PL EN
RESEARCH PAPER
Risky behaviours among adolescents attending secondary schools in Warsaw from the aspect of cardiovascular diseases
 
More details
Hide details
1
Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze
 
2
Departament Organizacji Ochrony Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia
 
3
ZENTIVA.PL
 
4
Zakład Problemów Zdrowotnych Wieku Podeszłego, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2011;17(2):80-84
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Health is conditioned by several factors formed in childhood and adolescence, and are modeled throughout the entire life. It should be remembered that a rapid development of civilization exerts a signifi cant eff ect on the undertaking of risky behaviours by growing adolescents. This is a typical phenomenon associated with the performance of developmental tasks of this period: seeking own identity, independence, and verifi cation of own capabilities and skills to cope with various problems. The objective of this study was assessment of risk behaviours among adolescents attending secondary schools in Warsaw from the aspect of cardiovascular diseases. The study covered a group of 150 schoolchildren (68 girls and 82 boys) aged from 16-19, attending secondary schools in Warsaw. A questionnaire form was designed for the purpose of the study containing a number of questions concerning the level of adolescents’ knowledge pertaining to cardiovascular diseases. The analysis of results was performed by means of the SAS system (Statistical Analysis System). In the group examined, 50.95 % of respondents admitted that they smoked cigarettes for pleasure, 32.12% consumed alcoholic drinks several times a month. Narcotics were not popular among the adolescents in the study, only 6 schoolchildren (4%) took drugs. In addition, over 52% of boys and 38.24% of girls could not provide an answer to the question concerning the eff ect of smoking on the cardiovascular system. Approximately 40% of boys were not able to indicate the adverse effects of alcohol consumption. Risky behaviours are indicators of attitudes towards health, resulting from values adopted by an individual; therefore, they indicate the need for advice, support and assistance for young people in the shaping of their lives.

 
REFERENCES (13)
1.
Frączek A. Rozwój w okresie dorastania nawykowe palenie i picie. Now Psychol 1990;5-6:71-82.
 
2.
Fatyga B, Rogala-Obłękowska J. Style życia młodzieży a narkotyki. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa;2002.
 
3.
Piwoński J, Pytla A. Zachowania zdrowotne i poziom wiedzy na temat wygranych zagadnień profi laktyki chorob serca młodzieży warszawskich szkoł ponadgimnazjalnych prawobrzeżnej Warszawy. Pol Przegl Kardiol 2003;5(3):301-308.
 
4.
Suliga E. Stosowanie używek, picie alkoholu i palenie tytoniu wśród uczniów szkól średnich. Now Lek 2002;71(2-3):103-106.
 
5.
Godeau E, Rahav G, Hublet A. Tobacco smoking W: Currie C. et al (ed): Young people health in context. Health Behaviour in School – aged Children (HBSC) study: International Report from the 2001/2002 survey. WHO, Denmark 2004:63-72.
 
6.
Ostaszewski K. Trendy w paleniu papierosów przez 15-letnia młodzież. Badania mokotowskie 1984-2000. Med Wiek Rozwoj 2003;1(7):105- 120.
 
7.
Jodkowska M. Palenie tytoniu W: Oblacińska A, Woynarowska B, Zdrowie subiektywne, zadowolenie z życia i zachowania zdrowotne uczniów szkol ponadgimnazjalnych w Polsce w kontekście czynników psychospołecznych i ekonomicznych. Raport z badań, Instytut Matki i Dziecka, Zakład Medycyny Szkolnej, Warszawa;2006.
 
8.
Maniecka-Bryła I, Dziankowska-Stachowiak E, Bryła M. Wybrane czynniki zagrożenia chorobami układu krążenia wśród młodzieży szkolnej. Czyn Ryz 1997;3/4:85-90.
 
9.
Gacek M. Wychowanie zdrowotne – osiągnięcia i perspektywy wdrażania do szkół cz. I W: Izdebskiego J. red. Próba oceny skuteczności „Programu siedmiu kroków” w środowisku młodzieży średnich szkól technicznych w wymiarze efektów bezpośrednich. Kraków wyd. AWF;1998:75-80.
 
10.
Niziołek D, Juśko E. Zachowania zdrowotne młodzieży szkól ponadgimnazjalnych powiatu tarnowskiego w 1999 roku. Zdr Publ2000;110(7-8):260-262.
 
11.
Oblacińska A, Woynarowska B. Zdrowie subiektywne, zadowolenie z życia i zachowania zdrowotne uczniów szkól ponadgimnazjalnych w Polsce w kontekście czynników psychospołecznych i ekonomicznych. Raport z badań, Warszawa Instytut Matki i Dziecka, Zakład Medycyny Szkolnej;2006.
 
12.
Buczkowski K, Czerwionka-Szaflarska M, Giziński W, Ziołkowski M, Czachowski S. Rozpowszechnianie picia napojów alkoholowych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Problemy Medycyny Rodzinnej, 2002;4(2):21-27.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top