6
MNiSW
58.21
ICV
OPIS PRZYPADKU
 
 

Rzadki przypadek przerzutu czerniaka skóry do nadnercza

Emilia Kancik 1,  
Beata Szczuka 2,  
 
1
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Samodzielna Pracownia Diagnostyki Obrazowej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
MONZ 2012;18(4):402–404
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W pracy przedstawiono rzadki przypadek przerzutu czerniaka skóry do nadnercza. Pacjent 77-letni przyjęty został do kliniki z powodu dolegliwości bólowych zlokalizowanych w prawym nadbrzuszu. W badaniu palpacyjnym wyczuwalny był guz wielkości 16 x 6 cm w prawym nadbrzuszu. Na podstawie wykonanego badania ultrasonograficznego i tomograficznego jamy brzusznej u chorego stwierdzono obecność guza prawego nadnercza. U chorego wykonano biopsję guza. Badanie histopatologiczne wycinka guza wykazało obecność przerzutu czerniaka skóry. Dodatkowo u chorego wycięto zmianę barwnikową na skórze szyi, która po badaniu histopatologicznym okazała się czerniakiem. Badanie PET-CT potwierdziło obecność guza przerzutowego w nadnerczu prawym, dodatkowo wykazało obecność przerzutów zlokalizowanych w węźle śródpiersia oraz układzie kostnym. Chory został zakwalifikowany do resekcji guza, radioterapii i chemioterapii.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543