PL EN
RESEARCH PAPER
Occupational stress and burnout among nurses
 
More details
Hide details
1
Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego i Psychologii Zdrowia, Instytut Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 
2
Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Nowym Sączu
 
 
Corresponding author
Magdalena Kwak   

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego i Psychologii Zdrowia, Instytut Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2019;25(1):33-39
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstrackt:
Within the concept of occupational stress seen as a certain imbalance, J. Siegrist assumed that the lack of balance between the effort made by people while working and the reward for their work. This imbalance may result in occupational burnout, which in the multidimensional approach by Ch. Maslach, includes emotional exhaustion, depersonalization, as well as reduced personal accomplishment. The aim of this study is to assess the levels of occupational stress and burnout among nurses employed by surgical and non-surgical hospital wards and establish the relationship between the above mentioned variables.

Materials and Method:
In order to identify research problems, the following three research tools have been applied: Occupational Burnout Questionnaire – MBI the Ch. Maslach Burnout Inventory, as well as the Questionnaire ERI by J. Siegrist aimed at the analysis of occupational stress.

Results:
The research showed a statistically significant correlation between the burnout and occupational stress among nurses. Their education, age and professional experience show correlation with some dimensions of burnout and occupational stress. There is a relationship between unintentional mistakes made due to 12-hour shift work and the level of burnout in the dimensions of depersonalization and reduced personal accomplishment. Nurses employed in surgical and non-surgical hospital wards do not differ significantly in terms of the level of their burnout dimensions, whereas statistically significant differences have been observed within their level of occupational stress.

Conclusions:
Further research studies on occupational stress and burnout among nurses should be carried out. The analysis of stress and burnout reducing factors and their impact on the quality of nursing care and patients’ safety need further research.

 
REFERENCES (31)
1.
Heszen I. Psychologia stresu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2013, s. 17–27.
 
2.
Grygorczuk A. Pojęcie stresu w medycynie i psychologii. Psychiatria 2008; 5(3): 111–115.
 
3.
Kaczmarska A, Curyło-Sikora P. Problematryka stresu – przegląd koncepcji. Hygieia Public Health 2016; 51(4): 317–321.
 
4.
Dudek B, Koniarek J, Szymczak W. Stres związany z pracą a teoria zachowania zasobów Stevana Hobfolla, Medycyna Pracy 2007; 58(4): 317–325.
 
5.
Siegrist J, Starke D, Chandola T, Godin I, Marmot M, Niedhammer I, Peter R. The measurement of effort – reward imbalance at work: Euro-pean comparisons. Social Science & Medicine 2004; 58(8): 1483–1499.
 
6.
Basińska B, Wilczek-Rużyczka E. Zespół wypalenia zawodowego i zmęczenie w kontekście pracy zmianowej i stresu zawodowego wśród pielęgniarek chirurgicznych. Przegląd psychologiczny 2011; 54(1): 101–114.
 
7.
Satoh M, Watanabe I, Asakura K. Factors related to affective occupational commitment among Japanese nurses. Open Journal of Nursing 2017; 7: 449–462.
 
8.
Roshanger F, Davoudi B, Hasankhani H, Babapour J. The relationship between the efford – reward imbalance and psychosocial health in nurses. Journal of Research in Medical and Dental Sciences 2018; 6(2): 67–73.
 
9.
Skorupska-Król A, Szabla A, Bodys-Cupak I. Opinie pielęgniarek na temat czynników stresogennych związanych z ich środowiskiem pracy. Pielęgniarstwo XXI wieku 2014; 46(1): 23–26.
 
10.
Tartas M, Derewicz G, Walkiewicz M, Budziński W. Źródła stresu zawodowego w pracy pielęgniarek zatrudnionych w oddziałach o dużym obciążeniu fizycznym i psychicznym – hospicjium oraz chirurgii ogólnej. Annales Academiae Medicae Gedanensis 2009; 39, 145–153.
 
11.
Pawełczak E, Gaszyński T. Stressful situations in the profession of anaesthesiologists and nurses. Anestezjologia i Ratownictwo 2013; 7: 9–26.
 
12.
Kraczla M. Wypalenie zawodowe jako efekt długotrwałego stresu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanita, Zarządzanie 2013; 14(2): 69–81.
 
