PRACA ORYGINALNA
ANALIZA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH I DANYCH DEMOGRAFICZNYCH PACJENTÓW PORADNI LECZENIA BÓLU
 
Więcej
Ukryj
1
Z Poradni Leczenia Bólu Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
2
Z Zespołu Poradni Specjalistycznych. Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
3
Z Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
4
Z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotne w Lublinie
 
MONZ 2009;15(1):70–81
SŁOWA KLUCZOWE:
 
REFERENCJE (28):
1. Erikson J., Jenusen M K., Sjogren P., Ekholm O., Rasmussen N K.: Epidemiology of chronic non-malignant pain in Denmark. Pain 2003, 3, 221-228.
2. Kocot - Kępska M., Dobrogowski J.: Ocena badań epidemiologicznych dotyczących bólu przewlekłego nienowotworowego prowadzonych w Europie w 2002 roku przez Mundipharma. Ból 2004, 5, 18-24.
3. Stępień A., Prusiński A., Suwała A.: Wybrane dane epidemiologiczne występowania migreny w Polsce. Ból. 2003, 3, 9-12.
4. Liddle S D, Baxter G D, Gracey J H.: Exercise and chronic low back pain: what works? Pain. 2004, 109 (1-2), 200-201.
5. Unutzer J, Ferrell B, Lin E H, Marmon T.: Pharmacotherapy of pain in depressed older adults. J Am Geriatr Soc. 2004, 52 (11), 1916-1922.
6. Bernard A M, Wright S W.: Chronic pain in the ED. Am J Emerg Med. 2004, 22 (6), 444 - 447.
7. Becker N., Sjogren P., Bech P., Olsen A. K., Erikson J.: Treatment outcome of chronic non-malignant pain patients manaded in a Danish multidisciplinary pain center compared to general practice – a randomised controlled trial. Pain 2000, 84 (2-3), 203-211.
8. Simmonds M K, Rashiq S, Klemka P, Clanachan A S.: Do patients with chronic noncancer pain accept treatment of questionable benefit more readily than those who are pain free? Pain Res Manag. 2004, 9 (2), 81-85.
9. Koster A, Bosma H, Kempen G I, van Lenthe F J, van Eijk J T, Mackenbach J P.: Socioeconomic inequalities in mobility decline in chronic disease groups (asthma/COPD, heart disease, diabetes mellitus, low back pain): only a minor role for disease severity and comorbidity. J Epidemiol Community Health. 2004, 58 (10), 862-869.
10. Rustoen T, Wahl A K, Hanestad B R, Lerdal A, Paul S, Miaskowski C.: Gender differences in chronic pain--findings from a population-based study of Norwegian adults. Pain Manag. Nurs. 2004, 5 (3), 105-117.
11. Schuler M, Njoo N, Hestermann M, Oster P, Hauer K.: Acute and chronic pain in geriatrics: clinical characteristics of pain and the influence of cognition. Pain Med. 2004, 5 (3), 253-262.
12. Portenoy R K, Ugarte C, Fuller I, Haas G.: Population-based survey of pain in the United States: differences among white, African American, and Hispanic subjects. J Pain. 2004, 5 (6), 317-328.
13. Latza U, Kohlmann T, Deck R , Raspe H.: Can health care utilization explain the association between socioeconomic status and back pain? Spine. 2004, 15, 29 (14), 1561-1566.
14. IJzelenberg W, Burdorf A.: Patterns of care for low back pain in a working population. Spine. 2004, 15, 29 (12), 1289.
15. Walker B F, Muller R, Grant WD.: Low back pain in Australian adults: prevalence and associated disability. J Manipulative Physiol Ther. 2004, 27 (4), 238-244.
16. Zimmermann M.: Chronic pain. Epidemiology and management in Germany. Orthopade. 2004, 33 (5), 508-514.
17. Brzeziński K., Sodolski W., Horoch A.: Zastosowanie gabapentyny i tramadolu w leczeniu neuralgii popółpaścowej. Doniesienie wstępne. Polska Medycyna Paliatywna 2004, 3, 1, 21-25.
18. Kost R. G., Straus S.E.: Postherpetic neuralgia – pathogenesis, treatment and prevention. N. Eng. J. Med. 1996, 3, 35, 32-42.
19. Blyth F M, March L M, Brnabic A J, Cousins M J.: Chronic pain and frequent use of health care. Pain. 2004, 111 (1-2), 51-58.
20. Kirkhorn S, Greenlee R T, Reeser J C.: The epidemiology of agriculture-related osteoarthritis and its impact on occupational disability. WMJ. 2003, 102 (7), 38-44.
21. Fishbain D A, Cutler R B, Cole B, Lewis J, Smets E,Rosomoff H L, Rosomoff RS.: Are patients with chronic low back pain or chronic neck pain fatigued? Pain Med. 2004, 5 (2), 187-195.
22. Moulin D E, Clark A J, Speechley M, Morley - Forster P K.: Chronic pain in Canada-prevalence, treatment, impact and the role of opioid analgesia. Pain Res Manag. 2002, 7 (4), 179-184.
23. Reid M C, Engles - Horton L L, Weber M B, Kerns R D, Rogers E L, O'Connor PG.: Use of opioid medications for chronic noncancer pain syndromes in primary care. J Gen Intern Med. 2002, 17 (3), 173-179.
24. Zwart JA, Dyb G, Hagen K, Svebak S, Stovner L J, Holmen J.: Analgesic overuse among subjects with headache, neck, and low-back pain. Neurology. 2004, 11, 62 (9), 1540-1544.
25. Lepine JP, Briley M.: The epidemiology of pain in depression. Hum Psychopharmacol. 2004, 19 Suppl 1, 3-7.
26. Allcock N., M c Garry J., Elkan R.: management of pain in older people within the nursing home: a prliminary study. Health and Social Care in the Community 2002, 10 (6), 464-471.
27. Hilgier M.: Leczenie bólu w chorobie nowotworowej. W Dobrogowski J., Wordliczek J.: Medycyna bólu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2004.
28. Buczkowski K, Krajnik M, Budzyński J, Chlabicz S.: Znajomość zasad leczenia opioidami bólu nowotworowego wśród lekarzy rodzinnych województwa kujawsko-pomorskiego i podlaskiego. Polska Medycyna Paliatywna 2004, 3, 4, 335–342.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543