6
MNiSW
58.21
ICV
OPIS PRZYPADKU
 
 

Rzadki przypadek przerzutu czerniaka skóry do nadnercza

Emilia Kancik 1,  
Beata Szczuka 2,  
 
1
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Samodzielna Pracownia Diagnostyki Obrazowej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
MONZ 2012;18(4):402–404
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W pracy przedstawiono rzadki przypadek przerzutu czerniaka skóry do nadnercza. Pacjent 77-letni przyjęty został do kliniki z powodu dolegliwości bólowych zlokalizowanych w prawym nadbrzuszu. W badaniu palpacyjnym wyczuwalny był guz wielkości 16 x 6 cm w prawym nadbrzuszu. Na podstawie wykonanego badania ultrasonograficznego i tomograficznego jamy brzusznej u chorego stwierdzono obecność guza prawego nadnercza. U chorego wykonano biopsję guza. Badanie histopatologiczne wycinka guza wykazało obecność przerzutu czerniaka skóry. Dodatkowo u chorego wycięto zmianę barwnikową na skórze szyi, która po badaniu histopatologicznym okazała się czerniakiem. Badanie PET-CT potwierdziło obecność guza przerzutowego w nadnerczu prawym, dodatkowo wykazało obecność przerzutów zlokalizowanych w węźle śródpiersia oraz układzie kostnym. Chory został zakwalifikowany do resekcji guza, radioterapii i chemioterapii.

Objective: To describe a rare cause of metastatic melanoma in the adrenal gland. Materials and method: A 77-year-old patient was admitted to hospital due to pain sensations localized in the right epigastrium. On palpation, a tumour, 16 x 6cm in size, was detected in the right epigastric region. The abdominal US and CT scans revealed the tumour to be located in the right adrenal gland. A biopsy was taken and its histopathological examination showed a metastatic melanoma. Additionally, the pigmented lesion on the skin of the neck was excised, which was histopathologically recognised as melanoma. The PET-CT confirmed the presence of the metastatic tumour in the right adrenal gland, and showed metastases in the mediastinum lymph node and in the skeletal system. The patient was assigned to receive tumour surgical resection, radiation therapy and chemotherapy. Key words: abdominal pain, metastatic melanoma to adrenal gland, melanoma
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543