional disorders in the perinatal period. Journal of Education, Health and Sport 2018; 8(9): 983–989. Doi: http: //dx.doi.org/10.5281/zenodo.1419713.
 
7.
Stanescu AD, Balalau DO, Ples L, Paunica S, Balalau C. Postpartum Depression: Prevention and multimodal therapy. J Mind Med Sci. 2018; 5(2): 163–168. Doi: 10.22543/7674.52.P163168.
 
8.
Chrzan-Dętkoś M, Dyduch-Maroszek A, Humięcka A, Karasiewicz K. Uwarunkowania i konsekwencje depresji poporodowej. Psychoterapia 2012; 2(161): 55–63.
 
9.
Norhayati MN, Hazlina NH, Asrenee AR, Emilin WM. Magnitude and risk factors for postpartum symptoms: a literature review. J. Affect. Disord. 2015; 175: 34−52. Doi: 10.1016/j.jad.2014.12.041.
 
10.
Chrzan-Dętkoś M, Kalita L. Rola wczesnej interwencji psychologicznej w profilaktyce i terapii depresji poporodowej. Psychoterapia 2019; 1(188): 47–61. Doi: 10.12740/PT/106445.
 
11.
Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej, 2017. https: //www.gov.pl/attachment/d233c5fa-2500-4e08-a9a9-d76b0cad2bc3 (dostęp: 6.10.2019).
 
12.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. z 2018 poz. 1756).
 
13.
Payne JL, Maguire J. Pathophysiological mechanisms implicated in postpartum depression. Frontiers in Neuroendocrinology 2019; 52: 165–180. Doi: 10.1016/j.yfrne.2018.12.001.
 
14.
Guintivano J, Manuck T, Meltzer-Brody S. Predictors of Postpartum Depression: A comprehensive review of the last decade of evidence. Clin Obstet Gynecol. 2018; 61(3): 591–603. Doi: 10.1097/GRF.0000000000000368.
 
15.
Yim IS, Tanner Stapleton, Guardino CM, Hahn-Holbrook J, Dunkel Schetter C. Biological and Psychosocial Predictors of Postpartum Depression: Systematic Review and Call for Integration. Annual Review of Clinical Psychology 2015; 11: 99–137. Doi: 10.1146/annurev-clinpsy-101414-020426.
 
16.
Tuszyńska-Bogucka W, Nawra K. Paternal postnatal depression – a review. Archives of Psychiatry and Psychotherapy 2014; 2: 61–69.
 
17.
Slomian J, Honvo G, Emonts P, Reginster JY, Bruyère O. Consequences of maternal postpartum depression: A systematic review of maternal and infant outcomes. Women’s Health 2019; 15: 1–55. Doi: 1745506519854864.
 
18.
Fejfer-Szpytko J, Włodarczyk J, Trąbińska- Haduch M. Rozpoznanie sytuacji matek małych dzieci w temacie depresji poporodowej i zaburzeń nastroju. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 2016; 15(3): 91–116.
 
19.
O’Hara MW, McCabe JE. Postpartum depression: current status and future directions. Ann Rev Clin Psychol. 2013; 9: 379−407. Doi: 10.1146/annurev-clinpsy-050212-185612.
 
20.
Karowicz-Bilińska A, Nowak-Markwitz E, Opala T, Oszukowski P, Poręba R, Spaczyński M. Rekomendacje Polskiego Towarzystw Ginekologivznego w zakresie stosowania witamin i miroelementów u kobiet planujących ciążę, ciężarnych i karmiących. Ginekol Pol. 2014; 5, 85: 395–399.
 
21.
Dias CC, Figueiredo B. Breastfeeding and depression: a systematic review of the literature. J Affect Disord. 2015; 171: 142–154. https: //doi.org/10.1016/j.jad.2014.09.022.
 
22.
Samochowiec J, Rybakowski J, Gałecki P, Szulc A, Rymaszewska J, Cubała WJ, Dudek D. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dotyczące leczenia zaburzeń afektywnych u kobiet w wieku rozrodczym. Część I: Leczenie depresji. Psychiatr Pol. 2019; 53(2): 245–262. Doi: https: //doi.org/10.12740/PP/103385.
 
23.
Leiknes KA, Cooke MJ, Jarosch-von Schweder L, Harboe I, Høie B. Electroconvulsive therapy during pregnancy: A systematic review of case studies. Arch Womens Ment Health 2015; 18(1): 1–39. Doi: 10.1007/s00737-013-0389-0.
 
24.
Fancourt D, Perkins R. Could listening to music during pregnancy be protective against postnatal depression and poor wellbeing post birth? Longitudinal associations from a preliminary prospective cohort study. BMJ Open 2018; 8: e021251. Doi: 10.1136/ bmjopen-2017-021251.
 
25.
Dennis CL, Dowswel T. Psychosocial and psychological interventions for preventing postpartum depression. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013. https: //doi.org/10.1002/14651858.CD001134.pub3-.
 
26.
Cox JL, Holden JM, Sagovsky R. Detection of postnatal depression: development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. Br J Psychiatry 1987; 150: 782–786. Doi: 10.1192/bjp.150.6.782.
 
27.
Maliszewska K, Świątkowska-Freund M, Bidzan M, Preis K. Ryzyko depresji poporodowej a cechy osobowości i wsparcie społeczne. Polskie przesiewowe badanie obserwacyjne matek 4 tygodnie i 3 miesiące po porodzie. Psychiatr Pol. 2017; 51(5): 889–898. Doi: https: //doi.org/10.12740/PP/68628.
 
