6
MNiSW
58.21
ICV
OPIS PRZYPADKU
 
 

Tłuszczakomięśniak macicy – opis sytuacji klinicznej

 
1
Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu
2
Oddział Chirurgii Ogólnej, Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu
MONZ 2013;19(3):234–237
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Tłuszczakomięśniak (lipoleiomyoma) należy do łagodnych nowotworów kobiecych narządów płciowych. W tym podtypie histologicznym mięśniaka gładkokomórkowego (leiomyoma) wymieniane są jeszcze: czysty tłuszczak i włókniakotłuszczakomięśniak. Celem pracy jest prezentacja przypadku lipoleiomyoma trzonu macicy bardzo rzadkiego nowotworu, który składa się z adipocytów, komórek mięśni gładkich i tkanki włóknistej. Przypadek lipoleiomyoma macicy przedstawiamy ze względu na rzadkość jego występowania. Pacjentka, lat 44, zakwalifikowana została do operacji (histerektomii bez przydatków) z powodu stwierdzenia licznych mięśniaków trzonu macicy. Wykonano usunięcie macicy śródpowięziowe sp. Aldridge’a w modyfikacji Woytonia, bez przydatków. Rozpoznanie postawione zostało w Zakładzie Patomorfologii R. Sz. S. w Radomiu na podstawie badania mikroskopowego materiału pooperacyjnego. Analizę kliniczną przeprowadzono w odniesieniu do przypadków pacjentek operowanych z rozpoznanymi – w badaniach pooperacyjnych – mięśniakami narządów płciowych (głównie trzonu macicy), także ze współistniejącymi innymi schorzeniami narządów płciowych takimi jak endometrioza, adenomioza i schorzenia nowotworowe narządów płciowych. Odnotowany 1 przypadek lipoleiomyoma corporis uteri to 0,33% wśród pacjentek, u których po leczeniu operacyjnym stwierdzono obecność mięśniaków gładkokomórkowych narządów płciowych. Wykrycie nowotworu było przypadkowe, a rozpoznanie zostało postawione na podstawie badania histopatologicznego.

Lipoleiomyoma is a benign tumour affecting the female sex organs. This histopathological subtype also includes lipomyoma and fibrolipomyoma. The purpose of study was to present a case of lipoleiomyoma corporis uteri which is an extremely rare tumour. Its mass mainly consists of adipocytes, smooth muscle cells and fibrous tissue. We present this case as its incidence is very low. A 44-year-old woman was qualified for surgery (hysterectomy without adnexia) for numerous myomas detected in the uterine corpus. Intrafascial hysterectomy without adnexia was performed by the Aldridge technique modified by Woytoń. The pathology was diagnosed postoperatively in the Department of Pathomorphology of the Specialist Hospital in Radom on the basis of microscopic investigation. Additionally, the cases were analyzed clinically if postoperative investigations found myomas of the sex organs (uterine corpus mainly) with other concomitant pathologies, such as endometriosis, adenomyosis and certain cancers. The reported case of lipoleiomyoma corporis uteri accounts for 0.33% detected in the patients with leiomyomas. The condition was incidentally detected and definitive diagnosis was confirmed histopathologically. Key words: lipoleiomyoma corporis uteri, myoma, surgery
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543