6
MNiSW
58.21
ICV
OPIS PRZYPADKU
 
 

Tłuszczakomięśniak macicy – opis sytuacji klinicznej

 
1
Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu
2
Oddział Chirurgii Ogólnej, Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu
MONZ 2013;19(3):234–237
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Tłuszczakomięśniak (lipoleiomyoma) należy do łagodnych nowotworów kobiecych narządów płciowych. W tym podtypie histologicznym mięśniaka gładkokomórkowego (leiomyoma) wymieniane są jeszcze: czysty tłuszczak i włókniakotłuszczakomięśniak. Celem pracy jest prezentacja przypadku lipoleiomyoma trzonu macicy bardzo rzadkiego nowotworu, który składa się z adipocytów, komórek mięśni gładkich i tkanki włóknistej. Przypadek lipoleiomyoma macicy przedstawiamy ze względu na rzadkość jego występowania. Pacjentka, lat 44, zakwalifikowana została do operacji (histerektomii bez przydatków) z powodu stwierdzenia licznych mięśniaków trzonu macicy. Wykonano usunięcie macicy śródpowięziowe sp. Aldridge’a w modyfikacji Woytonia, bez przydatków. Rozpoznanie postawione zostało w Zakładzie Patomorfologii R. Sz. S. w Radomiu na podstawie badania mikroskopowego materiału pooperacyjnego. Analizę kliniczną przeprowadzono w odniesieniu do przypadków pacjentek operowanych z rozpoznanymi – w badaniach pooperacyjnych – mięśniakami narządów płciowych (głównie trzonu macicy), także ze współistniejącymi innymi schorzeniami narządów płciowych takimi jak endometrioza, adenomioza i schorzenia nowotworowe narządów płciowych. Odnotowany 1 przypadek lipoleiomyoma corporis uteri to 0,33% wśród pacjentek, u których po leczeniu operacyjnym stwierdzono obecność mięśniaków gładkokomórkowych narządów płciowych. Wykrycie nowotworu było przypadkowe, a rozpoznanie zostało postawione na podstawie badania histopatologicznego.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543