PL EN
RESEARCH PAPER
Problems of nursing and care of patients from geriatric departments
 
More details
Hide details
1
Katedra Zdrowia, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Uniwersytet Medyczny, Lublin
 
3
Oddział Geriatrii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej,
 
 
Corresponding author
Justyna Paszkiewicz
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Katedra Zdrowia, ul. Sidorska 95/97
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(3):320-324
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Background:
According to a demographic forecast by the Central Statistical Office, between 2010–2020 the number of population aged 65 and older will increase from 5.2–7 million, and will reach 8.2 million in 2030.

Objective:
The aim of this study was to identify problems associated with nursing and care of patients from geriatric departments.

Material and Methods:
The study included 102 male and female patients aged 68–101, hospitalized at the Department of Geriatrics of the Regional Specialist Hospital in Biała Podlaska. The research instrument was a questionnaire designed by the author and the Barthel scale.

Results:
Deterioration of health (100%) and unavailability of care from close relatives turned out to be the most frequent causes of hospitalization in geriatric patients. More than a half of the respondents reported hand tremor, impaired consciousness, memory problems, dizziness, and headaches. Furthermore, the patients mentioned problems with the maintenance of personal hygiene (70–80%). Usually, the patients and their family members obtained information on medical condition and care from a physician and/or nurse (about 70%). However, most respondents and/or their caregivers expected additional recommendations regarding maintenance of personal hygiene, improvement of physical fitness, and diet.

Conclusions:
Hospitalization of geriatric patients is usually caused by deterioration of their health and unavailability of care from their close relatives. Patients’ concerns include hand tremor, impaired consciousness, memory problems, and problems with the maintenance of personal hygiene. Although patients and/or their family members obtain information on necessary care from physicians and/or nurses, they still expect additional recommendations regarding improvement of physical fitness and diet.

 
REFERENCES (5)
1.
Szukalski P. Aktywne starzenie się. Bezbolesna recepta na starzenie się ludności, „Liberte!” z 12 września 2011 r. http://liberte.pl/aktywne-star... (dostęp: 04 lipca 2013).
 
2.
Bień B, Błędowski P, Broczek K, Derejczyk J, Grodzicki T, Kędziora-Kornatowska K. i wsp. Standardy postępowania w opiece geriatrycznej. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego opracowane przez ekspertów Zespołu ds. gerontologii przy Ministrze Zdrowia. Gerontol Pol. 2013;21(2): 33–47.
 
3.
Szwałkiewicz E. Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorego i niepełnosprawnego dotyczące zakresu podstawowych świadczeń w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej. Magazyn Pielęgniarki i Położnej 2003; 2: 14–16.
 
4.
Szczerbińska K, Pietryka A. Rozwój geriatrii w krajach europejskich – historia i zasoby (część 1). Gerontol Pol. 2008; 16(2): 61–73.
 
5.
Ślusarska B, Zarzycka D, Zahradniczek K. Podstawy pielęgniarstwa. Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. t. II. Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2011: 47–48.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top