PL EN
REVIEW PAPER
The relationship between the occurrence of coronary heart disease and depression - a literature review
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 
 
Corresponding author
Ilona Barańska   

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, ul. Michałowskiego 12, 31-126 Kraków, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2018;24(1):59-64
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction and Objective:
Scientific evidence exists of the connection between depression and cardiovascular diseases. Depression can lead to the development of cardiovascular diseases, while cardiologic problems can induce depression-related disorders. The aim of study was to review the relevant literature concerning the relationship between the occurrence of coronary heart disease and depression.

Brief description of the state of knowledge:
The incidence of depression in patients with coronary heart disease (including those with a history of myocardial infarction) is around 15-20%. In some patients, depressive symptoms subside spontaneously within a few months. However, as shown by long-term studies, depression can persist up to two years after myocardial infarction. The occurrence of depression in patients with coronary heart disease is translated into worse treatment results. These patients are more likely to have recurrent coronary events and are at an increased risk of death due to cardiologic reasons. There are many theories regarding the relationship between depression and coronary heart disease. There is evidence that it is cardiovascular disease that causes depression. However, some researchers indicate that depression contributes to the development of coronary heart disease.

Conclusions:
Summing-up the review of the research, it should be noted that depression is a common problem among patients with coronary heart disease. On average, every third patient with coronary heart disease has depressive disorders. Therefore, the introduction of screening tests for depression should be considered in patients with cardiovascular diseases.

 
REFERENCES (32)
1.
Wojtyniak B (red.). Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Warszawa: Państwowy Zakład Higieny; 2012.
 
2.
Piwoński J, Piwońska A, Głuszek J, Bielecki W, Pająk A, Kozakiewicz K i wsp. Ocena częstości występowania niskiego poziomu wsparcia społecznego oraz objawów depresji w populacji polskiej. Wyniki programu WOBASZ. Kardiologia Polska 2005; 63(4): S1–S4. https://ojs.kardiologiapolska.... (dostęp: 9.01.2018).
 
3.
Jaedchke R, Siwek M, Grabski B, Dudek D. Współwystępowanie zaburzeń depresyjnych i lękowych. Psychiatria 2010; 7(5): 189–197.
 
4.
Wożakowska-Kapłon B. Choroba niedokrwienna serca – aspekty kliniczne i społeczne. Kielce: Studia Medyczne Akademii Świętokrzyskiej; 2003.
 
5.
Mathers C, Truelsen T, Begg S, Satoh T. Global burden of ischaemic heart disease in the year 2000. World Health Organization, 2004.
 
6.
Eurostat.http://ec.europa.eu/eurostat/s... explained/index.php/Causes_of_death_statistics (dostęp: 8.01.2018).
 
7.
Szczeklik A, Gajewski P (red.). Choroby wewnętrzne. Kompendium medycyny praktycznej. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2010.
 
8.
Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia. http://www.pfp.edu.pl/czynniki... (dostęp: 8.01.2018).
 
9.
Modrzejewski W, Musiał WJ. Stare i nowe czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego – jak zahamować epidemię miażdżycy? Część I. Klasyczne czynniki ryzyka. Forum Zaburzeń Metabolicznych 2010; 1(2): 106–114.
 
10.
Skrzypek M. Niski status socjoekonomiczny jako społeczny czynnik ryzyka choroby wieńcowej u progu XXI wieku. Polski Przegląd Kardiologiczny, 2004; 6(4): 439–444.
 
11.
Skrzypek M. Społeczna geneza choroby wieńcowej z perspektywy cyklu życia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2011; 9(2): 127–137.
 
12.
World Health Organization. http://www.euro.who.int/en/hea... europe/depression-definition (dostęp: 21.04.2015).
 
13.
Kiejna A, Adamowski T, Piotrowski P, Moskalewicz J, Wojtyniak B, Świątkiewicz G i wsp. Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostępność psychiatrycznej opieki zdrowotnej. EZOP – Polska – metodologia badania. Psychiatria Polska 2015; 49(1): 5–13.
 
