6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

STAN KADRY LEKARSKIEJ JAKO ISTOTNY PROBLEM SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

Lucyna Kapka 3,  
 
1
Z Krajowego Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie; Z Katedry Zdrowia Publicznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
2
Z Krajowego Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
3
Z Katedry Zdrowia Publicznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; Z Samodzielnej Pracowni Biologii Molekularnej Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
MONZ 2009;15(2):283–294
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W pracy przedstawiono dane dotyczące kadry lekarskiej w Polsce w aspekcie jej liczebności, wieku, płci, aktywności zawodowej i problemu migracji, a także wartości niektórych wskaźników dotyczących polskich lekarzy na tle krajów europejskich.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543