PL EN
PRACA ORYGINALNA
Analiza umieralności okołoporodowej na Ukrainie
 
Więcej
Ukryj
1
Dnipropetrovsk State Medical Academy; Head Healthcare Department of Dnipropetrovsk Regional State Administration
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(1):49-55
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Analiza danych statystycznych z lat 2000–2010, oraz danych dotyczących monitorowania stanu zdrowia matki i dziecka przeprowadzona przez Centrum Statystyki Medycznej Ministerstwa Opieki Zdrowotnej Ukrainy (2007–2010) wykazały, że w analizowanym okresie nastąpił 2,6-krotny spadek współczynnika umieralności okołoporodowej, notowanej zgodnie z kryteriami WHO. Jednocześnie, ogólny poziom umieralności okołoporodowej na Ukrainie nadal pozostaje wysoki, w porównaniu ze współczynnikami europejskimi, przewyższając średni współczynnik europejski o 43,2%, oraz współczynnik dla krajów Unii Europejskiej o 60,9%. Znacznie wyższe współczynniki umieralności okołoporodowej niemowląt o wadze powyżej 1500 g (1,8 razy), w porównaniu z niemowlętami ważącymi poniżej 1500 g, są dowodem zarówno na niską jakość usług medycznych na wszystkich etapach (opieka położnicza przed i podczas ciąży, opieka noworodkowa), jak i na niedostateczną wiarygodność rejestracji niemowląt przy porodzie, co może spowodować niekorzystne przesunięcie priorytetów w opiece zdrowotnej.


Introduction:
A study conducted on the basis of the branch statistical data for 2000–2010, as well as the data of mother and child health monitoring carried out by the Centre for Medical Statistics of the Ministry of Healthcare of Ukraine (2007–2010) demonstrated a 2.6 times decrease in the rates of perinatal mortality listed according to the WHO criteria during the observation period. At the same time, the general level of the registered perinatal mortality in Ukraine remains high compared with European rates, exceeding the average European rate by 43.2% and that of the EU by 60.9%. Considerably higher proportional rates (1.8 times) of perinatal mortality of infants weighing more than 1,500 g, compared with those weighing under 1,500 g, are evidence of both the low-quality medical services at all stages (obstetric care before and during delivery, neonatological assistance), and insufficient reliability of infant registration at birth, which can cause a deformation shift in healthcare priorities.

 
REFERENCJE (12)
1.
Дудіна ОО, Лазоришинець ВВ, Моісеєнко РО, Лізунова ГІ. Діяльність служби охорони здоров’я матері і дитини в Україні. Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2008-2009.pp.102–137 (in Ukrainian).
 
2.
Дудіна О. О. Діяльність служби охорони матері і дитини в Україні. In: Дудіна О О, Моісеєнко РО. Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2007-2008.pp.91–117 (in Ukrainian).
 
3.
Голубчиков МВ, Педан ВБ, Руденко НГ, et al. Моніторинг стану здоров’я матері та дитини : аналіт.-стат. дов. за 2007 рік. Центр мед. стат. МОЗ України, 2008.p. 26 (in Ukrainian).
 
4.
Голубчиков МВ, Педан ВБ, Коломейчук ВМ, et al. Моніторинг стану здоров’я матері та дитини : аналіт.-стат. дов. за 2008 рік. Центр мед. стат. МОЗ України, 2009.p.40 (in Ukrainian).
 
5.
Голубчиков МВ, Педан ВБ, Руденко НГ, et al. Моніторинг стану здоров’я матері та дитини : аналіт.-стат. дов. за 2009 рік. Центр мед. стат. МОЗ України, 2010.p. 42 (in Ukrainian).
 
6.
Голубчиков МВ, Осташко СІ, Руденко НГ, Мельник ММ. Моніторинг стану здоров’я матері та дитини : аналіт.-стат. дов. за 2010 рік. Центр мед. стат. МОЗ України, 2011.p.48 (in Ukrainian).
 
7.
Перинатальная смертность – причины и профилактика http://www.medmoon.ru/beremenn... (access: 2014.04.30) (in Ukrainian).
 
8.
Про порядок штучного переривання вагітності від 12 до 28 тиж.: постанова Кабінету Міністрів України від 12.11.1993 р. № 926; www.rada.gov.ua (access: 2014.04.30) (in Ukrainian).
 
9.
Про реалізацію статті 281 Цивільного кодексу України : постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 р. № 144; http://zakon.rada.gov.ua/cgi-b... (access: 2014.04.30) (in Ukrainian).
 
10.
Causens S, Blencome H, Stanton C, et al. National, regional and wordwide estimates of stillbirth rates in 2009 with trends since 1995: systematic analysis. Lancet 2011; 377: 1319–1330.
 
11.
Neonatal and perinatal mortality : country, regional and global World Health Organization Geneva 2006.p.75; http://whqlibdoc.who.int/publi... (access: 2014.04.30).
 
12.
Vishnubhakta V. Perinatal periods of risk analysis. In: Vishnubhakta V. Delawere Health and Social Services Division of Public Health. Center for Family Health Research and Epidemiology, 2010.p.49.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top