PL EN
REVIEW PAPER
Situation of people over 50 on the labour market and activities of enterprises in the field of protecting their health
 
More details
Hide details
1
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Kalisz, Polska
 
2
Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, Instytut Medyczny, Sanok, Polska
 
 
Corresponding author
Katarzyna Maria Sygit   

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Kalisz, Ul. Nowy Świat 4, 62-800, Kalisz, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2020;26(4):322-328
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
Changes that have taken place in recent years on the labour market, including, above all, the migration of young and educated people to other European countries in search of employment, the aging of society, as well as an increase in the average life expectancy, have contributed to the growing interest of employers in people over 50.

Objective:
The authors of the publication analysed the situation of people over 50 on the labour market, together with the activities of enterprises in the field of protecting their health, based on reports from literature.

Brief description of the state of knowledge:
Demographic projections show that persons aged over 50 are increasingly active and fully-fledged participants of the labour market. Reasons which incline people belonging to the generation 50+ to work are primarily to provide a source of income, meet psychosocial needs, achieve and maintain social and professional status. Numerous studies demonstrate that employees aged over 50 have extensive professional experience, opportunities to focus on work, and predispositions in terms of better understanding of the ageing customer population. It should be emphasized that employee health is an important capital of a company, which significantly affects the company's development potential, image and productivity. Many enterprises in Poland and worldwide implement health programmes aimed at improving and maintaining the health of their employees.

Conclusions:
According to employers, politicians and specialists, people over 50 represent a significant potential on the labour market. That is why employers, social organizations and the government should undertake the widest possible and varied actions that would allow persons aged over 50 to continue their professional activity.

 
REFERENCES (52)
1.
Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 2014. Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014–2050. https://stat.gov.pl/obszary-te... (dostęp: 6.12.2019).
 
2.
Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 2014. Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2017 roku. https://stat.gov.pl/obszary-te... (dostęp: 20.22.2019).
 
3.
Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 2015. Rocznik demograficzny Głównego Urzędu Statystycznego. https://stat.gov.pl/obszary-te... -ny-2015,3,9.html (dostęp: 21.11.2019).
 
4.
Ribeiro P, Almada D, Souto J, Lourenço R. Permanence in the labour market and life satisfaction in old age. Cien Saude Colet. 2018; 23(8): 2683–2692. doi: 10.1590/1413-81232018238.20452016.
 
5.
Rajani NB, Skianis V, Filippidis FT. Association of environmental and sociodemographic factors with life satisfaction in 27 European countries. BMC Public Health. 2019; 10; 19(1): 534. doi: 10.1186/s12889-019-6886-y.
 
6.
Wetzel M, Bowen CE, Huxhold O. Level and change in economic, social, and personal resources for people retiring from paid work and other labour market statuses. Eur J Ageing. 2019; 11; 16(4): 439–453. doi: 10.1007/s10433-019-00516-y.
 
7.
Bennett M, Beehr T, Lepisto L. Longitudinal Study of Work After Retirement: Examining Predictors of Bridge Employment, Continued Career Employment, and Retirement. Int J Aging Hum Dev. 2016; 83(3): 228–55. doi: 10.1177/0091415016652403.
 
8.
Borowiec A, Rembiasz M. Pokolenie 50+ na rynku pracy – wybrane problemy. In: Szczepański M, Brzęczek T, Gajowiak M, editors. Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych i rynkowych. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej; 2014. p. 38–55.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001. https://isap.sejm.gov.pl/isap.... (dostęp: 13.12.2019).
 
10.
Kiełczewska A, Lewandowski P. Starzenie się ludności a podaż pracy w Polsce w horyzoncie roku 2050. In: Lewandowski P, Rutkowski J, editors. Starzenie się ludności, rynek pracy i finanse publiczne w Polsce. Warszawa: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce; 2017. p. 12–24.
 
11.
Biuletyn FISE. Warszawa 2008. Osoby 50+ na rynku pracy. http://bezrobocie.org.pl (dostęp: 5.12.2019).
 
12.
Błaszczyk B. Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce. Gerontol Pol. 2016; 24(1): 51–57.
 
13.
Skrzek-Lubasińska M, Woźniakowski A, Zochowska L. Raport z badań – kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+. Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego; 2012.
 
