PL EN
REVIEW PAPER
Selected aspects of communication with an oncological patient
 
 
More details
Hide details
1
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, Polska
 
 
Corresponding author
Edyta Gacek   

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2021;27(2):157-160
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction and aim:
The skills of communication with a patient is of particular importance in the case of oncological diseases, when the doctor is faced with the necessity to provide the patient with unfavourable information, and to cope with the patient‘s emotions that accompany this situation. The aim of this study was to present the selected aspects of communication with an oncological patient and their impact on the quality of the doctor-patient relationship

Brief description of the state of knowledge:
Proper communication at the doctor-patient level can alleviate anxiety and stress associated with the disease and help with its acceptance. Therefore, it is important to be able to show empathy, acceptance, understanding and kindness to the patient which, in turn, is determined by the doctor‘s communication skills. In contact with the patient, it is important to build a friendly atmosphere and to show understanding and acceptance of the patient‘s emotions, which gives the patient a sense of support and security. In the process of communication with an oncological patient, non-verbal communication is of great importance, which becomes particularly important when the patient has the impression that the doctor is not being completely honest. The ability to read verbal and non-verbal communication allows the selection of a method of conducting a dialogue which is adequate to the situation.

Summary:
Satisfactory communication can contribute to the optimisation of the treatment process, reduction of stress and ability to cope better with the disease, while inappropriate communication can negatively affect the patient‘s quality of life.

 
REFERENCES (24)
1.
Kappauf HW. Kommunikation in der Onkologie. Hautarzt 2004; 55: 709–714. doi: 10.1007/s00105-004-0767-7.
 
2.
Keller M. Patientenzentrierte Kommunikation in der Onkologie. Imago Hominis 2013; 20 (4): 267–276. https://www.imabe.org/fileadmi... 2020.10.20).
 
3.
Laskowska J, Sanna K. Lęk przed postępowaniem choroby u pacjentów chorych na nowotwory. Psychoonkologia 2018; 22(4): 130–135. doi: https://doi.org/10.5114/pson.2....
 
4.
Kaczor M, Michalak A. Przychodzi pacjent do lekarza... czyli psycho-logiczne aspekty komunikacji lekarza z pacjentem. Sztuka Leczenia 2010; 20 (1–2): 51–58.
 
5.
Dryhinicz M, Rzepa T. Poziom lęku, akceptacja choroby i radzenie sobie ze stresem przez pacjentki onkologiczne i nieonkologiczne. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Lublin. 2018; 31(1): 7–21. doi: http://dx.doi.org/10.17951/j.2....
 
6.
Lehmann C, Koch U, Mehnert A. Die Bedeutung der Arzt−Patient−Kommunikation für die psychische Belastung und die Inanspruch-nahme von Unterstützungsangeboten bei Krebspatienten. Psychother Psych Med. 2009; 59: 3–27. doi: 10.1055/s-2008-1067443.
 
7.
Gałuszka M. Nowe zjawiska w relacji lekarz–pacjent w kontekście roz-woju Internetu. Przegląd Socjologiczny 2012; 61(2): 118–150.
 
8.
Zembala A. Modele komunikacyjne w relacjach lekarz–pacjent. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Ścisłe 2015; 11(2): 35–50. https://doktoranci.uj.edu.pl/d... (dostęp 2020.10.20).
 
9.
Sulkowska A, Milewski S, Kaczorowska-Bray K. Komunikacja lekarz–pacjent w opinii pacjentów. Logopedia Silesiana. Wydawnictwo Uni-werytetu Śląskiego. Katowice. 2018; 7: 36–55. doi: 10.31261/LOGOPE-DIASILESIANA.2018.07.03.
 
10.
Rębiałkowska-Stankiewicz M. Komunikacja lekarza z pacjentem w cho-robie nowotworowej. Psychiatria 2015; 12(4): 238–244.
 
11.
Jakubowska-Winecka A. Zasady prowadzenia rozmowy z pacjentem. In: Jakubowska-Winecka A, Włodarczyk D, editor. Psychologia w praktyce medycznej. Warszawa: PZWL; 2015. p. 179–191.
 
12.
Chmielewska-Ignatowicz T. Komunikacja pomiędzy lekarzem a pacjentem onkologicznym w życiu i w serialu – studium narracji. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka; 2017. p. 58–60.
 
13.
Czerska I. Relacje lekarz − pacjent a wybrane teoretyczne modele relacji w kontekście dehumanizacji medycyny. Handel Wewnętrzny 2016; 5(364): 37–45.
 
14.
Kosowicz M, Kulpa M, Świstak-Sawa S. Wybrane psychologiczne aspek-ty budowania poprawnej komunikacji między lekarzem a pacjentem. In: Doroszewski J, Kulus M, Markowski A. Porozumienie z pacjentem. Relacje i komunikacja. Warszawa: Wolters Kluwer SA; 2014. p. 43–63.
 
15.
Stangierska I, Horst-Sikorska W. Ogólne zasady komunikacji między pacjentem a lekarzem. Forum Medycyny Rodzinnej 2007; 1(1): 58–68.
 
16.
Marcinowicz L, Chlabicz S, editors. Jak skutecznie rozmawiać z pacjen-tem i jego rodziną? Praktyka lekarza rodzinnego. Warszawa: PZWL; 2014. p. 43.
 
17.
Włodarczyk D, Skuza B. Znaczenie relacji pacjent–personel medyczny dla przebiegu leczenia. In: Jakubowska-Winecka A, Włodarczyk D, editors. Psychologia w praktyce medycznej. Warszawa: PZWL; 2015. p. 134–139.
 
18.
Czerw A, Religioni U, Matuszna A, et al. Zasady skutecznej komunikacji w placówkach medycznych. Hygeia Public Health 2012; 47(3): 247–253.
 
19.
Sułkowska J, Kuźmicz I, Malinowska-Lipień I, et al. Znaczenie zastosowania porozumienia bez przemocy oraz coachingu w komunikacji z pacjentem. Sztuka Leczenia 2017; 2: 43–53.
 
20.
Nowina Konopka M. Komunikacja lekarz–pacjent. Teoria i praktyka. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2016. p. 59–144.
 
21.
Witkowska-Łuć B. Znaczenie komunikacji niewerbalnej w relacji terapeutycznej. Psychiatria i Psychoterapia 2016; 12(4): 16–28.
 
22.
Majewska M. Słowo też jest lekiem, czyli o komunikacji lekarza z pacjentem. Zeszyty Prasoznawcze, Kraków 2015; 58(222): 224–237. doi: 10.4467/2299-6362PZ .15.018.4128.
 
23.
Gacek E. Siwek M. Psychospołeczne funkcjonowanie kobiet po mastektomii. Część II. Ocena wsparcia psychicznego uzyskanego w okresie pooperacyjnym przez kobiety po mastektomii. Psychoonkol. 2018; 22(3): 96 –101. doi: https://doi.org/10.5114/pson.2....
 
24.
Deręgowska J. Profesjonalna komunikacja w opiece zdrowotnej jako element wsparcia pracowników zawodów medycznych i pacjentów – oczekiwania i potrzeby. Studia Edukacyjne, Poznań. 2015; 35: 349–366. doi: 10.14746/se.2015.35.18.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top