6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU GENETYKI KLINICZNEJ NOWOTWORÓW W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO

 
1
Z Katedry i Zakładu Genetyki Akademii Medycznej we Wrocławiu
MONZ 2009;15(2):169–179
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Rosnąca częstość zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce jest przyczyną zwiększania się grupy pacjentów z chorobami nowotworowymi w praktyce lekarza rodzinnego. Rozpoznanie zespołu dziedzicznej predyspozycji do nowotworów, oparte o wywiad rodzinny i chorobowy (kryteria rodowodowo-kliniczne), ma istotne znaczenie nie tylko dla pacjenta z chorobą nowotworową, ale też dla członków jego rodziny.

Patients with cancer and/or their family members are an increasing group of patient in the practice of family physicians. Based on the genetic background, cancers can be divided into the following groups: 1) sporadic cancers (70-75%), 2) family cancers (about 15%) and 3) hereditary (about 5-10% of all cancers). The compilation of the thorough family history of cancer (pedigree construction and pedigree documentation) is most important for the diagnosis of a hereditary cancer syndrome. Clinical genetics of hereditary cancer is comprised of a genetic counselling, genetic diagnosis and prognosis. Hereditary susceptibility to cancers has medical and psychological implications for persons with cancer and for their family members.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543