14.
Urbaniak B. Starsi pracownicy na rynku pracy. In: Urbaniak B, editor. Pracownicy po 45. roku życia wobec barier na rynku pracy. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa; 2014. p. 45–49.
 
15.
Torres J, Castro C, Lustosa L. Ongoing employment and chronic conditions among community-dwelling elderly people: evidence from Rede Fibra in Belo Horizonte. Cien Saude Colet. 2019; 24(5): 1845–1852. doi: 10.1590/1413-81232018245.13302017.
 
16.
Scott K, Fisher G, Barón A, Tompa E, Stallones L, DiGuiseppi C. The Associations Between Falls, Fall Injuries, and Labor Market Outcomes Among U.S. Workers 65 Years and Older J Occup Environ Med. 2018; 60(10): 943–953. doi: 10.1097/JOM.0000000000001379.
 
17.
Romanowska E. Stan zdrowia osób starszych w Polsce: wyzwania edukacyjne. Konteksty Społeczne 2017; 1(9): 12–26.
 
18.
Centrum Badania Opinii Społecznej. Warszawa 2016. Zdrowie i prozdrowotne zachowania Polaków. Komunikat z badań. https://www.cbos.pl/SPISKOM.PO... (dostęp: 10.11.2019).
 
19.
Korzeniowska E, Puchalski K. Promocja zdrowia w zakładach pracy w Polsce w 2015 r. – diagnoza na podstawie reprezentatywnego badania firm zatrudniających powyżej 50 pracowników. Med Pr. 2017; 68(3): 229–246. https://doi.org/10.13075/mp.58....
 
20.
Kuczerowska-Gębska A. Charakterystyka grupy osób w podeszłym wieku uczestniczących w badaniu zależności między aktywnością a stanem zdrowia. Przegl Epidemiol. 2002; 56: 463–70.
 
21.
Banaszkiewicz M, Andruszkiewicz A. Zachowania zdrowotne. In: Banaszkiewicz M, Andruszkiewicz A, editor. Promocja zdrowia. Tom II. Warszawa: PZWL; 2010. p. 70–81.
 
22.
Głowacka M, Kwapisz U, Frankowska A. Wybrane elementy stylu życia i problemy zdrowotne osób po 50. roku życia. Zdr Publ. 2011; 121(2): 135–140.
 
23.
Rembiasz M. Aktywność zawodowa osób w wieku emerytalnym – wybrane problemy. In: Szczepański M, editor. Reformowanie systemów emerytalnych – porównania i oceny. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej; 2013. p. 67–83.
 
24.
Wiktorowicz J. Wydłużenie aktywności zawodowej czy przejście na emeryturę? Studium mikroekonomiczne. Studia Demograficzne. 2014; 2(166): 34–42.
 
25.
Błędowski P. Aktywność zawodowa osób w starszym wieku. In: Kiełkowska M, editor. Rynek pracy wobec zmian demograficznych. Zeszyty Demograficzne. 2013: 49–63.
 
26.
Eurostat Dublin 2015. Dane statystyczne dotyczące zatrudnienia. http://ec.europa.eu /eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/pl (dostęp: 13.11.2019).
 
27.
Górny A. Human Factor and Ergonomics in Essential Requirements for the Operation of Technical Equipment. In: Stephanidis C, editor. HCI International 2014 – Posters’ Extended Abstracts: Proceedings of International Conference, HCI International 2014. Heraklion, Crete, Greece; 2014. p. 449–454.
 
28.
Kryńska E, Krzyszkowski J, Urbaniak B, Wiktorowicz J. Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy Polsce. Łódź: Uniwersytet Łódzki; 2013.
 
29.
Sawicki J. Pracuję – rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+. Zbiorczy raport z badań. Wrocław; 2013. p. 39–44.
 
30.
Jóźwiak J. Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce. In: Kiełkowska M, editor. Rynek pracy wobec zmian demograficznych. Warszawa: Instytut Obywatelski; 2013. p. 45–57.
 
