PRACA POGLĄDOWA
NEGATYWNE SKUTKI ZDROWOTNE WYWOŁYWANE PRZEZ PYŁOWE ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA
 
Więcej
Ukryj
1
Z Samodzielnej Pracowni Biologii Molekularnej Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie; Z Katedry Zdrowia Publicznego WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
2
Z Katedry Zdrowia Publicznego WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; Z Krajowego Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 
MONZ 2009;15(3):421–429
SŁOWA KLUCZOWE:
 
REFERENCJE (13):
1. Air Quality Guidelines for Europe. WHO Regional Publications, European Series No. 23. Regional Office for Europe, World Health Organization WHO ,1987, Copenhagen.
2. Abou Chakra O.R., Joyeux M., Nerrière E., Strub M.P., Zmirou-Navier D.: Genotoxicity of organic extracts of urban airborne particulate matter: an assessment within a personal exposure study. Chemosphere, 2007, 66, 7, 1375-81.
3. Brimblecombe P.: The Big Smoke. 1987. Routledge, London, UK.
4. Chinn S., Florey C.D.V., Baldwin I.G., Gorgo lM.: The Relation of Mortality in England and Wales 1969-73 to Measurements of Air Pollution. Journal of Epidemiology and Community Health, 1981, 35, 174-179.
5. Claxton L.D.: Review of fractionation and bioassay characterization techniques for the evaluation of organics associated with ambient air particle. In Genotoxic Effects of Airborne Agents (edited by Tice R.R., Costa D.L. and Schaich K.M.), 1982, 19-33, Plenum, New York.
6. Hodgson E: A Textbook of Modern Toxicology, Third Edition, 2004; John Wiley & Sons, Inc.
7. Hughes, T.J., E. Pellizzari ,L. Little, C. Sparacinoand A. Kolber.: Ambient air pollutants: collection, chemical characterization and mutagenicity testing, Mutation Res., 1980, 76, 51-83.
8. Kapka L., Pawlas N., Olewińska E, Kozłowska A., Górny R.L.: Analiza właściwości cytotoksycznych pyłów zawieszonych pobranych w wybranych miejscowościach województwa Śląskiego badanych z wykorzystaniem linii makrofagów mysich RAW 264.7. Med. Środ., 2008, 11, 1, 19-26.
9. Kozłowska A., Kapka L., Jasiński R.: Analiza efektu mutagennego przechowywanych ekstraktów pyłowych zanieczyszczeń powietrza pobieranych w wybranych miastach województwa śląskiego. Med. Środ., 2007, 10, 2, 68-75.
10. Mielżyńska D., Siwińska E., Kapka L.: Mutagenicity of airborne particles as an indicator of air quality. Part A: Mutagenicity of airborne particles in Silesia province in 1999/2000, 2002, 1-91. ISBN-83-909595-6-7, IOM&EH, Sosnowiec.
11. Motykiewicz G., Perera F.P., Santella R.M., Hemminki K., Seemayer N.H., Chorazy M.: Assessment of cancer hazard from environmental pollution in Silesia. Toxicol Lett., 1996, 88, 1-3, 169-73.
12. Pope C.A. III, Thun M.J., Namboodiri M.M., Dockery D.W., Evans J.S., Speizer F.E., Heath C.W. Particulate air pollution as a predictor of mortality in a prospective study of US adults. Am J Respir Crit Care Med., 1995, 151, 3 Pt 1, 669-674.
13. WHO Air Quality Guidelines, World Health Organization, 1999; Geneva (www.who.int).
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543