PL EN
RESEARCH PAPER
VACCINATIONS AGAINST INFLUENZA IN THE LIGHT OF SURVEY STUDIES
 
More details
Hide details
1
Z Zakładu Wirusologii Akademii Medycznej w im. F. Skubiszewskiego w Lublinie
 
2
z Katedry i Zakładu Zarządzania i Ekonomiki Ochrony Zdrowia Akademii Medycznej w Lublinie
 
 
Med Og. 2008;14(1)
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (7)
1.
Brydak L. B. : Grypa i jej profilaktyka. Wyd. II, Termedia, Poznań 2004, 1–272.
 
2.
Moorman J. P.: Viral characteristics of influenza. South. Med. J. 2003, 96, 758–761.
 
3.
Influenza vaccines. Wkry Epidemiol. Rec.2005, 19, 80, 279–287.
 
4.
Influenza vaccine 2005–2006. Med. Lett. Drugs Ther. 2005, 24, 4785–87.
 
5.
Brydak L. Ordyńska E., Wasilewski B. i wsp.: Immunogenicity of trivalent subunit influenza vaccine in elderly people with chronic medical conditions vaccination in 1993 in Poland. Antiinfective Drugs and Chemotherapy 1997, 15, 1, 9–12.
 
6.
Brydak L. B.: Influenza vaccination policy in Poland. European Group of Influenza 1998, 9, 7–8.
 
7.
Gniadek G., Ślusarczyk J.: Sposoby monitorowania niepożądanych odczynów poszczepiennych w Polsce. Pediatria Polska 2002.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top