PL EN
REVIEW PAPER
Health risks associated with genetically modified food (GMF)
 
More details
Hide details
1
Instytut Medycyny Wsi, Zakład Zdrowia Publicznego, Lublin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(1):62-64
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Since the production of genetically modified food has become a reality, more and more attention is being paid to assess the safety and potential risks associated with the introduction of GMOs. Particular attention is paid to the assessment of the direct impact of genetically modified food outlet on human health. The objective of this paper is to present the potential and real threats to health from GMOs.

 
REFERENCES (28)
1.
Azevedo JL, Arauno W L. Genetically modified crops: environmental and human health concerns. Mutation Res. 2003; 544: 223–233.
 
2.
Barnett A. http://www.guardian.co.uk/life... (dostęp: 2014.09.05).
 
3.
Bednarski W, Reps A. Biotechnologia żywności. Warszawa: WNT; 2003.
 
4.
Buchowicz J. Biotechnologia molekularna. Modyfikacje genetyczne, postępy, problemy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2009.
 
5.
Colborn T, Dumanowski D, Myers J P. Nasza skradziona przyszłość. Warszawa: Aluber; 1996.
 
6.
Convention of Biological Diversity (with annexes). Concluded at Rio de Janeiro on 5 June 1992. United Nations Treaty. http://www.cbd.int/ doc/legal/cbd-en.pdf (dostęp: 2014.09.05).
 
7.
Hałat Z. Alergeny organizmów genetycznie modyfikowanych. Alergia 2004; 2–6.
 
8.
Join Opinion an antimicrobial resistance (AMR) focused on zoonotic infections, EFSA. Journal 2009; 7(11): 1372–1378.
 
9.
Kulik TB, Latalski M. Zdrowie publiczne. Lublin, 2002; 28.
 
10.
Klapczyński H. GMO, http://www.racjonalista.pl (dostęp: 2014.09.05).
 
11.
Kosicka Gębska M, Gębski J. Żywność zmodyfikowana genetycznie – bariery i możliwości rozwoju w opinii respondentów. Roczniki Naukowe SGGW 2009; 10(1): 182–185.
 
12.
Klein M. Transformowanie roślin. Zastosowanie metod biotechno¬logicznych w hodowli roślin. Red. B Michalik Drukrol s. c. Kraków 1996; 9: 139–155.
 
13.
Korzyści ekonomiczne upraw z GMO, Wspólnotowy Serwis Informa¬cyjny Badań i Rozwoju, CORDIS, http://cordis.europa.eu.int (dostęp: 2012.12.07).
 
14.
Kowalczyk K, Gruszecka D. Możliwości wykorzystania GMO – nadzieje i obawy. Wydawnictwo Ekolubelszczyzna XXI w. Lublin – Toruń 2009; 45–66.
 
15.
Kosierdzka I. Krajowe doświadczenia in vivo w ocenie wartości odżyw¬czej i dietetycznej wybranych roślin transgenicznych. Postępy Nauk Rolniczych 2009; 3–4: 71–82.
 
16.
Lisowska K. Blaski i cienie modyfikacji genetycznych w rolnictwie http://www.wiadomosci24.pl (dostęp: 2014.09.05).
 
17.
Malepszy S. Biotechnologia roślin. Warszawa: PWN; 2001.
 
18.
Posyniak A. Występowanie antybiotyków w żywności – aspekty prawne i analityczne kontroli pozostałości. Życie Weterynaryjne 2011; 86(9).
 
19.
Sowa S. Linkiewicz A. Rośliny genetycznie zmodyfikowane. Organizmy genetycznie zmodyfikowane, Poznań, 2007.
 
20.
Stankiewicz D. Organizmy zmodyfikowane genetycznie. Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz. Wydział Analiz Ekonomicznych I Społecznych, Warszawa, 2000: 750.
 
21.
Townsend M. Why soya is a hidden destroyer. Daily Express (London), March 2001: 12.
 
22.
Ustawa z dnia 21.05.2003 roku o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, Dz. U. 2003 z 24.07. 2003, Nr 130, poz. 1187.
 
23.
Ustawa z dnia 22.06.2001 o organizmach genetycznie zmodyfikowa¬nych, Dz. U. 2001 z 25.07.2001, Nr 76, poz. 811 z. p. zm.
 
24.
Ustawa z dnia 11.05.2001 roku o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, Dz. U. Nr 63 poz. 634 z. p. zm.
 
25.
Winter P C, Mickey G J, Fletcher H L. Krótkie wykłady. Genetyka. Warszawa: Wydawnictwo PWN; 2001.
 
26.
wikipedia.org/wiki/StarLink_corn_recall (dostęp: 2014.09.14).
 
27.
Wiąckowski S. Genetycznie Modyfikowane Organizmy – obietnice i fakty. Ekonomia i środowisko 2008: 98.
 
28.
Wojtczak A. Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemu zdrowia w XXI wieku, Warszawa: PZWL; 2009; 3(4): 78–79.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top