PL EN
RESEARCH PAPER
Prevalence of lipid metabolism disorders among participants of the programme for early prophylaxis of cardiovascular diseases in a medium-size town
 
More details
Hide details
1
Z Zakładu Epidemiologii i Biostatystyki, Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie
 
2
Zakład Medycyny Społecznej, Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie
 
3
Z Zakładu Epidemiologii i Biostatystyki, Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
 
Med Og. 2010;16(3):372-390
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An elevated level of total cholesterol, LDL fraction, and triglycerides, and a decreased level of HDL-cholesterol are independent risk factors of the development of cardiovascular diseases. According to the European Society of Cardiology (2003), the desired level of the total cholesterol should not exceed 190 mg/dl. The most important lipid metabolism disorders, which increase the risk of occurrence of cardiovascular diseases are: hypercholesterolemia, atherogenous dyslipidemia and triglyceridaemia. The objective of the study was evaluation of the prevalence of lipid metabolism disorders (with the consideration of total cholesterol, LDL fraction, HDL fraction, and triglycerides) among the participants of the Programme for Early Prophylaxis of Cardiovascular Diseases performed in a medium-size town. The study covered 124 people, 75 females and 49 males, aged 35, 40, 45, 50 and 55. The research instrument applied was a questionnaire form consisting of 41 questions, grouped into 4 subject blocks, pertaining to diet, physical activity, tobacco smoking, and stress. In addition, arterial blood measurement was performed twice, as well as body weight and height, waist and hip circumference, lipidogram and glucose level on an empty stomach. Chi2 test of independence was applied, and calculations performed on the level of significance of p ≤ 0,05. In order to investigate the strength of the relationship, Yule’s Q and Perason’s coefficient were applied. Among the study participants, normal values of the total cholesterol were observed in 20.2%. The level of cholesterol exceeding 200 mg/dl was noted in 99 of those examined, and in 61 – the level of total cholesterol was within the range 200-250 mg/dl. The level of 250-300 mg/dl was noted in 20 participants, while values exceeding 300 mg/dl – in 9. There is a need for placing more focus on health education in order to disseminate knowledge concerning lipid metabolism disorders and their prophylaxis.
 
REFERENCES (26)
1.
Abramczyk P.: Leczenie towarzyszących czynników ryzyka u chorych z nadciśnieniem tętniczym; Przewodnik Lekarza, 2007, 10, 8, 46-51.
 
2.
Baran E., Molenda E.: Występowanie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca wśród mieszkańców Radomia; Czynniki Ryzyka, 2005, 1-2, 41-47.
 
3.
Cybulska B.: Aterogenna dyslipidemia. Znaczenie kliniczne; Medycyna po Dyplomie, 2000, Wydanie Specjalne Marzec-Kwiecień: 22-26.
 
4.
Cybulska B, Szostak W i in.: Konsensus Rady Redakcyjnej PFP dotyczący dyslipidemii; Polskie Forum Profilaktyki – Biuletyn nr 11/2008, 1.
 
5.
Cybulska B., Szostek W.: Postępowanie w zaburzeniach lipidowych u chorego na nadciśnienie tętnicze; Przewodnik Lekarza 2003, 6, 1, 82-93.
 
6.
Decewicz D., Neatrour D., Burke A. et al.: Effects of cardiovascular lifestyle change on lipoprotein subclass profiles defined by nuclear magnetic resonance spectroscopy; Lipids in Health and Disease 2009, 8, 26.
 
7.
Główczyńska R., Pietrasik A., Starczewska M., Filipiak K., Opolski G.: Czynniki ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych w populacji pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej; Przewodnik Lekarza, 2005, 6, 52-57.
 
8.
Gnacińska M., Zdrojewski T., Wierucki Ł. i i n.: Współwystępowanie zaburzeń lipidowych i nadciśnienia tętniczego w populacji osób w wieku 50 lat; Nadciśnienie Tętnicze, 2004, 8, 2, 97-102.
 
9.
Hofer J., Niebauer J.: Cardiovascular risk factors: lipids and lifestyle changes; Archives of Medical Science, 2007, 3 (4A), 69-73.
 
