PL EN
RESEARCH PAPER
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction and objective:
‘Public speaking and the art of presentation’ was one of the courses available for the second- -year first-cycle students at the faculty of Public Health of the Medical University of Warsaw in the 2020–2021 academic year. As part of the course, the students were asked to deliver a presentation on ‘Why study Public Health in the COVID-19 pandemic?’. The aim of the study was to analyze the opinions of students of Public Health on studying Public Health in the COVID-19 pandemic.

Material and methods:
The study involved 29 second-year first-cycle students of Public Health at the Faculty of Health Sciences of the Medical University of Warsaw in the 2020–2021 academic year. Women were the vast majority (n=25), 3 students (2 women and 1 man) were foreigners. The mean age in the study group was 21.05 years (SD=0.954; min. 20 years; max. 22 years). Content analysis was performed to analyze the students’ opinions which constitutede the research material

Results:
The transcript was 9,129 words long, with an average of 336 words (min. 253; max. 497) per student speech. The analysis allowed division of the content into 3 thematic areas and analytical categories: The educational process, organization and course of studies, Distance education and Certainty of finding employment and a stable job immediately after graduation.

Conclusions:
The students appreciated the current programme of studies in the field of public health at the Medical University of Warsaw, and its practical translation into the challenges related to the COVID-19 pandemic. According to the students, the shift to distance education improved the student-perceived quality of public health education at the Medical University of Warsaw. In the opinion of the students, the outbreak of the coronavirus pandemic improved the image of public health professionals in Poland.

 
REFERENCES (29)
1.
Warszawski Uniwersytet Medyczny. Uchwała nr 50/2002 Senatu Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 28 października 2002 r. w sprawie: uruchomienia studiów w Wydziale Nauki o Zdrowiu. Online https://ssl.wum.edu.pl (access: 2021.10.13).
 
2.
Golinowska S, Kowalska-Bobko I, Sowada C, Włodarczyk WC, Woynarowska B, Zabdyr-Jamróz M. Alert zdrowotny 2: Zdrowie Publiczne w świetle epidemii Covid-19. 2020. Online https://oees.pl/alerty-eksperc... (access: 25.06.2022).
 
3.
ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych. Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668). 2018. Online https://isap.sejm.gov.pl/ (access: 25.06.2022).
 
4.
Uchwała nr 25/2021 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Dietetyka oraz Zdrowie Publiczne dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022. wum2021. Online https://ssl.wum.edu.pl (access: 25.06.2022).
 
5.
Wydział Nauk o Zdrowiu WUM. Program studiów na kierunku Zdrowie publiczne 2021/2022. wnoz2021. Online http://wnoz.wum.edu.pl/pl (access: 25.06.2022).
 
6.
Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Program studiów I stopnia na kierunku Zdrowie publiczne w Wydziale Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Online http://wnoz.wum.edu.pl/pl/cont... (access: 2021.10.13).
 
7.
Warszawski Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie nr 193/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć na studiach, studiach doktoranckich, w szkole doktorskiej, studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach oraz organizacji zaliczeń i egzaminów, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z epidemią COVID-19. Online https://ssl.wum.edu.pl (access: 2021.10.13).
 
8.
Warszawski Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 197/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalania liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych. Online https://ssl.wum.edu.pl (access: 2021.10.13).
 
9.
Szczepaniak K. Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica. 2012; 42:83–112.
 
10.
Komisja Bioetyczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Online http://komisja- bioetyczna.wum.edu.pl (access: 2021.10.02).
 
11.
Niżnik J. Wpływ COVID-19 na systemy ochrony zdrowia w Czechach i w Polsce. Horyzonty Polityki. 2021; 12(40):133–155. doi: https://doi.org/10.35765/HP.21....
 
12.
Internetowy System Aktów Prawnych. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. Dz.U. 2015. poz. 1916. Online https://isap.sejm.gov.pl/isap.... (access: 2021.10.13).
 
13.
Internetowy System Aktów Prawnych. Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19. Dz.U.2020, poz. 625. Online https://isap.sejm.gov.pl/isap.... (access: 2021.10.13).
 
