PL EN
RESEARCH PAPER
Knowledge and opinions of students on problems associated with obesity
 
More details
Hide details
1
Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
2
Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
3
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, Ostrowiec Świętokrzyski
 
 
Corresponding author
Barbara Ślusarska   

Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Staszica 4–6, 20-081 Lublin.
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(3):229-234
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim of the study:
The objective of the study was assessment of the scope of knowledge and opinions concerning the problem of obesity and its health and psychosocial consequences among students.

Material and Methods:
The study was conducted among a group of 100 students. The diagnostic survey method was applied using a questionnaire that included demographic questions for assessment of the respondents’ knowledge and opinions. The study was carried out during the period April – May 2010.

Results:
Analysis of the collected data showed that 81% of the respondents understood the idea of using BMI for diagnosing obesity. The respondents’ knowledge about the main factors causing obesity was on a high level – 94% showed inadequate nutrition, 93% – lack of physical activity, and 84% – genetic and hormonal factors. Students also displayed comprehensive knowledge of the health consequences related with obesity; 96% of them knew the relation between obesity and the risk of development of high blood pressure, 81% considered type 2 diabetes as a consequence of obesity, 65% indicated the relationship between obesity and osteoarthritis. However, the knowledge of the surveyed group of students about obesity prevention was incomplete.

Conclusions:
The obtained results show the necessity for educational activity that should be carried out among young adults, focusing on methods of obesity prevention and developing active control behaviour over the meaningful factors generating overweight and obesity.

 
REFERENCES (28)
1.
World Health Organization. Obesity and overweight. Fact. Sheet. No. 311. September 2006 http://www.who.int/mediacentre... en/index.html (dostęp: 2010.11. 29).
 
2.
Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności. Program WOBASZ. Warszawa: Instytut Kardiologii; 2005: 1–128.
 
3.
Biela U, Pająk A, Kaczmarczyk-Chałas K i wsp. Częstość występowania nadwagi i otyłości u kobiet i mężczyzn w wieku 20–74 lat. Wyniki Programu WOBASZ. Kardiol Pol. 2005; 63(Supl.4): 632–635.
 
4.
Przybylska D, Kurowska M, Przybylski P. Otyłość i nadwaga w populacji rozwojowej. Hygeia Public Health 2012; 47(1): 28–35.
 
5.
Kopelman P. Health risk associated with overweight and obesity. Obes Rev. 2007; 8(Supl. 1): 13–17.
 
6.
Pupek-Musialik D, Kujawska-Łuczak M, Bogdański P. Otyłość i nadwaga – epidemia XXI wieku. Przew Lek. 2008; 1: 117–123.
 
7.
Kłosiewicz-Latoszek L. Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy. Probl Hig Epidemiol. 2010; 91(3): 339–343.
 
8.
Cameron AJ, Magliano DJ, Dunstan DW, Zimmet PZ, Hesketh K, Peeters A, Shaw JE. A bi-directional relationship between obesity and health-related quality of life: evidence from the longitudinal AusDiab study. Int J Obes. 2012; 36: 295–303. doi:10.1038/ijo.2011.103.
 
9.
Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”, Moduł I pn.: Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej na lata 2012–2014: http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/.... pdf (dostęp: 2012.11.20).
 
10.
Taranowicz I. Zachowania w zdrowiu i chorobie. W: Barański J., Piątkowski W. (red). Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT. Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe; 2002: 63–65.
 
11.
Sak J, Jarosz M, Wiechetek M, Pawlikowski J, Włoszczak-Szubzda A, Patryn R, Sagan D. Postrzeganie otyłości a zachowania zdrowotne pracowników medycznych. Zdr Publ. 2010; 120(2):139–142.
 
12.
Kawalec E, Reczek A, Porębska A, Brzostek T, Malinowska-Lipień I. Zachowania zdrowotne pacjentów z otyłością i nadwagą. Pielęgniarstwo XXI w. 2011; 2(35): 27–33.
 
13.
Juruć A, Bogdański P. Osobowość w rozmiarze XXL. Psychologiczne czynniki ryzyka otyłości. Forum Zaburzeń Metabolicznych 2011; 2(1): 34–42.
 
