PL EN
RESEARCH PAPER
Impact of the media on health behaviour of young adults
 
More details
Hide details
1
Zakład Diagnostyki i Terapii Radiologicznej i Izotopowej, SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej, Łódź, Polska
 
2
Zakład Angiologii, Międzywydziałowa Katedra Anatomii i Histologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
3
Zakład Medycyny Zapobiegawczej, Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Instytut Kardiologii, Warszawa
 
 
Corresponding author
Kamil Ludwisiak   

Zakład Diagnostyki i Terapii Radiologicznej i Izotopowej SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2016;22(2):145-150
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
The media are part of everyday life for most people. This wide access to the general population has been enabled by the dynamic development of technology, and they now represent an important source of obtaining information useful in daily life.

Objective:
The aim of this study was to evaluate the effect of mass media on the behaviour of young adults’ health, according to age, gender and level of education.

Material and methods:
The study was conducted in 2015 in Lodz province using a survey based on an author-designed questionnaire. The questionnaire itself was anonymous and consisted of 54 questions. The study included 260 people aged 18 – 35-years-old, mostly students of medical universities (N=149), and also Internet users (N=89) and employees of Lodz hospitals (N=22).

Results:
According to the analysis, 67.7% of respondents indicated that the media had an impact on health behaviour (67.4% of all women and 68.6% of men): 34.2% of respondents indicated a positive impact, 6% negative, with the remained declaring either no opinion or neutrality. The respondents indicated that most common media searches regarding information on health concerned information about drugs and the consequences of their use, diet, disease diagnosis, and the significance of various symptoms. The most commonly used media were the Internet (91%), followed by television and magazines (42% each). Around 12% used books, 7.3% radio and 6% daily newspapers

Conclusions:
According to the respondents, the information provided by the media influenced the health behaviour of young adults. Of the media, the Internet, television and magazines have the largest influence on expanding knowledge regarding drugs, diet, disease diagnosis and symptomatology.

 
REFERENCES (15)
1.
Berland G, Elliot M, Morale L. Health information on the Internet: ac¬cessibility, quality, readability in English and Spanish. JAMA, 2001: 285.
 
2.
Piotrowska-Jastrzębska J, Białokoz-Kalinowska I, Motkowski R, Miko¬łuć B. Oddziaływanie mass mediów na stan zdrowia dzieci i młodzieży. Przegl Pediatr. 2001; 31(3): 191–192.
 
3.
Polskie Badanie Internetu, Wstępny opis projektu badawczego – sieć źródłem informacji o zdrowiu. Warszawa, 2009; www.pbi.org.pl (do¬stęp: 11.06.2015).
 
4.
Bartuś S, Bik B, Szpak A. Udział mediów w promocji zdrowia na przykładzie Gazety Krakowskiej. Zdr Publ. 2004; 114(3): 342–345.
 
5.
Piotrowska-Jastrzębska J, Białokoz-Kalinowska I, Motkowski R, Miko¬łuć B.Oddziaływanie mass mediów na stan zdrowia dzieci i młodzieży. Przegl Pediatr. 2001; 31(3): 193–194.
 
6.
Stoner J, Freeman R. Kierowanie Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa, 2001: 101.
 
7.
Syrkiewicz-Świtała M, Holecki T, Wojtynek E. Znaczenie mass mediów w promocji zdrowia. Med Ogól Nauk Zdr. 2014: 20(2): 171–173.
 
8.
Bujnowska-Fedak M. Trends in the use of the Internet for health pur¬poses in Poland. BMC Public Health. 2015; 15(194): 12–13.
 
9.
Szczepański S. Źródła edukacji zdrowotnej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2003: 229–231.
 
10.
Szymczuk E, Zajchowska J, Dominik A, Makara-Studzińska M, Zwolak A, Daniluk J. Media jako źródło wiedzy o zdrowiu. Med Ogól Nauk Zdr. 2011; 17(4): 165–168.
 
11.
Borowiec A, Lignowska I, Drygas W. Attitudes towards healthy lifestyle promotion in mass-media in the Polish adult population. Kardiol Pol. 2012: 1030–1037.
 
12.
Syrkiewicz-Świtała M, Holecki T, Wojtynek E. Znaczenie mass mediów w promocji zdrowia. Med Ogól Nauk Zdr. 2014; 20(2): 174–176.
 
13.
Prauzner T. Wpływ nowoczesnych mass mediów na osobowość czło¬wieka. Edukacja-Technika-Informatyka. Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, W Walat (red.), 2010: 46–50.
 
14.
Bryła M, Kulbacka E, Maniecka-Bryła I. Rola telewizji w kształtowaniu zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży. Cz. III. Zachowania anty-zdrowotne. Hygeia Public Health. 2011; 46 (2): 235–243.
 
15.
Turbiarz A, Kadłubowska M, Kolonko J, Bąk E. Rola mediów w promocji zdrowia. Probl Pielęgniarstwa. 2010; 18(2): 239–242.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top