6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

OCENA DOSTĘPNOŚCI DO PROFILAKTYCZNYCH BADAŃ PIERSI WŚRÓD MIESZKANEK WSI

 
1
Z Zakładu Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
MONZ 2009;15(1):116–125
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W artykule omówiono wyniki badań prowadzonych wśród mieszkanek wsi województwa lubelskiego. Przedmiotem zainteresowania były opinie badanych kobiet na temat dostępności do specjalistycznych badań piersi oraz bariery, utrudniające im wykonanie tych badań.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543