6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Od objawów do rozpoznania dyspepsji czynnościowej

 
1
Z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2
Z Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3
Z Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ 2010;16(4):536–545
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W artykule omówiono aktualne definicje, podziały, zalecenia diagnostyczne w dyspepsji czynnościowej.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543