PL EN
RESEARCH PAPER
EFFECT OF KNOWLEDGE CONCERNING DIABETES ON THE LEVEL OF GLYCOLISED HEMOGLOBIN
 
More details
Hide details
1
Z Poradni Diabetologicznej Przychodni Specjalistycznej SP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie
 
2
Z Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie Oddział Diabetologiczny
 
 
Med Og. 2009;15(3):361-368
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the relationship between the state of knowledge about diabetes, and measurement of glycolised hemoglobin level among diabetic patients. Education and intensive treatment of diabetes result in obtaining normal level of glycolised hemoglobin, and consequently contributes to the reduction in the development of acute and chronic complications.
 
REFERENCES (14)
1.
Bajkowska-Fiedziukiewicz A., Mikołajczyk-Swatko A.: Samokontrola w leczeniu cukrzycy. Diabetologia Polska 2004, 4, 11, 259-263.
 
2.
Bernas M.: Praktyka samokontroli glikemii oraz innych wskaźników jakości metabolicznego leczenia cukrzycy-praktyczne rekomendacje. Medycyna Metaboliczna 2007, XII, 1, 67-75.
 
3.
Czech A., Bernas M.: Kliniczna pedagogika i jej podstawowa rola w polepszaniu jakości leczenia i życia osób z cukrzycą. Medycyna Metaboliczna 2007, XI, 4, 28-37.
 
4.
Dworacka M.: Udział ostrej (poposiłkowej) hiperglikemii w rozwoju i przebiegu choroby niedokrwiennej serca u chorych na cukrzycę typu 2. Terapia 2007, 3, 190, 6-15.
 
5.
Dworacka M.: Współczesne metody monitorowania poposiłkowej hiperglikemii. Terapia 2008, 3, 207, 18-23.
 
6.
Giszterowicz D., Dubiel J., Dudek D.: Niewydolność serca w cukrzycy. Kardiodiabetologia 2007, 1, 2, 7-11.
 
7.
Heisler M., Piette J., Spencer M.: The relationship beetwen knowledge of recent HbA1c, values and diabetes care undersatanding and self mamagment. Diabetes Care 2004, 28, 816-822.
 
8.
Kasprowicz M.: Znaczenie kontroli hemoglobiny glikowanej (HbA1c) w przebiegu leczenia cukrzycy. Diabetologia na co dzień 2008, 1, 10, 4-8.
 
9.
Krajewska-Siuda E., Jarosz-Chobot P., Koehler B., Krajewski-Siuda K.: Edukacja zdrowotna w opinii młodzieży chorej na cukrzycę typu 1. Diabetologia Polska 2000, 4, 7, 228-231.
 
10.
Krystoń-Serafin M., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Sierakowska M., Popławska E.: Poziom zapotrzebowania na edukację u chorych na cukrzycę typu 2. Diabetologia Polska 2005, 3, 12, 320-323.
 
11.
Sieradzki J.: Kryteria wyrównania cukrzycy. Terapia 2007, 5 (193), 62-65.
 
12.
Sieradzki J., Grzeszczak W., Karnafel W. i wsp.: Badania PolDiab część I. Analiza leczenia cukrzycy w Polsce. Diabetologia Praktyczna 2006, 7, 8-15.
 
13.
Sieradzki J., Nazar M.: Intensyfikacja leczenia insuliną w Polsce. Wyniki badania podstawowych parametrów wyrównania cukrzycy i satysfakcji z leczenia w dużej populacji chorych na cukrzycę typu 2. Diabetologia Praktyczna 2004, 5, 173-182.
 
14.
Wierusz-Wysocka B.: Powikłania naczyniowe a stres oksydacyjny w cukrzycy. Diabetologia Praktyczna 2001, 2, supl.C: 11.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top