PL EN
REVIEW PAPER
GENETIC TESTS IN PREVENTION AND DIAGNOSTICS OF CANCER
 
More details
Hide details
1
Z Międzyuczelnianej Katedry Nauk Humanistycznych Zakładu Socjologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 
2
z Zakładu Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 
 
Med Og. 2008;14(1)
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (15)
1.
Emery J. i wsp.: Hereditary cancer- the evidence for current recommended management. Review. The Lancet Oncology. May 2000: 9.
 
2.
Lubiński J. i wsp.: Genetyka we wczesnej diagnostyce nowotworów. Współczesna Onkologia 2000, 4, 5,186.
 
3.
Kurzawski G.: Analizy molekularne DNA i RNA w wykrywaniu dziedzicznych predyspozycji do nowotworów. W: Termedia. Red. J. Lubiński, Nowotwory Dziedziczne 2002. Poznań: Wyd. Med.; 2003,.11–26.
 
4.
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych: www.hccp-uicc.com.
 
5.
Menkiszak J. i wsp.: Hereditary ovarian cancer in Poland. Int. J. Can. . 003, 106, 942–945.
 
6.
Gronwald J. i wsp.: Dziedziczny rak piersi i jajnika. W: Termedia. Red. J. Lubiński, Nowotwory Dziedziczne 2002. Poznań: Wyd. Med.; 2003, 35–48.
 
7.
Kurzawski G. i wsp.: The NOD2 3020insC mutation and the risk of colorectal cancer. Cancer Res 2004, 64, 1604–1606.
 
8.
Cybulski C i wsp.: CHEK2 is a multiorgan cancer susceptibility gene. Am. J. Hum. Genet. 2004, 75, 6, 1131–1135.
 
9.
Cybulski C. i wsp.: A novel founder CHEK2 mutation is associated with increased prostate cancer risk. Cancer. Res. 2004, 64, 2677–2679.
 
10.
Stawicka M. i wsp.: Analiza stanu wiedzy oraz aspektu świadomej zgody w badaniach dziedzicznej predyspozycji do nowotworów złośliwych - doniesienie wstępne. W: Materiały konferencyjne „Nowotwory dziedziczne– profilaktyka, diagnostyka, leczenie”, Szczecin, Print Group, 2006, 21–22.
 
11.
Sioma-Markowska U. i wsp.: Pierwotna i wtórna profilaktyka raka jajnika. Ann. Acad. Med. Siles. 2005, 59, 5, 408.
 
12.
Koton-Czarnecka M.: Negatywny wynika badania genetycznego nie wyklucza wysokiego ryzyka zachorowania na raka. Puls medycyny 2005;14, 111, 16–17.
 
13.
Michałowska-Wieczorek I.: Opieka medyczna i psychoonkologiczna nad pacjentami onkologicznych poradni genetycznych. Psychoonkologia 2006, 10, 1, 26–31.
 
14.
Kozak A. i wsp.: Testy genetyczne w ocenie ryzyka zachorowania na dziedzicznego raka piersi i jajnika. Współczesna Onkologia 2002, 4, 201–204.
 
15.
Evans DGR i wsp.: Perception of risk in women with a family history of breast cancer. Br. J. Cancer. 1993, 67, 612–614.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top