13.
Maslach Ch, Schaufeli WB, Leiter MP. Job Burnout. Annual Reviews Psychology 2001; 52: 397–422.
 
14.
Maslach Ch, Leiter MP. Early predictors of job burnout and engagement. Journal Applied Psychology 2008; 93(3): 498–512.
 
15.
Jachimowicz-Wołoszynek D, Jakubowska M, Leźnicka M. Analiza zachowań i przeżyć związanych z pracą na przykładzie pielęgniarek. Problemy Higieny i Epidemiologii 2011; 92(4): 725–732.
 
16.
Maslach Ch, Leiter MP. Understanding the burnout experience: recent research and its implications for psychiatry. World Psychiatry 2016; 15(2): 103–111.
 
17.
Banasiewicz R, Antos E, Śniegocka M. Wypalenie zawodowe jako konsekwencja stresu w pracy pielęgniarek oddziałów zabiegowych. Przegląd Nauk o Zdrowiu 2017; 4(53): 488–495.
 
18.
Grochowska A, Kubik B, Romanowska U, Lebica M. Wypalenie zawodowe u pielęgniarek. Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34(3): 189–195.
 
19.
Pasikowski T. Polska adaptacja kwestionariusza Maslach Burnout Inventory. W: Sęk H. (red.). Wypalenie zawodowe przyczyny i zapobieganie.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2009, s. 135–149.
 
20.
Potocka A. Narzędzia kwestionariuszowe stosowane w diagnozie psychospołecznych zagrożeń zawodowych – przegląd metod. Medycyna Pracy 2012; 63(2): 237–250.
 
21.
Kowalczuk K, Zdańska A, Krajewska-Kułak E, Łukaszuk C, Van-Damme Ostapowicz K, Klimaszewska K, Kondzior D, Kowalewska B, Rozwadowska E. Stres w pracy pielęgniarek jako czynnik ryzyka wypalenia zawodowego. Problemy Pielęgniarstwa 2011; 19(3): 307–314.
 
22.
Kędra E, Nowocień M. Czynniki stresogenne a ryzyko wypalenia zawodowego w pracy pielęgniarek. Pielęgniarstwo Polskie 2015; 3(57): 293–306.
 
23.
Majchrowska G, Tomkiewicz K. Stres i wypalenie zawodowe w zawodzie pielęgniarki – wyniki badań pielęgniarek z SOR ZZOZ Cieszyn. Pielęgniarstwo Polskie 2015; 3(57): 267–272.
 
24.
Basińska BA, Wilczek-Rużyczka E. The role of rewards and demands in burnout among surgical nurses. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2013; 26(4): 593–604.
 
25.
Wilczek-Rużyczka E, Iskra-Golec I. Occupational burnout and stress in context of the attitude shiftwork and work satisfaction amongst nurses. Zdrowie publiczne i Zarządzanie 2016; 14(1): 32–37.
 
26.
Bakker AB, Killmer CH, Siegrist J, Schaufeli WB. Effort-reward imbalance and burnout among nurses. Journal of Advanced Nursing 2000; 31(3): 884–891.
 
27.
Wilczek-Rużyczka E, Kalicińska M. Occupational stress and burnout among polish psychiatric nurses. Bulletin of the European Health Psychology Society 2015; 17(4): 158–164.
 
28.
Schulz M, Damkroger A, Heins C, Wehlitz L, Lohr M, Driessen M, Behrens M. Effort – reward imbalance and burnout among German nurses in medical compared with psychiatric hospital settings. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 2009; 16(3): 225–315.
 
29.
Xie Z, Wang A, Chen B. Nurse burnout and its association with occupational stress in a cross – sectional study in Shanghai. Journal of Advanced Nursing 2011; 67(7): 1537–1546.
 
30.
Jennings B.M. Work stress and burnout among nurses: Role of the work environment and working conditions. W: Hughes RG, Rockville MD. Patient safety and quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses. Agency for Healthcare Research and Quality, 2008, chapter 26.
 
31.
Colindres CV, Bryce E, Coral-Rosero P, Ramos-Soto R.M, Bonilla F, Yassi A. Effect of effort – reward imbalance and burnout on infection control among Ecuadorian nurses. International Nursing Review 2018; 65(2): 190–199.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top