31.
Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 2018. Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2018 roku. https://stat.gov.pl/obszary-te... (dostęp: 11.09.2020).
 
32.
Arczewska M, Kotzian J, Schimanek T. Zarządzanie wiekiem skierowane na osoby 50+. Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców i nie tylko. Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce; 2016.
 
33.
Butlewski M, Tytyk E, Wróbel K. Macroergonomic model of quality of life of elderly employees for design purposes. In: Vink P, editor. Advances in Social and Organizational Factors. AHFE Conference, Kraków; 2014: 252–260.
 
34.
Liwiński J, Sztaderska U. Z wiekiem na plus. Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie. Warszawa: Uniwersytet Warszawski; 2010. p. 8–15.
 
35.
Czernecka M. Zarządzanie wiekiem ku wzrostowi efektywności organizacji. In: Woszczyk P, Czarnecka M, editor. Człowiek to inwestycja – podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach. Łódź: HRP Group; 2013. p. 33–55.
 
36.
Błędowski P, Szatur-Jaworska B, Szweda-Lewandowska Z, Kubicki P. Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; 2012.
 
37.
Szczypińska A. Zapomniany senior na rynku pracy: nie wykorzystujemy potencjału osób starszych. Gazeta Prawna.pl. https://serwisy.gazetaprawna.p... (dostęp: 11.09.2020).
 
38.
Litwiński J. Opis dobrych praktyk dotyczących zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach polskich oraz innych krajów UE. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; 2015.
 
39.
Hildt-Ciupińska K, Bugajska J, Łastowiecka-Moras E, Malińskiej M. Przykłady dobrych praktyk na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Bezpieczeństwo Pracy. 2012; 3(3): 12–15.
 
40.
Smoleń E, Gazdowicz L, Żyłka-Reut A. Zachowania zdrowotne osób starszych. Pielęgniarstwo XXI Wieku. 2011; 3(36): 5–9.
 
41.
Turek K. Wydłużenie okresu kariery zawodowej – polityka organizacyjna wobec wyzwań związanych z procesem starzenia się ludności. In: Górniak J, editor. Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010–2015. Warszawa–Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; 2015. p. 38–57.
 
42.
Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 2014. Stan zdrowia ludności Polski 2014. https://stat.gov.pl/obszary-te... (dostęp: 10.12.2019).
 
43.
Czapiński J, Jerzyński T. Międzynarodowy program sondaży społecznych. Warszawa: Raport ISSP; 2016.
 
44.
Krzyżanowska Ł. Homo sovieticus czy doświadczony pracownik? Opinie pracodawców o pracownikach w wieku 50+. Acta Universitatis Lodzensis. Folia Economica. 2013; 4(291): 82–86.
 
45.
Lucius K, Simińska E. Rynek pracy dla osób 50+. Progres in Economic Sciences. 2015; 2(1): 13–25. doi: 10.14595/PES/02/001.
 
46.
Conen W, van Dalen H, Henkens K, Schipper J. Activating Senior Potential in Ageing Europe: an Employers’ Perspective. Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute: Hague; 2011. p. 19–25.
 
47.
Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 2015. Wypadki przy pracy w 2015. https://stat.gov.pl/obszary-te... (dostęp: 10.12.2019).
 
48.
Harper S, Marcus S. Age-Related Capacity Decline: A Review of some Workplace Implications. Ageing Horizons 2017; 3(5): 20–30.
 
49.
Ilmarinen JE. Aging Workers. Occup Environ Med. 2001; 58(8): 546–552. http://dx.doi.org/10.1136/oem.....
 
50.
Libertowska A. Sytuacja osób w wieku 50+ na rynku pracy w Polsce wobec przemian demograficznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. 2017; 75(2): 163–176.doi: 10.21008/j.0239-9415.2017.075.12.
 
51.
Maier M. Sytuacja osób w wieku 50+ na rynku pracy w Polsce. AUNC. 2017; 14(2): 80–86. http://dx.doi.org/10.12775/AUN....
 
52.
Bugajska J, Makowiec-Dąbrowska T, Wągrowska-Koski E. Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach jako element ochrony zdrowia starszych pracowników. Med Pr. 2010; 61(1): 55–63.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top