PL EN
RESEARCH PAPER
The role of Primary Health Care Units in cancer prevention programmes as assessed by general practitioners
 
More details
Hide details
1
Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Corresponding author
Agata Stefanowicz
Katedra Zdrowia Publicznego, UM w Lublinie, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(2):168-172
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
In order to reverse negative tendencies concerning the epidemiology of malignant tumours in Poland, a number of preventive measures are being taken. Effective cancer prevention requires actions in many sectors. Nevertheless, the Primary Health Service has an important part to play in this respect. The role of general practitioners is to take actions covering both primary and secondary prevention.

Aim of the paper:
The aim of the paper was to examine the opinions of general practitioners about the role that Primary Health Care Units ought to play in cancer prevention in Poland. Another issue under survey was whether the opinions of Primary Health Care GPs depend on their specialization.

Material and Methods:
The diagnostic survey was carried out in 70 Primary Health Care Units in the Lublin Region by means of a survey questionnaire. The group under survey comprised 176 GPs, in most cases specializing in family medicine.

Results and conclusions:
Of the GPs under survey, 80% claimed that Primary Health Care should play a paramount role in cancer prevention. A significant percentage of the respondents recognized the necessity to cooperate with community health nurses, specialized doctors and midwives in this respect. GPs indicated the demand for more extensive participation of the Primary Health Care Units in primary prevention (health promotion and education), rather than in secondary prevention aimed at early cancer detection. Taking into account the working conditions in Basic Health Care Units, the majority of respondents found routine detection tests more effective than actively organized screening test programmes

 
REFERENCES (11)
1.
Leowski J. Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne. Ochrona zdrowia w gospodarce rynkowej. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu; 2004.
 
2.
Latkowski B, Lukas W, red. Medycyna rodzinna. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2005.
 
3.
Wronkowski Z, Zwierko M. Miejsce i znaczenie promocji zdrowia w zwalczaniu nowotworów złośliwych. W: Karski J, red. Promocja zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Ignis; 1999: 108–119.
 
4.
Latalski M, Braun R, Kuszewski K, red. Lekarz ogólny – zadania i organizacja pracy. Lublin: PTMOiŚ; 1992.
 
5.
Lukas W, red. Wprowadzenie do nauczania praktycznych umiejętności w medycynie rodzinnej. Krakow: Zdrowie i Zarządzanie; 2002.
 
6.
Wronkowski Z, Biliński P, Komorowska K. Wyniki ankiety: ”Wiedza lekarzy dotycząca zwalczania nowotworow złośliwych”. Zwalcz Nowot. 2002; 1(3): 132–137.
 
7.
Wronkowski Z, Chmielarczyk W, Zwierko M. Profilaktyka wtórna chorób nowotworówych. Pielęgniarstwo 2000; 1(48): 24–34.
 
8.
Konopacka M, Rzeszowska-Wolny J. „Bystander effect” – uszkodzenia genetyczne indukowane poza polem napromieniania. Nowotwory J Oncology. 2002; 52: 139–144.
 
9.
Holland W. Prewencja w podstawowej opiece zdrowotnej. Przewodnik dla lekarzy rodzinnych i studentow. Łodź: Wydawnictwo Akademii Medycznej w Łodzi; 1995.
 
10.
Marcinkowski J, Stachowska M. Styl życia podopiecznych lekarzy rodzinnych a możliwość optymalizacji działań profilaktycznych. Zdr Pub. 2006; 116(1): 180–182.
 
11.
Kulczycka K, Stychno E, Wojcik M. The promotion of healthy life style in institutions of basic medical care in the patients’ opinion. Annales UMCS Sectio D. 2003; 58(13): 201-206.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top