10.
Imiela T., Grabowski M.: Postępowanie w dyslipidemii; Cardiovascular Forum 2007, 12, 1–2, 23–31.
 
11.
Jóźwiak J., Mastej M. i in.: Świadomość obecności zaburzeń lipidowych wśród dorosłych Polaków; Kardiologia Polska, 2006, 64, 8, 2, 161-165.
 
12.
Kłosiewicz-Latoszek L., Cybulska B.: Współczesne wytyczne leczenia zaburzeń lipidowych; Terapia, 2005, 7-8, 55-61.
 
13.
Kłosiewicz-Latoszek L., Cybulska B.: Rodzinna hipercholesterolemia – patogeneza, klinika i postępowanie; Przewodnik Lekarza 2006, 3, 80-86.
 
14.
Kośmicki M.: Klasyczne czynniki ryzyka poddające się modyfikacji o bardzo silnym i silnym powiązaniu z chorobą wieńcową. Hipercholesterolemia i inne zaburzenia lipidowe o nieco zmniejszonym znaczeniu. [w:] Choroba wieńcowa w praktyce lekarza rodzinnego. Wieńcowe czynniki ryzyka, 2003, Wyd. Termedia, Poznań 2003, 108-134.
 
15.
Kozak-Szkopek E., Baraniak J., Mieczkowska J.: Rozpowszechnienie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca w szóstej dekadzie życia; Gerontologia Polska, 2006, 14, 1, 18-24.
 
16.
Kozak-Szkopek E., Mieczkowska J., Baraniak J i in.: Rozpowszechnienie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca w populacji mieszkańców Lublina; Czynniki Ryzyka, 2003, 2-4, 85-90.
 
17.
Kwiatkowska W., Szczepańska J., Woźniewski M., Greń G.: Influence of metabolic risk factors of cardiovascular diseases on cognitive impairment in elderly patients; Acta Angiol., 2005, 11, 1, 37-49.
 
18.
Maciak A., Bryła M., Maniecka-Bryła I.: Physical activity in the population of circulatory diseases early prevention programme participants; Polish Journal of Sports Medicine 2009, 25, 5, 307-318.
 
19.
Maciak A., Maniecka-Bryła I., Bryła M.: Rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego wśród uczestników Programu Profilaktyki Wczesnego Wykrywania Chorób Układu Krążenia w mieście średniej wielkości; Problemy Higieny i Epidemiologii 2009, 90, 3, 325-331.
 
20.
Pająk A., Wiercińska E., Polakowska M. i in.: Rozpowszechnienie dyslipidemii u mężczyzn i kobiet w wieku 20-74 lat w Polsce. Wyniki WOBASZ; Kardiologia Polska, 2005, 63, 6, 4, 1-6.
 
21.
Piotrowski W., Polakowska M.: Relacja wzajemna lipidowych czynników ryzyka i ich wpływ na umieralność spowodowaną chorobami układu krążenia wybranej populacji polskiej; Czynniki Ryzyka, 2003, 2-4, 68-75.
 
22.
Podolec P., Karch I., Pająk A., Kopeć G., Broda G., Drygas W. i in.: Przegląd polskich badań epidemiologicznych w kardiologii; Kardiologia Polska, 2006, 64, 9, 1031-1037.
 
23.
Sumner A.: LDL-cholesterol and coronary artery disease: where we've been, where we're going; Folia Cardiol. 2002, 9, 3, 185–192.
 
24.
Targoński R., Buciński A., Romaszko J., i in.: Analysis of selected risk factors of artery disease in a healthy population aged 35-55 years; Kardiologia Polska, 2007, 65, 1216-1222.
 
25.
Tyrovolas S., Lionis C., Zeimbekis A., Bountziouka V. et al.: Increased body mass and depressive symptomatology are associated with hypercholesterolemia, among elderly individuals; results from the MEDIS study; Lipids in Health and Disease 2009, 8, 10.
 
26.
Zdrojewski T., Bandosz P., Szpakowski P. i in.: Rozpowszechnienie głównych czynników ryzyka chorób układu krążenia układu sercowo-naczyniowego w Polsce. Wyniki badania NATPOL PLUS. Kardiologia Polska, 2004, 64, 4, 5-22.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top