6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Oczekiwania małżonków odnośnie porodu rodzinnego

Artur Wdowiak 1,  
 
1
Z Zakładu Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2
Z OVUM Rozrodczość i Andrologia Lublin
3
Z Zakładu Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Z Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Izbą Przyjęć, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
MONZ 2010;16(3):323–330
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Narodziny dziecka stanowią kulminacyjny moment procesu prokreacji. Oczekiwania kobiet i ich partnerów w stosunku do szpitali położniczych wynikają z większej świadomości par odnośnie nowoczesnych metod prowadzenia porodu.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543