14.
Poirier P, Giles TD, Bray GA, Hong Y, Judith S, Stern JS, Pi-Sunyer X, Eckel RH. Obesity and Cardiovascular Disease: Pathophysiology, Evaluation, and Effect of Weight Loss. An update of the 1997 American Heart Association Scientific Statement on Obesity and Heart Disease From the Obesity Committee of the Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism. Circulation 2006; 113: 898–918.
 
15.
Niemierko B. Pomiar sprawdzający w dydaktyce. Teoria i zastosowanie. Warszawa; 1990.
 
16.
Kulik TB, Pacian A, Zboina B, Janiszewska-Grzyb M. Profilaktyka w chorobach cywilizacyjnych. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis 2006; 28: 5–10.
 
17.
Muszalik M, Zielińska-Więczkowska H., Kędziora-Kornatowska K., Kornatowski T. Ocena wybranych zachowań sprzyjających zdrowiu wśród osób starszych w oparciu o Inwentarz Zachowań Zdrowotnych Juczyńskiego w aspekcie czynników socjo-demograficznych. Probl Hig Epidemiol. 2013; 94(3): 509–513.
 
18.
Zatońska K, Waszkiewicz L, Bolanowski M. Samoocena stopnia otyłości kobiet i mężczyzn zamieszkałych na Dolnym Śląsku. Endokrynologia Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2006; 2(1): 12–17.
 
19.
Zejda JE, Zahorska-Markiewicz B. Zawartość tłuszczu w organizmie a wskaźnik masy ciała u dorosłych. Pol Merk Lek 2005; XIX(109): 48–51.
 
20.
Derkacz M, Chmiel-Perzyńska I, Marczewski K. Otyłość jako interdyscyplinarny problem medyczny. Medycyna Ogólna 2010; 16(1): 25–32.
 
21.
Kaleta D, Ruszkowska-Majzel J, Kwaśniewska M. Nadwaga i otyłość jako czynnik ryzyka wybranych chorób przewlekłych – charakterystyka zjawiska oraz elementy zaleceń profilaktycznych. Kardiodiabetologia 2007; 2: 19–23.
 
22.
Jarosz M, Rychlik E. Epidemia otyłości – jaka przyszłość nas czeka? Gastroenterologia Polska 2010; 17(1): 47–52.
 
23.
Stankiewicz M, Pieszko M, Śliwińska A, Małgorzewicz S, Wierucki Ł, Zdrojewski T, Wyrzykowski B, Łysiak-Szydłowska W. Występowanie nadwagi i otyłości oraz wiedza i zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży małych miast i wsi – wyniki badania Polskiego Projektu 400 Miast. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2010; 6(2): 59–66.
 
24.
Marcysiak M, Zagroba M, Kubala M, Derbin E., Longosz K, BrzezińskaM, Bazela J, Marcysiak M, Skotnicka-Klonowicz G. Wiedza uczniów szkół podkarpackich na temat otyłości a zachowania żywieniowe. Probl Pielęg. 2008; 16(1, 2): 112–117.
 
25.
Kardjalik K, Marek Bryła M, Maniecka-Bryła I. Zachowania zdrowotne związane z odżywianiem oraz występowanie nadwagi i otyłości w grupie studentów. Probl Hig Epidemiol. 2012; 93(1): 71–79.
 
26.
Godala M, Karasińska E, Trafalska E, Kolmaga A, Szatko F. Wiedza studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na temat zaburzeń odżywiania. Probl Hig Epidemiol. 2012; 93(1): 80–85.
 
27.
Badania opinii publicznej na temat otyłości http://www.poradnik medyczny.pl/mod/archiwum/7967_badania_opinii_publicznej.html (dostęp: 2010.12.20).
 
28.
Zięba M, Obuchowicz A. Wiedza młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu nowotarskiego na temat przyczyn i skutków nadwagi i otyłości oraz ich profilaktyki. Zdr Publ. 2011; 121(3): 253–257.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top