6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Popularność stosowania diet redukcyjnych wśród kobiet w wieku 19–39 lat

 
1
Zakład Higieny i Dietetyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
MONZ 2015;21(3):307–311
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
[b][/b]Wprowadzenie. Współczesne kobiety coraz częściej podejmują decyzje o zastosowaniu diety redukcyjnej pozwalającej w krótkim czasie osiągnąć szybką redukcję zbędnych kilogramów. Wiedzę żywieniową na temat specyfiki diet najczęściej czerpią z mediów, sporadycznie zaś korzystają z porady dietetyka lub lekarza. Takie zachowania stanowią niebezpieczeństwo rozwoju negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Cel pracy. Ocena stopnia rozpowszechnienia oraz postaw młodych kobiet w zakresie stosowania diet redukcyjnych. Materiał i metody. Badaniami objęto 105 kobiet w wieku 19–39 lat z terenu Krakowa i Warszawy. Badaną populację podzielono na dwie grupy: grupa I – 66 kobiet niestosujących diety redukcyjnej (63%), grupa II- 39 kobiet, które stosowały (obecnie lub w przeszłości) dietę redukcyjną (37%). Wyniki. Kobiety stosujące diety redukcyjne stanowiły 37% badanej populacji. Ponad 80% ankietowanych z obu grup twierdziło, iż obecnie istnieje duża presja społeczna związana z posiadaniem szczupłej sylwetki. Najczęściej stosowanymi dietami: dieta Dukana (41.7%), kopenhaska (22.2%), Kwaśniewskiego (16.7%) oraz diety monoskładnikowe (13.9%). Tylko 13.9% kobiet stosujących dietę redukcyjną korzystało z pomocy dietetyka. Stosowanie diet często (58.3%) kończyło się wystąpieniem efektu „jo-jo”. Wnioski. Kobiety stosujące diety redukcyjne cechowała niższa samoocena, niezadawalająca ocena własnego ciała oraz większa chęć wprowadzenia zmian we własnym wyglądzie w porównaniu z kobietami niestosującymi diet. Znaczna część kobiet (38.46%) z grupy II zdecydowana była stosować szkodliwą dla zdrowia dietę zapewniającą szybką redukcję masy ciała.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543