PL EN
RESEARCH PAPER
Social role of the Voluntary Fire Service in rural areas in the field of emergency medical services
 
More details
Hide details
1
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Warszawa
 
2
Instytut Medycyny Wsi, Lublin
 
3
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa
 
 
Corresponding author
Agata Pawlak   

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2016;22(3):240-244
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
The objective of the article is to present, analyze and evaluate the role of the Voluntary Fire Service in Poland, in the medical support of National Emergency Medical System (NEMS). The material presented is the importance of the social paramedic fire fighter, as support for professional services performed by National Emergency Medical System (NEMS) teams.

Material and Methods:
The article used source materials for the Volunteer Fire Brigade in Poland. Analysis and evaluation the role of the Voluntary Fire Service in Poland is also presented in accordance with applicable legislation, as well as scientific publications.

Results:
Due to the allocation of teams, they are not always able to arrive on time for the victim requiring advanced rescue operations in sudden cardiac arrest. The system of emergency gives the opportunity to use the potential of volunteer fire fighters into action in the field of qualified first aid (QFA) reaching the patient›s National Emergency Medical System (NEMS) teams.

Conclusions:
The social role of the Volunteer Fire Service support in the field of medical tasks in the system of the National Emergency Medical System (NEMS) is the key to improving the survival rate of people in a health emergency. Legislation has not created appropriate regulations concerning the tasks and powers of volunteer fire fighters in the provision of QFA. There are also relevant provisions for the cooperation of the emergency services in Poland – the ambulance and the fire brigade. Legislation should clarify the rules regarding the direct use of the potential of the hardware and human volunteer fire brigades, especially in rural areas. There should also be changes in the regulations concerning medical equipment in units of the Volunteer Fire Brigades, making it obligatory to have automated external defibrillators (AED) for all individuals in the National Rescue and Fire Fighting System (NRFS), as well as modifying existing procedures and regulations in the area of obtaining permission to perform QFA, and the maintenance of these qualifications. It is also necessary to retrofit the medical units Voluntary Fire Service to AED, as well as the modification of procedures and regulations in the area of obtaining and maintaining entitlement to exercise QFA.

 
REFERENCES (12)
1.
Wytyczne Resuscytacji 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji; Polska Rada Resuscytacji, 2015 r.
 
2.
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. (Dz. U. nr 191, poz. 1410).
 
3.
Gałązkowski R, Pawlak A. Analiza procesu szkolenia strażaków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w zakresie operacji nocnych. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, s. 21–29, 24/4/11, ISSN 1895–8443.
 
4.
Gałązkowski R, Pawlak A, Pszczołowski K. Rola jednostek Krajo¬wego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w funkcjonowaniu systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w rejonach wiejskich w Pol¬sce. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, s. 15–26, 34/2/2014, ISSN 1895–8443.
 
5.
http://www.straz.gov.pl/panstw..._ ratowniczo_gasniczy [dostęp: 26.08.2016].
 
6.
Wykaz OSP z KSRG wg stanu na dzień 31.12.2015 r. Dane statystyczne KG PSP, http://www.kgpsp.gov.pl [dostęp: 20.08.2016].
 
7.
Adamiak P. Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce. Raport z badania 2012. Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2013 r.
 
8.
Ochotnicze Straże Pożarne nie tylko gaszą pożary – raport na temat OSP, http://www.strażacki.pl/artyku... [dostęp: 20.08.2016].
 
9.
Zasady organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. KGPSP, Warszawa, 26 lipca 2013 r.
 
10.
http://www.stat.gov.pl [dostęp: 06.02.2015].
 
11.
Polimirski P. KSRG i białe plamy na mapie Polski. Strażak, nr 3/2015.
 
12.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88, poz. 553).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top