PL EN
RESEARCH PAPER
Social awareness of society in the area of hazards related with asbestos
 
More details
Hide details
1
Pracownia Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
2
Katedra Podstaw Techniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
3
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
4
Studenckie Koło Naukowe Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
 
Corresponding author
Bożena Nowakowicz-Dębek   

Dębek, Pracownia Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(2):204-207
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
In the Lublin Region there is a considerable amount of asbestos products. They should be dismantled, protected and deposited on appropriate landfills, to limit the exposure to asbestos fibre.

Objective:
The objective of the study was to carry out investigations concerning ecological awareness of society with respect to hazards related with asbestos and its products.

Material and Methods:
The study was conducted by the method of a diagnostic survey with the use of a questionnaire technique. The research material was a group of 100 adult inhabitants of the Lublin Region.

Results and conclusions.:
The results of the survey provide information concerning knowledge of asbestos and its products among inhabitants of the Lublin Region. Despite the implementation of many asbestos programmes, there are still many farms where asbestos products are present. Cooperation with local self-governments is necessary in order to disseminate information about risks related with asbestos and the principles of its disposal.

 
REFERENCES (16)
1.
Jawecki B. Programowanie usuwania azbestu na szczeblu lokalnym – propozycja wytycznych. Część I. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich 2008; 9: 73–83.
 
2.
Szeszenia-Dąbrowska N. Azbest ekspozycja zawodowa i środowiskowa: skutki, profilaktyka. Łódź: Wyd. IMP w Łodzi; 2004: 7–23.
 
3.
Panasiuk L, Brzeski Z, Filip R, Bujak – Rosenbeiger E. Zagrożenia zdrowotne wynikające z obecności azbestu w środowisku. Aspekty prawne związane z bezpiecznym użytkowaniem i utylizacją materiałów zawierających azbest. Problemy Medycyny Rodzinnej 2006; 4.
 
4.
Łuniewski A, Łuniewski S. Azbest – historyczne obciążenie z XX wieku. Białystok: Wyd. Ekonomia i Środowisko; 2009: 8–14.
 
5.
Wang X, Courtice MN, Lin S, Qiu H, Yu Its: Asbestosis and exposure levels in a chinese asbestos worker cohort. Occup Environ Med. 2014; 71(Suppl 1): A58. doi: 10.1136/oemed-2014–102362.178.
 
6.
Wang X1, Wang M, Qiu H, Yu I, Yano E. Longitudinal changes in pulmonary function of asbestos workers. J Occup Health. 2010; 52(5): 272–277.
 
7.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 3 poz. 20).
 
8.
Szeszenia-Dabrowska N, Sobala W, Świątkowska B, Stroszejn-Mrowca G, Wilczyńska U. Envrironmental asbestos pollution – situation in Poland. Int J Occup Med Environ Health. 2012; 25(1): 3–13.
 
9.
Szeszenia-Dąbrowska N, Sobala W. Zanieczyszczenie środowiska azbestem. Skutki zdrowotne. Raport z badań. Łódź: Wyd. IMP; 2010.
 
10.
Driscoll T, Steenland K, Nelson DI, Leigh J. Occupational airborne particulates assessing the environmental burden of disease at national and local levels. WHO, Geneva: Environmental Burden of Disease Series, No. 7; 2004.
 
11.
Takahashi K, Ishii Y. Asbestos and the Industrial Safety and Health Law – in reference to the ordinance on prevention of hazards due to specified chemical substances and the ordinance on prevention of health impairment due to asbestos. J UOEH. 2013; 35(Suppl):121–126.
 
12.
Wu WT, Lin YJ, Shiue HS, Li CY, Tsai PJ, Yang CY, Liou SH, Wu TN. Cancer incidence of Taiwanese ship breaking workers who have been potentially exposed to asbestos. Environ Res. 2014; 132: 370–378.
 
13.
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2012–2032. Lublin: UM Województwa Lubelskiego w Lublinie; 2011.
 
14.
Brzana W, Buczaj A, Nowak J, Nowak D. Stężenie włókien azbestu na terenie dzikich wysypisk azbestu. Med Og Nauk Zdr. 2014; 20(1): 98–101.
 
15.
Zapobieganie zagrożeniom powodowanym przez azbest w środowisku pracy na podstawie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Warszawa: Państwowa Inspekcja Pracy, Główny Inspektorat Pracy; 2007.
 
16.
Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Raport PBS przygotowany dla Ministerstwa Środowiska; 2013.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top