PL EN
RESEARCH PAPER
DIET-RELATED HEALTH BEHAVIOURS OF CHILDREN AGED 11 LIVING
 
More details
Hide details
1
Z Zakładu Epidemiologii i Biostatystyki Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 
2
Z Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 
 
Med Og. 2009;15(1):105-115
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The prevalence of risk factors at developmental age shows a growing tendency. This exerts an effect on the development of chronic diseases at adulthood, especially cardiovascular diseases, which constitute the most important health problem. The objective of the study was evaluation of the dietary habits and identification of the prevalence of overweight and obesity in a sample of 5th-grade pupils in a randomly selected elementary school in Sieradz. The study was conducted in 2007 and covered 160 pupils (79 girls and 81 boys). The research tool was an anonymous survey questionnaire dealing with nutrition and physical activity. Measurements of height, body mass, waist circumference and hip circumference were performed. BMI and WHR were calculated. The results were assessed with the use of centile grids adjusted for sex and age. It turned out that as many as 25% of children under study had an excessive body weight (23% of girls and 28% of boys). Overweight was more prevalent than obesity; 19% of boys were overweight and 9% obese, whereas the situation was different among girls – 9% of them were overweight and 14% obese. Every tenth child in the study had incorrect waist circumference, which is associated with an increased risk of CVD. Every fourth 11-year-old had problems with maintaining correct body mass. This is related to an inadequate diet and low physical activity. There is a need for health education among pupils and their parents in the field of adequate nutrition and physical activity. Preventive actions should be popularised in order to decrease the prevalence of risk factors of chronic diseases at the developmental age.
 
REFERENCES (13)
1.
Jasiel -Wojculewicz H., Chrostowska M., Narkiewicz K.: Otyłość – niektóre aspekty epidemiologiczne i rokownicze. Kardiologia na co Dzień 2007; 3 (2), 79-83.
 
2.
Zdrojewski T., Babińska Z., Bandosz P., et al.: Epidemiologia otyłości i otyłości brzusznej w Polsce, Europie Zachodniej i USA. Kardiologia w Praktyce 2004; 3, 3-7.
 
3.
Woynarowska B., Jodkowska M.: Testy przesiewowe u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Materiały instruktażowe dla pielęgniarek i higienistek szkolnych. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2002.
 
4.
Ostrowska - Nawarycz L., Nawarycz T.: Ciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży łódzkiej w wieku 7-19 lat. Normy i postępowanie diagnostyczne. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź 2006.
 
5.
Andryszek C., Martini - Fiwek J.: Zbiór zadań z zastosowań statystyki w medycynie. Akademia Medyczna w Łodzi. Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, Łódź 1997.
 
6.
Maniecka - BryłaI., Martini - Fiwek J.: Epidemiologia z elementami biostatystyki. Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, Łódź 2005.
 
7.
Zasady racjonalnego żywienia [www.artszkol.pl/zywnosc_i_zywienie/zasady_racjonalnego_zywienia_1.htm] (plik pobrano dnia 17.08.2007).
 
8.
Bryl W.: Młody chory z nadciśnieniem tętniczym i czynnikami ryzyka. Interwencja: jaka, kiedy i dla kogo? Przewodnik Lekarza 2007; 5, 48-53.
 
9.
Buksińska - Lisik M., Lisik W., Zaleska T.: Otyłość – choroba interdyscyplinarna. Przewodnik Lekarza 2006; 1, 72-77.
 
10.
Sygnowska E., Waśkiewicz A., Głuszek J., et al.: Spożycie produktów spożywczych przez dorosłą populację Polski. Wyniki programu WOBASZ. Kardiologia Polska 2005; 63, 6 (supl. 4).
 
11.
Jodkowska M., Oblacińska A., Tabak I.: Epidemiologia otyłości u młodzieży w okresie pokwitania w Polsce. [W:] Jak pomóc otyłemu nastolatkowi? Rola pielęgniarki szkolnej i nauczyciela wychowania fizycznego we wspieraniu młodzieży z nadwagą i otyłością. Instytut Matki i Dziecka. Warszawa 2006, 14-16.
 
12.
Świderska - Kopacz J., Marcinkowski J. T., Jankowska K.: Zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej i ich wybrane uwarunkowania. Cz. IV. Sposób żywienia. Problemy Higieny i Epidemiologii 2008, 89 (2), 241-245.
 
13.
Samiec W., Sudoł - Jednorowicz E .: Zachowania zdrowotne młodzieży. Badanie w ramach programu „Zdrowo Żyć – zdrowym być”. Zdrowie Publiczne 2006; 116 (3), 398-401.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top