14.
Kiejna A, Piotrowski P, Adamowski T, Moskalewicz J, Wciórka J, Stokwiszewski J i wsp. Rozpowszechnienie wybranych zaburzeń psychicznych w populacji dorosłych Polaków w odniesieniu do płci i struktury wieku – badanie EZOP Polska. Psychiatria Polska 2015; 49(1): 15–27.
 
15.
Święcicki Ł. Depresja – definicja, klasyfikacja, przyczyny. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej 2002; 3(2): 151–159.
 
16.
Pużyński S. Zaburzenia depresyjne w praktyce lekarza rodzinnego. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii; 2000.
 
17.
Wilkowska A. Epizody depresyjne u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Psychiatria w Praktyce Klinicznej 2008; 1(1): 12–21.
 
18.
Mosivich SA, Boone RT, Reicheberg A, Bansilal S, Shaffer J, Dahlman K i wsp. Nowe spojrzenie na związek między chorobami układu sercowo-naczyniowego a depresją. Folia Cardiologica Excerpta 2008; 6–7(3): 296–308.
 
19.
Pająk A, Jankowski P, Kotseva K, Heidrich J, de Smedt D, De Bacquer D. Depression, anxiety, and risk factor control in patients after hospitalization for coronary heart disease: the EUROASPIRE III Study. Eur J Prev Cardiol. 2013; 20(2): 331–40.
 
20.
Rudisch B, Nemeroff C. Epidemiology of comorbid coronary artery disease and depression. Biol Psychiatry 2003; 54: 227–240.
 
21.
Bush DE, Ziegelstein RC, Patel UV, Thombs BD, Ford DE, Fauerbach JA et al. Post-Myocardial Infarction Depression. Evidence Report/Technology Assessment. Agency for Healthcare Research and Quality, 2005.
 
22.
Frasure-Smith N, Lesperance F, Talajic M. Depression following myocardial infraction. Impact on 6 month survival. JAMA 1993; 270: 1819–1825.
 
23.
Frasure-Smith N, Lesperance F, Talajic M. Depression and 18-month prognosis after myocardial infarction. Circulation 1995; 91: 999–1005.
 
24.
Nicholson A, Kuper H, Hemingway H. Depression as an aetiologic and prognostic factor in coronary heart disease: a meta-analysis of 6362 events among 146 538 participants in 54 observational studies. Eur Heart J 2006; 27: 2763–2774.
 
25.
Szlachcińska-Heymann A, Rybakowski J. Rola depresji w patogenezie choroby niedokrwiennej serca. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej 2004; 4(3): 95–101.
 
26.
Strik J, Denollet J, Lousberg R, Honig A. Comparing symptoms of depression and anxiety as predictors of cardiac events and increased health care consumption after myocardial infaraction. J Am Coll Cardiol 2003; 42: 1801–1807.
 
27.
Hippisley-Cox J, Fielding K, Pringle M. Depression as a risk factor for ischaemic heart disease in men: population based case­control study. BMJ 1998; 316: 1714–9.
 
28.
Ferketich A, Schwartzbaum J, Frid D, Moeschberger M. Depression as an Antecedent to Heart Disease Among Women and Men in the NHANES I Study. Arch Intern Med. 2000; 160(9): 1261–8.
 
29.
Vescovelli F, Albier E, Ruini C. Self-rated and observer-rated measure of well-being and distress in adolescence: an exploratory study. SpringerPlus 2014; 3: 490–498.
 
30.
Dudek D, Siwek M, Datka W, Wróbel A, Zięba A. Dynamika objawów depresyjnych w pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, poddanych zabiegom przezskórnej angioplastyki wieńcowej. Psychiatria Polska 2007; 2: 217–227.
 
31.
Frasure-Smith N. Social support, depression and mortality during the first year after myocardial infraction. Circulation 2000; 101: 1919–1924.
 
32.
Hansen T, Nordrehaug J, Eide G, Bjelland I, Rokne B. Anxiety and depression after acute myocardial infarction: an 18-month follow-up study with repeated measures and comparison with a reference population. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2009; 16(6): 651–659.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top