6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

PROFILAKTYKA CHORÓB ODTYTONIOWYCH W ŚWIETLE RAPORTU ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA

Anna Góra 2,  
Marcin Golec 2,  
 
1
Z Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii UM w Lublinie
2
Z Zakładu Biologicznych Szkodliwości Zawodowych Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
3
Z Oddziału Otolaryngologicznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
4
Z Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego UM Lublinie
MONZ 2009;15(1):35–44
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W pracy przedstawiono znaczenie zdrowotne sześciu ścieżek systemowej walki z paleniem tytoniu na świecie, zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pod akronimem MPOWER. Omówiono stan realizacji poszczególnych ścieżek w Polsce i na Ukrainie w porównaniu z innymi krajami.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543