PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Ambulatoryjna cystometria alternatywą dla konwencjonalnej cystometrii
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Nefrologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Leszek Piechuta
Klinika Nefrologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(1):8-12
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Niefizjologiczne warunki konwencjonalnej cystometrii (czas trwania badania, szybkość podawania, temperatura i skład podawanego płynu, aktywność fizyczna dziecka, napięcie emocjonalne itp.) mogą stwarzać ryzyko uzyskania niemiarodajnych wyników badania. Na podstawie danych z literatury przeprowadzono porównanie cystometrii konwencjonalnej i ambulatoryjnej pod kątem wiarygodności uzyskiwanych wyników.

Skrócony stan wiedzy:
Dane z literatury wskazują na odmienne parametry czynności dolnego odcinka dróg moczowych uzyskiwane obiema metodami badania oraz na wyższą przystawalność parametrów uzyskanych z badania ambulatoryjnego do parametrów rzeczywistych, co przekłada się na możliwość wdrożenia skuteczniejszych metod leczenia.

Podsumowanie:
Pomimo wyższości badania ambulatoryjnego nad konwencjonalnym, prawdopodobnie z przyczyn ekonomicznych, badanie ambulatoryjne nie stało się do dnia dzisiejszego złotym standardem diagnostyki urodynamicznej u dzieci. W wybranych i wątpliwych przypadkach jednak, lekarz powinien mieć możliwość sięgnięcia do badania ambulatoryjnego, jako badania umożliwiającego uzyskanie bardziej wiarygodnych informacji przydatnych w ustaleniu skutecznego leczenia.


Introduction:
Unphysiological conditions of conventional cystometry (duration of test, filling rate, temperature and composition of fluid administered to the bladder, physical activity and emotional state of the patient) create the risk of unreliable test results. Based on the data from literature, comparison of conventional and natural-fill cystometry was undertaken regarding the reliability of the results of both methods of examination.

State of knowledge.:
Data from literature suggest different parameters of lower urinary tract function obtained by both methods of examination, and suggest better adherence of parameters obtained from natural-fill cystometry to real ones, which results in the possibility for more effective treatment

Conclusions:
Despite the superiority of natural-fill cystometry compared to conventional, natural-fill examination did not become the gold standard of paediatric urodynamics, probably due to economic reasons. In selected and doubtful cases, anyway, the doctor should have the possibility to perform natural-fill cystometry, which gives the chance of obtaining more reliable information which is useful for choosing a proper treatment

 
REFERENCJE (20)
1.
Webb RJ. Griffiths CJ. Ramsden PD. Neal DE. Measurement of voiding pressures on ambulatory monitoring: comparison with conventional cystometry. Br J Urol. 1990; 65(2): 152–4.
 
2.
Yeung CK, Godley ML, Duffy PG, Ransley PG. Natural filling cystometry in infants and children. Br J Urol. 1995; 75(4): 531–7.
 
3.
Robertson AS. Behaviour of the human bladder during natural filling: the Newcastle experience of ambulatory monitoring and conventional artificial filling cystometry. Scand J Urol Nephrol Suppl. 1999; 201: 19–24.
 
4.
Jorgensen B. Olsen LH. Jorgensen TM. Natural fill urodynamics and conventional cystometrogram in infants with neurogenic bladder. J Urol. 2009;181(4): 1862–7; discussion 1867–8.
 
5.
Piechuta L, Nijman R. Ocena porównawcza całodobowego pomiaru ciśnienia w pęcherzu i konwencjonalnej cystometrii. Prz Pediatr. 2003; 33(1): 41.
 
6.
Piechuta L, Zajączkowska M, Nijman R. Trzy modele dobowego rytmu nadreaktywności wypieracza podczas 24-godzinnego badania urodynamicznego u dzieci z meningomyelocele (MMC). Stand. Med. [Mies. lek. pediatr.] 2007; 9(29): 45.
 
7.
Zermann DH, Lindner H, Huschke T, Schubert J. Diagnostic value of natural fill cystometry in neurogenic bladder in children. Eur Urol. 1997; 32(2): 223–8.
 
8.
De Gennaro M, et al Continuous (6 hour) urodynamic monitoring in children with neuropathic bladder. Eur J Pediatr Surg. 1996; 6 Suppl 1: 21–4.
 
9.
Pannek J, Pieper P. Clinical usefulness of ambulatory urodynamics in the diagnosis and treatment of lower urinary tract dysfunction. Scand J Urol Nephrol. 2008; 42(5): 428–32.
 
10.
Patravali N. Ambulatory urodynamic monitoring: are we wasting our time? J Obstet Gynaecol. 2007; 27(4): 413–5.
 
11.
Robertson AS. Behaviour of the human bladder during natural filling: the Newcastle experience of ambulatory monitoring and conventional artificial filling cystometry. Scand J Urol Nephrol Suppl. 1999; 201: 19–25.
 
12.
Dokmeci F, Seval M, Gok H Comparison of ambulatory versus conventional urodynamics in females with urinary incontinence. Neurourol Urodyn. 2010; 29(4): 518–21.
 
13.
Overeem S, Lammers GJ, van Dijk JG. Weak with laughter. Lancet 1999; 354: 838–41.
 
14.
Sher PK, Reiner Y. Succesful treatment of giggle incontinence with methylphenidate. J Urol. 1996; 156: 656–8.
 
15.
Abrams PH. Griffiths DJ The assessment of prostatic obstruction from urodynamic measurements and from residual urine. Br J Urol. 1979; 51(2): 129–34.
 
16.
Lim CS, Abrams P. The Abrams-Griffiths nomogram. World J Urol. 1995; 13(1): 34–9.
 
17.
Klevmark B. Volume threshold for micturition. Influence of filling rate on sensory and motor bladder function. Scand J Urol Nephrol Suppl. 2002; 210: 6–10.
 
18.
De Wachter S, De Laet K, Wyndaele JJ. Does the cystometric filling rate affect the afferent bladder response pattern? A study on single fibre pelvic nerve afferents in the rat urinary bladder. Neurourol Urodyn. 2006; 25(2): 162–7.
 
19.
van Koeveringe GA, Rahnama’i MS, Berghmans BC. The additional value of ambulatory urodynamic measurements compared with conventional urodynamic measurements. BJU Int. 2010; 105(4): 508–13.
 
20.
Hjalmas K. The value of cystometry for the evaluation of neurogenic bladder in infants and children: an evidence based analysis. APMIS Suppl. 2003; (109): 54–8.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top