6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Społeczna rola Ochotniczej Straży Pożarnej w ratownictwie medycznym na obszarach wiejskich

Agata Pawlak 1,  
 
1
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Warszawa
2
Instytut Medycyny Wsi, Lublin
3
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa
MONZ 2016;22(3):240–244
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
[b][/b][b]Wprowadzenie i cel pracy.[/b] Celem pracy jest przedstawienie, analiza oraz ocena roli jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Polsce w zakresie wparcia medycznego systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM). Przedstawiony materiał dotyczy znaczenia społecznego strażaka-ratownika, jako wsparcia przy wykonywanych zawodowo świadczeń przez Zespoły Ratownictwa Medycznego (ZRM). [b]Materiał i metody. [/b]W pracy wykorzystano materiały źródłowe dotyczące OSP w Polsce. Analiza i ocena roli jednostek OSP została również przedstawiona w oparciu o obowiązujące akty prawne, a także publikacje naukowe. [b]Wyniki.[/b] Z uwagi na alokację, ZRM nie zawsze są w stanie dotrzeć na czas do poszkodowanego wymagającego zaawansowanych działań ratowniczych z powodu nagłego zatrzymania krążenia. Funkcjonujący w Polsce system ratowniczy daje możliwość wykorzystania potencjału strażaków ochotników do działań w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) przed dotarciem do pacjenta ZRM. [b]Wnioski.[/b] Społeczna rola OSP w Polsce w zakresie wparcia medycznego w zadaniach Systemu PRM jest kluczowa dla poprawy przeżywalności osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Ustawodawcy udało się stworzyć odpowiednie regulacje dotyczące zadań i kompetencji strażaków ochotników w zakresie udzielania KPP. Istnieją również właściwe przepisy dotyczące współpracy systemów ratowniczych w Polsce – pogotowia ratunkowego i straży pożarnej. Należałoby jednak doprecyzować przepisy dotyczące bezpośredniego wykorzystania potencjału sprzętowego i ludzkiego OSP, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Niezbędne jest również doposażenie medyczne jednostek OSP w automatyczne defibrylatory zewnętrzne, a także modyfikacja procedur i regulacji prawnych w obszarze zdobywania i utrzymywania uprawnień do wykonywania KPP.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543