14.
Golinowska S, Zabdyr-Jamroz M. Zarządzanie kryzysem zdrowotnym w pierwszym półroczu pandemii COVID-19. Analiza porównawcza na podstawie opinii ekspertów z wybranych krajów. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. 2020; 18(1):1–31. https://doi.org/10.4467/208426....
 
15.
Maastricht University. Online https://www.maastrichtuniversi... (cited 2021.10.12).
 
16.
Internetowy System Aktów Prawnych. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dz.U. 2020, poz 511. Online https://isap.sejm.gov.pl/isap.... (access: 2021.10.10).
 
17.
Olszyńska P, Kozłowska J, Dragun Ł. Kształcenie zdalne na Politechnice Białostockiej w ocenie studentów – zastosowanie narzędzi segmentacji rynku do analiz danych ankietowych. Akademia Zarządzania. 2021; 5(1):135–152.
 
18.
Gagacka M, Sałata E. Kompetencje nauczycieli i wykładowców w procesie edukacji zdalnej – perspektywa studentów. Edukacja ustawiczna dorosłych. 2020; 4:39–54. doi: https://doi.org/10.34866/8ns5-....
 
19.
Uniwersytet Adama Mickiewicza. Sekcja Ewaluacji Procesu Kształcenia. Opinie studentów na temat kształcenia na odległość 2019/2020. Online https://historia.amu.edu.pl/ (access: 2021.10.13).
 
20.
Muda R. Jak studenci postrzegają nauczanie zdalne? Ogólnopolskie badanie opinii studentów na temat nauczania zdalnego. Pomorski Uniwersytet Medyczny. Online https://www.pum.edu.pl/ (access: 2021.10.13).
 
21.
Romaniuk MW, Łukasiewicz-Wielba JT. Raport z badań. Zdalna edukacji kryzysowa w APS w okresie pandemii COVID-19. Z perspektywy rocznych doświadczeń. Intl Journal Of Electronics And Telecommunications. 2021; 67(2):211–227. doi: https://doi.org/10.24425/ijet.....
 
22.
Ramos-Morcillo AJ, Leal-Costa C, Moral-Garcia JE, et al. Experiences of Nursing Students during the Abrupt Change from Face-to-Face to e-Learning Education during the First Month of Confinement Due to COVID-19 in Spain. J. Environ. Res. Public Health. 2020; 17:1–15. doi: https://doi.org/10.3390/ijerph....
 
23.
Luyben A, Fleming V, Vermeulen J. Midwifery education in COVID-19 time: Challenges and opportunities. Midwifery. 2020; 89(102776). doi: https://doi.org/10.1016/j.midw....
 
24.
Choi B, Jegatheeswaran L, Minocha A, et al. The impact of the COVID-19 pandemic on final year medical students in the United Kingdom: a national survey. BMC Medical Education. 2020; 20(206):1–11. doi: https://doi.org/10.1186/s12909....
 
25.
Tumidajewicz A. Koronastop, czyli studenci walczą z pandemią. Gazeta Uczelniana Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Online https://www.umw.edu.pl/gu-koro... (access: 2021.10.13).
 
26.
Warszawski Uniwersytet Medyczny. Wolontariat studentów. Online https://wolontariat.wum.edu.pl... (access: 2021.10.13).
 
27.
Bociąga-Jasik M, Domagała A, Gaciong Z, et al. Alert zdrowotny 4: Zawody medyczne i inne zawody ochrony zdrowia w świetle pandemii COVID-19. Online https://oees.pl/aler.ty-eksper... (access: 2021.10.13).
 
28.
Szukalski P. Polski rynek pracy w cieniu COVID-19. Obraz w mediach zajmujących się problematyką gospodarczą. Rynek Pracy. 2020; 4(175):6–15.
 
29.
Trevino-Reyna G, Czabanowska K, Haque S, et al. Employment outcomes and job satisfaction of international public health professionals: What lessons for public health and COVID-19 pandemic preparedness? Employment outcomes of public health graduates. Int J Health Plann Mgmt. 2021; 36(S1):124–150. doi: https://doi.org/10.1002/hpm.31....
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top