28.
Stephens S, Ford E, Paudyal P, Smith H. Effectiveness of Psychological Interventions for Postnatal Depression in Primary Care: A Meta-Analysis. Ann Fam Med. 2016; 14(5): 463–72. Doi: 10.1370/afm.1967.
 
29.
Jaeschke RR, Dudek D, Topór-Mądry R, Drozdowicz K, Datka W, Siwek M i wsp. Postpartum depression: Bipolar or unipolar? Analysis of 434 Polish postpartum women. Braz. J. Psychiatry 2017; 39(2): 154–159. Doi: http: //dx.doi.org/10.1590/1516-4446-2016-1983.
 
30.
Iracka E, Lewicka M. Występowanie depresji poporodowej wśród położnic. European Journal of Medical Technologies 2014; 3(4): 60–66.
 
31.
Chanduszko-Salska J, Kossakowska K. Stres a objawy depresji i sposoby radzenia sobie u kobiet z niepłodnością i kobiet w ciąży wysokiego ryzyka. Folia Psychologica 2018; 22: 74–96. Doi: https: //doi.org/10.18778/1427-969X.22.05.
 
32.
Golec M, Rajewska-Rager A, Latos K, Kosmala A, Hirschfeld A, Molińska-Glura M. Ocena zaburzeń nastroju u pacjentek po porodzie oraz czynników predysponujących do wystąpienia tych zaburzeń. Psychiatria 2016; 13(1): 1–7.
 
33.
Bidzan I, Bidzan M, Bieleninik Ł. Prematurity and Difficult Parenting in the Pre- and Perinatal Period. Roczniki Pedagogiczne 2013; 5(3): 39–70.
 
34.
Filipek A, Jurewicz E. Preeklampsja – choroba kobiet w ciąży. Postępy Biochem. 2018; 64(4): 232–229. Doi: 10.18388/pb.2018_146.
 
35.
Kowalska J, Olszowa D, Markowska D, Teplik M, Rymaszewska J. Aktywność fizyczna i szkoła rodzenia w czasie ciąży a poziom postrzeganego stresu i objawów depresyjnych u kobiet po porodzie. Psychiatr Pol. 2014; 48(5): 889–900.
 
36.
Du W, Chen HY, Sultana R, Assam PN, Sia ATH, Sng BL. Effects of persistent childbirth pain, pchychological and pain susceptibility on postnatal depressive scores. Anesthesia & Analgesia 2016; 123(3): 254. Doi: 10.1213/01.ane.0000492595.98883.93.
 
37.
Deng CM, Wang DX. Effect of epidural and combined spinal epidural labour analgesia on the occurrence of postpartum depression: a multicentre cohort study. British Journal of Anaesthesia 2017; 119(4): e48–e55. Doi: 10.1093/bja/aew296.
 
38.
Adams SS, Eberhard-Gran M, Sandvik ÅR, Eskild A. Mode of delivery and postpartum emotional distress: a cohort study of 55,814 women. BJOG 2012; 119: 298−305. Doi: 10.1111/j.1471-0528.2011.03188.x.
 
39.
Kazimierczak M, Gebuza G, Gierszewska M, Banaszkiewicz M. Analiza wybranych zmiennych determinujących występowanie zaburzeń nastroju po porodzie. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowie 2014; 20(4): 390–395.
 
40.
Xu H, Ding Y, Ma Y, Xin X, Zhang D. Cesarean section and risk of postpartum depression: A meta-analysis. Journal of Psychosomatic Research 2017; 97: 118–126. Doi: 10.1016/j.jpsychores.2017.04.016.
 
41.
Gebuza G, Kaźmierczak M, Mieczkowska E, Gierszewska M. Wsparcie społeczne jako determinant zadowolenia z życia u kobiet w okresie ciąży i po cięciu cesarskim. Psychiatr Pol. 2018; 52(3): 885–598. Doi: https: //doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/64194.
 
42.
Bączyk G, Cebulska V, Koźlak V, Michalak M, Bajek A, Marcinkowski JT. Poziom lęku przedporodowego u kobiet w ciąży. Probl Hig Epidemiol. 2011; 92(4): 774–777.
 
43.
Najafi F, Abouzari-Gazafroodi K, Jafarzadeh-Kenarsari F, Rahnama P, Gholami Chaboki B. Realatioship between attendance at childbirth preparation classes and fear of childbirth and type of delivery. Journal of Hayat 2016; 21(4): 30–40.
 
44.
Silverman ME, Reichenberg A, Savitz DA, Cnattingius S, Lichtenstein P, Hultman CM, Larsson H, Sandin S. The Risk Factors for Postpartum Depression: A Population Based Study. Depress Anxiety. 2017; 34(2): 178–187. Doi: 10.1002/da.22597.
 
45.
Roomruangwong Ch, Withayavanitchal S, Maes M. Antenatal and postnatal risk factors of postpartum depression symptoms in Thai women: A case-control study. Sexual & Reproductive Healthcare 2016; 10: 25–31. doi: 10.1016/j.srhc.2016.03.001.
 
46.
Fiala A, Švancara J, Klánová J, Kašpárek T. Sociodemographic and delivery risk factors for developing postpartum depression in a sample of 3233 mothers from the Czech ELSPAC study. BMC Psychiatry 2017; 17: 104. Doi: 10.1186/s12888-017-1261-y.
 
47.
Plows J, Stanley J, Baker P, Reynolds C, Vickers M. The Pathophysiology of Gestational Diabetes Mellitus. International Journal of Molecular Sciences 2018; 19: 3342. Doi: 10.3390/ijms19113342.
 
48.
Gierszewska M, Gebuza G, Mieczkowska E, Banaszkiewicz M. Analiza wybranych zmiennych determinujących występowanie zaburzeń nastroju po porodzie. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2014; 20(4): 390–395.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top