6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU GENETYKI KLINICZNEJ NOWOTWORÓW W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO

 
1
Z Katedry i Zakładu Genetyki Akademii Medycznej we Wrocławiu
MONZ 2009;15(2):169–179
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Rosnąca częstość zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce jest przyczyną zwiększania się grupy pacjentów z chorobami nowotworowymi w praktyce lekarza rodzinnego. Rozpoznanie zespołu dziedzicznej predyspozycji do nowotworów, oparte o wywiad rodzinny i chorobowy (kryteria rodowodowo-kliniczne), ma istotne znaczenie nie tylko dla pacjenta z chorobą nowotworową, ale też dla członków jego rodziny.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543